fbpx

Modstand mod forandring

Få medarbejdernes accept...

…er din organisation forandringsparat?

ØNSKER DU RÅDGIVNINGØNSKER DU TRÆNING

Forandringsledelse

Alle forandringer skal være succesfulde

Eksterne undersøgelser viser, at der er alt for mange forandringsprojekter som ikke gennemføres med succes!

Hvorfor lykkes 30 procent af alle forandringsprojekter?

Hvad er årsagen til at 70 procent af alle forandringsprojekter fejler – hvorfor lykkes de 30 procent, og er der en fællesnævner?

Guider gennemførslen af succesfulde forandringer

Vi har i mere end 30 år hjulpet virksomheder med gennemførsel af succesfulde forandringer, og har udviklet forandringsmetoden Ledelse af Forandring®.

Ledelse af Forandring® sikre en resultatorienteret implementering, samtidig med viden forankres i virksomheden, de totale omkostninger og konsulenthonoraret reduceres, og sikre en vedvarende konkurrenceevne.

Forandringsledelse som kompetence

Den praktiske forandringsmetode Ledelse af Forandring® uddanner den enkelte medarbejder og organisationen – til at kunne gennemføre succesfulde forandringer.

Ledelse af Forandring® tilfører praktisk læring om forandring – teknikken, værktøjerne og håndværket – bag succesfuld gennemførsel af forandring.

Din personlige mentor guider dig gennem hele forandringsforløbet.

Den praktiske forandringsmetode Ledelse af Forandring® har fokus på uddannelse og rådgivning indenfor 3 væsentlige forandringskompetencer:

  • Forandringsledelse er lederens evne til at håndtere forandringer – som du finder under Uddannelse.
  • Forandringskompetence er organisationens evne til at håndtere forandringer igen og igen – som du finder under Rådgivning.
  • Forandringsparathed afdækker organisationens evne til at gennemføre en forandring succesfuld – som du finder under Værktøjer.

UDDANNELSE

Forandringsledelse – lederens kompetencer til at håndtere forandringer…

RÅDGIVNING

Forandringskompetence – organisering af forandringskompetencen i organisationen…

VÆRKTØJER

Værktøjer – analyse af din forandringsparathed, er grundlaget for en succesfuld forandring…

VIRKSOMHEDSFORLØB

Mulighed for et skræddersyet individuel uddannelsesforløb i virksomheden…

BETALT UDDANNELSE

Er du ledig eller i job, har du en god mulighed for at få uddannelsen betalt…

VIDENBANK

Videnbank – mere end 450 forandringsartikler, case, video, forandringsværktøjer…

Vedvarende konkurrenceevne

Ledelse af Forandring® – viden om forandring – er din adgang til viden om gennemførsel af forandringer, og virksomhedens målsætninger. Ledelse af Forandring® etablerer forandringskompetencen i din organisation som sikrer en vedvarende konkurrenceevne.

Forandringsmetoden Ledelse af Forandring® udbygger din og din virksomheds kompetencer – sætter forandringen i system – guider dig med organisering, viden og forståelse om gennemførsel af din virksomheds målsætning med forandring.

Hvor risikabel er din forandring?

En solid planlægning og analyse af din forandring er grundlaget for en succesfuld forandring. Uden et solidt forarbejde, kan din forandring fejle.

For at kunne planlægge forandringen kræver det at ledelsen og projektorganisation er klar over hvilke faser og udfordringer forandringen har. Hvis organisationen ikke er forandringsparat, er der en risiko for, i værste fald, at forandringen mislykkes.

En analyse af forandringsparathed afdækker organisationens evne til at gennemføre en forandring succesfuld, og viser hvilke barrierer man står over for, og hvilke løftestænger der er til stede i organisationen.

Forandringsmetoden virker

Opnå målsætning med forandringen

Analyseværktøjerne i forandringsmetoden Ledelse af Forandring® sikrer at modstand mod forandring elimineres, og effekten af strategien realiseres i større radikale forandringer.  

Organisationen motiveres

Planlægningsværktøjerne motiverer lederne og medarbejderne – som er involveret i forandringen – til gennemførelsen af forandring og mål.

Support af forandringen

Planlægning og analyseværktøjerne sikrer en optimal support af organisationens gennemførsel af forandring.

Accept af forandringen

Planlægning og analyseværktøjerne sikrer accepten af forandring.

Hvordan en forandringsparat organisation?

En forandringsparat organisation har valgt at have forandringskompetencen som kompetence – in house.

Forandringsmetoden Ledelse af Forandring® opbygger en forandringsparat organisation, har en systematisk tilgang til forandringsledelse og træner organisationen i håndtering af forandring – hver dag.

Ekspert i gennemførsel af succesfulde forandringer

Hvis du arbejder med forandringsledelse skal du være i stand til at gennemføre og implementere succesfulde forandringer.

Alle forandringsprojekter skal gennemføres med succes.

net2change har erfaring med, hvordan forandring gennemføres, og har udviklet Forandringsmetoden Ledelse af Forandring®, som sikrer, at du som private- som offentlige virksomheder er i stand til at gennemføre og implementere succesfulde forandringer.

Ledelse af Forandring® udbygger din og din virksomheds kompetencer – sætter forandringen i system – hjælper dig med organisering, viden og forståelse om gennemførsel af din virksomhedsforandring, og skaber vedvarende konkurrenceevne – ikke udefrakommende konsulenter.

GRATIS MEDLEMSKAB

Få adgang til nyhedsbrev, og mere end 450 forandringsartikler, forandringscase, video, bøger, webinar og praktiske forandringsværktøjer.

TAK - for din tilmelding

Website Metrics and Site Statistics by WebSTAT