fbpx

Modstand mod forandring

Få medarbejdernes accept...

…er din organisation forandringsparat?

ØNSKER DU RÅDGIVNINGØNSKER DU TRÆNING

Forandringsledelse

Alle forandringer skal være succesfulde

Eksterne undersøgelser viser, at der er alt for mange forandringsprojekter som ikke gennemføres med succes!

Hvorfor lykkes 30 procent af alle forandringsprojekter?

Hvad er årsagen til at 70 procent af alle forandringsprojekter fejler – hvorfor lykkes de 30 procent, og er der en fællesnævner?

Guider gennemførslen af succesfulde forandringer

Vi har i mere end 30 år hjulpet virksomheder med gennemførsel af succesfulde forandringer, og har udviklet forandringsmetoden Ledelse af Forandring®.

Ledelse af Forandring® – den praktiske forandringsmetode – har fokus på, at du – som privat eller offentlig virksomhed – bliver guidet til, selv at kunne gennemføre succesfulde forandringer, samtidig med at viden om gennemførsel forankres i organisationen.

Praktisk forandringsmetode – 3 fokusområder

Den praktiske forandringsmetode Ledelse af Forandring© har 3 væsentlige fokusområder som sikre succesfulde forandringer.

Forandringsledelse
Forandringskompetence
Forandringsparathed

1. Forandringsledelse

Forandringsledelse er lederens evne til at håndtere forandringer.

Ledelse af Forandring® træner Forandringsledelse, som er lederens konkrete kompetence for at kunne håndtere og gennemfører forandringer.

Eksempler på kompetencer – forandringsledelse:

  • Kommunikation
  • Coaching
  • Sponsorering – sikring af ressourcer – økonomi og kompetencer
  • Træning

2. Forandringskompetence

Forandringskompetence er organisationens evne til at håndtere forandringer igen og igen.

Ledelse af Forandring® tilfører praktisk læring om forandring – teknikken og håndværket – bag succesfuld gennemførsel af forandring.

Forandringskompetence giver virksomheden en række fordele:

  • Hurtig implementering
  • Større træfsikkerhed
  • Øget forandringsevne
  • Øget forandringskapacitet
  • Vedvarende konkurrenceevne
  • Minimering af kaos

3. Forandringsparathed

En analyse af forandringsparathed afdækker organisationens evne til at gennemføre en forandring succesfuld, og viser hvilke barrierer man står over for, og hvilke løftestænger der er til stede i organisationen.

En succesfuld gennemført forandring kræver, at ledelsen og projektorganisation er klar over hvilke faser og udfordringer forandringen har.

Hvis organisationen ikke er forandringsparat, er der en risiko for, i værste fald, at forandringen mislykkes.

Analysen beskæftiger sig med 13 fokusområder.

Vedvarende konkurrenceevne

Ledelse af Forandring® – viden om forandring – er din adgang til viden om gennemførsel af forandringer, og virksomhedens målsætninger. Ledelse af Forandring® etablerer forandringskompetencen i din organisation som sikrer en vedvarende konkurrenceevne.

Forandringsmetoden Ledelse af Forandring® udbygger din og din virksomheds kompetencer – sætter forandringen i system – guider dig med organisering, viden og forståelse om gennemførsel af din virksomheds målsætning med forandring.

Hvor risikabel er din forandring?

En solid planlægning og analyse af din forandring er grundlaget for en succesfuld forandring. Uden et solidt forarbejde, kan din forandring fejle.

For at kunne planlægge forandringen kræver det at ledelsen og projektorganisation er klar over hvilke faser og udfordringer forandringen har. Hvis organisationen ikke er forandringsparat, er der en risiko for, i værste fald, at forandringen mislykkes.

En analyse af forandringsparathed afdækker organisationens evne til at gennemføre en forandring succesfuld, og viser hvilke barrierer man står over for, og hvilke løftestænger der er til stede i organisationen.

Forandringsmetoden virker

Opnå målsætning med forandringen

Forandringsmetoden Ledelse af Forandring® analyseværktøjer sikrer at modstand mod forandring elimineres, og effekten af strategien realiseres i større radikale forandringer.  

Organisationen motiveres

Planlægningsværktøjerne motiverer lederne og medarbejderne – som er involveret i forandringen – til gennemførelsen af forandring og mål.

Support af forandringen

Planlægning og analyseværktøjerne sikrer en optimal support af organisationens gennemførsel af forandring.

Accept af forandringen

Planlægning og analyseværktøjerne sikrer accepten af forandring.

Hvordan en forandringsparat organisation?

En forandringsparat organisation har valgt at have forandringskompetencen som kompetence – in house.

Forandringsmetoden Ledelse af Forandring® opbygger en forandringsparat organisation, har en systematisk tilgang til forandringsledelse og træner organisationen i håndtering af forandring – hver dag.

Ekspert i gennemførsel af succesfulde forandringer

Hvis du arbejder med forandringsledelse skal du være i stand til at gennemføre og implementere succesfulde forandringer.

Alle forandringsprojekter skal gennemføres med succes.

net2change har erfaring med, hvordan forandring gennemføres, og har udviklet Forandringsmetoden Ledelse af Forandring®, som sikrer, at du som private- som offentlige virksomheder er i stand til at gennemføre og implementere succesfulde forandringer.

Ledelse af Forandring® udbygger din og din virksomheds kompetencer – sætter forandringen i system – hjælper dig med organisering, viden og forståelse om gennemførsel af din virksomhedsforandring, og skaber vedvarende konkurrenceevne – ikke udefrakommende konsulenter.

Website Metrics and Site Statistics by WebSTAT