Modstand mod forandring
Få medarbejdernes accept...

…er din organisation forandringsparat?

Bliv medlem nuBook et mentormøde

Din adgang til viden om forandring

hjælp gennem hele forandringsprocessen

Opbyg forandringsledelse som kompetence, og få hjælp gennem hele forandringsprocessen: Valg af de rigtige løsninger, gennemførsel af de nødvendige analyser, og gøre de rigtige ting – i den rigtige rækkefølge.

Du får ny læring  hver måned. Du får den nødvendige viden og konkret hjælp – som du har brug for – når du skal gennemføre en forandring.

Du får hjælp – af din personlige mentor – gennem hele forandringsprocessen fra start til mål.

Det får du med et medlemskab

Du får løbende nyt indhold som uddanner, praktiserer din læring, viser dig hvordan du bruger værktøjerne, og hvordan du gennemfører forandringen.

Du arbejder med en praktisk forandringsmetode Ledelse af Forandring® som organiserer forandringsprocessen, og som nemt kan tilpasses din virksomheds eksisterende forandringsmetode.

Den praktiske forandringsmetode Ledelse af Forandring® har fokus på udviklingen af forandringskompetencerne – gennem 4 sammenhængende medlemskaber:

VIDENBANK

Videnbank - mere end 450 forandringsartikler, case, video, forandringsværktøjer...

KOMPETENCE

Forandringskompetence - organisering af forandringskompetencen i organisationen…

VÆRKTØJER

Værktøjer - analyse af organisationens forandringsparathed, som er grundlaget for en succesfuld forandring...

UDDANNELSE

Forandringsledelse som kompetence - uddannelse af lederens evne til at håndtere forandring…

Din personlige mentor 

Din personlige mentor – hjælper dig gennem hele forandringsprocessen fra start til mål.

Bliv en del af 10.000+ medlemmer

Få GRATIS adgang til viden om forandringsledelse

Forandringsledelse

Alle forandringer skal være succesfulde

Eksterne undersøgelser viser, at der er alt for mange forandringsprojekter som ikke gennemføres med succes!

Hvorfor lykkes 30 procent af alle forandringsprojekter?

Hvad er årsagen til at 70 procent af alle forandringsprojekter fejler – hvorfor lykkes de 30 procent, og er der en fællesnævner?

Guider gennemførelsen af succesfulde forandringer

Vi har i mere end 30 år hjulpet virksomheder med gennemførsel af succesfulde forandringer, og har udviklet forandringsmetoden Ledelse af Forandring®.

Ledelse af Forandring® organiserer forandringsprocessen, og sikre en resultatorienteret implementering, samtidig med viden forankres i virksomheden, de totale omkostninger og konsulenthonoraret reduceres, og sikre en vedvarende konkurrenceevne.

Forandringsledelse som kompetence

Den praktiske forandringsmetode Ledelse af Forandring® uddanner den enkelte medarbejder og organisationen – til at kunne gennemføre succesfulde forandringer.

Ledelse af Forandring® tilfører praktisk læring om forandring – teknikken, værktøjerne og håndværket – bag succesfuld gennemførsel af forandring.

Din personlige mentor guider dig gennem hele forandringsforløbet.

Den praktiske forandringsmetode Ledelse af Forandring® har fokus på uddannelse og rådgivning indenfor 3 væsentlige forandringskompetencer:

  • Forandringsledelse er lederens evne til at håndtere forandringer – som du finder under Uddannelse.
  • Forandringskompetence er organisationens evne til at håndtere forandringer igen og igen – som du finder under Rådgivning.
  • Forandringsparathed afdækker organisationens evne til at gennemføre en forandring succesfuld – som du finder under Værktøjer.

Etablerer forandringskompetencen i din organisation

Ledelse af Forandring® – viden om forandring – er din adgang til viden om gennemførsel af forandringer, og virksomhedens målsætninger. Ledelse af Forandring® etablerer forandringskompetencen i din organisation som sikrer en vedvarende konkurrenceevne.

Forandringsmetoden Ledelse af Forandring® udbygger din og din virksomheds kompetencer – sætter forandringen i system – guider dig med organisering, viden og forståelse om gennemførsel af din virksomheds målsætning med forandring.

Hvor risikabel er din forandring?

En solid planlægning og analyse af din forandring er grundlaget for en succesfuld forandring. Uden et solidt forarbejde, kan din forandring fejle.

For at kunne planlægge forandringen kræver det at ledelsen og projektorganisation er klar over hvilke faser og udfordringer forandringen har. Hvis organisationen ikke er forandringsparat, er der en risiko for, i værste fald, at forandringen mislykkes.

En analyse af forandringsparathed afdækker organisationens evne til at gennemføre en forandring succesfuld, og viser hvilke barrierer man står over for, og hvilke løftestænger der er til stede i organisationen.

Forandringsmetode som virker

Opnå målsætning med forandringen

Analyseværktøjerne i forandringsmetoden Ledelse af Forandring® sikrer at modstand mod forandring elimineres, og effekten af strategien realiseres i større radikale forandringer.

Organisationen motiveres

Planlægningsværktøjerne motiverer lederne og medarbejderne – som er involveret i forandringen – til gennemførelsen af forandring og mål.

Support af forandringen

Planlægning og analyseværktøjerne sikrer en optimal support af organisationens gennemførsel af forandring.

Accept af forandringen

Planlægning og analyseværktøjerne sikrer accepten af forandring.

Hvordan en forandringsparat organisation?

En forandringsparat organisation har valgt at have forandringskompetencen som kompetence – in house.

Forandringsmetoden Ledelse af Forandring® opbygger en forandringsparat organisation, har en systematisk tilgang til forandringsledelse og træner organisationen i håndtering af forandring – hver dag.

Bliv ekspert i gennemførsel af succesfulde forandringer

Hvis du arbejder med forandringsledelse skal du være i stand til at gennemføre og implementere succesfulde forandringer.

Alle forandringsprojekter skal gennemføres med succes.

net2change har erfaring med, hvordan forandring gennemføres, og har udviklet Forandringsmetoden Ledelse af Forandring®, som sikrer, at du som private- som offentlige virksomheder er i stand til at gennemføre og implementere succesfulde forandringer.

Ledelse af Forandring® udbygger din og din virksomheds kompetencer – sætter forandringen i system – hjælper dig med organisering, viden og forståelse om gennemførsel af din virksomhedsforandring, og skaber vedvarende konkurrenceevne – ikke udefrakommende konsulenter.