fbpx

ONLINE KURSER

Online kurser - med personlig mentor er en effektiv løsning...
Se eksempel på online kurser

Online kurser

Blended Learning – og workshops med personlig mentor

Blended Learning – Online ledelses  kurser – e-Learning med personlig mentor er en effektiv løsning for private som offentlige ledere, som ønsker, at være på forkant med udviklingen og som samtidig ønsker at være ajour inden for ledelse, forandringsledelse og Change Management.

Online kurser

– fjernundervisning – læring når du har tid!

Uanset om du er på ferie, på arbejdet, i din fritid, eller sidder en sen nattetime, og ikke kan sove, så kan du omgående logge dig ind på forandrings- og uddannelsesplatformen og fordybe dig i de områder indenfor forandringsledelse: herunder ledelse, strategi, kommunikation og psykologi, som du interesserer dig for.

Online kurser

 – skræddersyet lærings- og forandringsforløb

Forandringsmodellen Ledelse af Forandring® er et skræddersyet lærings- og forandringsforløb, der alt efter din virksomheds behov, sikrer en sammenhængende proces på alle niveauer i organisationen, samtidig med at værdifuld viden forankres i organisationen, og der etableres en vedvarende konkurrencefordel.

Forandringsmodellen Ledelse af Forandring overfører viden om forandring til din organisation via fire Blended Learning læringsmetoder: RÅDgivning, LÆRing, NETværk og konkret PLANlægning, som sikre at du gennemfører din forandring – hvad enten du selv ønsker at gennemfører forandringen – eller du ønsker hjælp fra en erfaren forandringskonsulent.

Forandringsmodellen integreres i organisationen, som en styret handlingsorienteret step by step projektplan som fleksibelt tilpasses din virksomheds projekter. Forandringsmodellen arbejder med 18 nøgleområder og mere end 100 forandringsværktøjer. Forandringsmodellen Ledelse af Forandringer en guide – ikke en kogebog, hvor du får adgang til en række metoder og værktøjer som gør det muligt for din virksomheds eget forandrings-team – individuelt – at kunne implementer radikale såvel som løbende forandringer med succes.

Blended Learning som undervisningsform

For den optimale læreproces – til vores online kurser – har vi valgt Blended Learning som læringsmetode. Blended Learning kombinerer forskellige undervisningsmetoder, og tilgodeser din læringsstil.
Blended Learning er din personlige individuelle aktive læreproces, der foregår i dit tempo, og på dine præmisser.


Blended Learning workshop indeholder

  •  e-Learning>. Alsidig, brugervenlig, effektive og konkret lærings og casebaseret læring metodikker, designet med grafik, videoklip og supplerende artikler. Hvert modul afsluttes med en eksamen, og det lærte moduls viden overføres til en konkret konsulent case, hvor man som konsulent arbejder med hvordan det lærte bruges i praksis. Efterfølgende bruges modul læringen på eget projekt og virksomhed, herunder skriftlig udarbejdelse af konkrete projekt områder som vedrører det lærte.
  • Personlig mentor. Med fastsatte intervaller mødes du virtuelt med din personlige mentor omkring dit konkrete forandringsprojekt. Sammen har vi udarbejdet din personlige studieplan som anviser nøjagtige dit pensum og praktiske opgaver, som skal laves i perioden frem til næste mentordag. I hele perioden kan du altid få kontakt med din mentor, hvis der er områder, som skaber problemer.
  • Forandringsnetværk. Du får også adgang til et forandringsnetværk til viden om forandring med videndeling, forandringsledelse, læring, rådgivning og til et netværk af forandringsledere, projektledere, forandringsagenter, konsulenter og teams som alle arbejder med gennemførsel af forandringer. Forandringsnetværket udbygger dine forandringskompetencer sætter forandringen i system, og hjælper dig med forståelse og viden om lige netop det problem du arbejder med lige nu.
  • Adgang til artikler, video og litteratur om forandring og forandringsledelse. Du får adgang til mere en 200 artikler, case, video, værktøjer, bøger om forandring og forandringsledelse.

Vi stiller DIT NETVÆRK – til viden om forandring til rådighed for dig, hvilket betyder, at du med omgående varsel kan finde online kurser, guidelines, skabeloner, præsentationer og inspiration til at løse konkrete problemstillinger.

Læringsmetoder

Blended learning

Blended Learning er den personlige individuelle aktive læreproces, hvor den traditionelle klasseundervisning foregår som virtuel fjernundervisning enten som direkte online eller forskud læring der foregår i dit tempo, og på dine præmisser. Blended Learning kombinerer forskellige undervisnings- og læringsmetoder som vil give den optimale læring for den enkelte.

Læringsmetoder

e-Learning

e-Learning som undervisningsform og læringsværktøj, udnytter nyeste teknologi og gør brug af alle typer af medier som: video, podcast, webinar og flash præsentation.

e-Learning er en fleksibel og effekt undervisningsform. I forbindelse med test af din Læringsstil tilpasses det bedste fra forskellige læringsmiljøer, og gør læring og undervisning individuel og mere effektiv.

Læringsstile

Den enkelte person har læringspræferencer som man bedst lærer med. Disse læringspræferencer varierer fra person til person, og kan i en vis udstrækning ændres med tiden og læringsmiljøet.

En personlig læringsstil omfatter forskellige variabler, herunder hver enkelt ‘s miljø-, følelsesmæssige, sociologiske, fysiologiske og kognitive præferencer, som gør, at nogle lærer bedre i bestemte læringsmiljøer og via visse læringsmetoder.

Online kurser

Fjernundervisning – læring når du har tid!

Uanset om du er på ferie, på arbejdet, i din fritid, eller sidder en sen nattetime, og ikke kan sove, så kan du omgående logge dig ind på forandrings- og uddannelsesplatformen og fordybe dig i de områder indenfor forandringsledelse: herunder ledelse, strategi, kommunikation og psykologi, som du interesserer dig for.

e-Baseret case undervisning

Blended Learning er en meget effektiv måde at blande e-Baserede læring og case undervisning.

Ledelse af Forandring® bruger case undervisning hvor du får lov at kigge over skulderen på et praktisk gennemført forandringsforløb i virksomheden Connection Online, og se hvordan de arbejder med forandringen.

I case undervisningen kan du også afprøve hvad du har lært, og du kan se hvordan forretningen fungerer.

Bliv en del af 10.000+ medlemmer

Få GRATIS adgang til viden om forandringsledelse