Website Metrics and Site Statistics by WebSTAT

Topmenu

OM OS

Nytænkende forandringsledelse!

Forandringsnetværk – hvis du arbejder med forandringsledelse…

Nytænkende forandringsledelse arbejder med DIT NETVÆRK som har fokus på, at private- som offentlige virksomheder selv skal være i stand til  at gennemføre og implementere succesfulde forandringer.

Forandringsnetværket – DIT NETVÆRK – nytænkende forandringsledelse

Nytænkende forandringsledelseForandringsnetværket – DIT NETVÆRK forankre viden om forandring i din organisation via fire valgfrie læringselementer:

Forandringsnetværket supporterer fleksibelt din læreproces og dit forandringsprojekt.

Forandringen iscenesættes

Forandringsnetværket lærer dig hvordan forandringen iscenesættes, og at det er din organisationen som iscenesætter forandringen og skaber vedvarende konkurrenceevne – ikke udefrakommende konsulenter.

Du lærer at have fokus på det sværeste i forandringer:

  • Betydningen af forandringen for det for det enkelte menneske
  • Den konkrete implementering og gennemførsel af forandringen.

Forandringsnetværket  – DIT NETVÆRK nytænkende forandringsledelse – hjælper med virkeliggørelsen, og gør din organisationen i stand til at selv at planlægge og gennemfører forandringen, uanset forandringens omfang og kompleksitet.

Du og din organisation lærer hvordan du bedst gennemfører din forandring, og leverer de forventede resultater, hvad enten forandringen er teknologisk, effektivisering eller en fusion.

Målet er, at reducere modstanden mod forandringen, og gøre det lettere for den enkelte medarbejder at acceptere den nye situation.

Via engagement, viden om forandring, overførsel af forandringsviden, bliver din organisation i stand til at gennemføre radikale forandringer såvel som løbende tilpasninger.

Vi betragter alle opgaver som forandringsprojekter, der inkludere ændringer i holdninger, adfærd, struktur og teknologi.

Nytænkende forandringsledelse: Forandringsmetode – kort præsentation