fbpx

UDDANNELSE FORANDRINGSLEDELSE

Forandringsledelse forbereder organisationens evne til at håndtere forandringer igen og igen...
Se eksempler på uddannelse - Hvordan håndterer du forandring

Uddannelse forandringsledelse

– Lær som leder og medarbejder hvordan i selv håndterer forandring…

hjælp af din personlige mentor – gennem hele forandringsprocessen : Valg af de rigtige løsninger, gennemførsel af de nødvendige analyser, og gøre de rigtige ting – i den rigtige rækkefølge.

Nyt læring tilføres løbende hver måned. Du får den nødvendige viden og konkret hjælp, som du har brug for – når du skal gennemføre en forandring.

Få hjælp gennem hele forandringsprocessen fra start til mål.

Lær hvordan du håndterer forandring

Løbende nyt indhold som uddanner, praktiserer, viser dig hvordan du gennemfører forandringen.

Du arbejder med en praktisk forandringsmetode Ledelse af Forandring® ​som organiserer forandringsprocessen, og som nemt kan tilpasses din virksomheds eksisterende forandringsmetode.

Din personlige mentor

Din personlige mentor – hjælper dig gennem hele forandringsprocessen fra start til mål.

Et UDDANNELSE-medlemskab har fokus på uddannelse af forandringsledelsen som kompetence – hvordan du selv håndterer og gennemføre en forandring.

I hvert modul praktiserer du håndteringen, og du arbejder med det du lærer. Din personlige mentor hjælper dig med praktiseringen, så du gør det rigtige. Du bliver udfordret – er du parat til at blive udfordret?


UDDANNELSE-medlemskab – har fokus forandringsledelse

– træning forandringsledelse som kompetence…

Den komplette uddannelse indeholder:

Inklusiv ARTIKEL-medlemskab
 • Forandringsartikler 450+
 • Forandringskategorier 120+
 • Forandringsmetode
 • Læringsmetode
 • Video forandringsledelse
Inklusiv KOMPETENCE-medlemskab
 • CASE fokusområder
 • Webinar
OPBYGNING FORANDRINGSKOMPETENCE
 • I organisationen
 • Som lederkompetence
 • Forandringsparathed
Analyse forandringsbehov
 • Udvikle forandringsengagement
 • Forandringskommunikation
 • Implementering forandring
 • Fastholde forandring
Inklusiv VÆRKTØJ-medlemskab
ANALYSE
 •  Forandringsparathed analyse
 •  GAP-ANALYSE
 •  Kulturanalyse
 •  Modstandsanalyse
PLANLÆGNING
 •  Kommunikationsplan
 •  Læringsplan
 •  Belønningsplan
 •  Ændringsstrategi
LEDELSE AF FORANDRING®
 • Interne spørgeskema
 • Eksterne spørgeskema
 • Forandringsparathed analyse

UDDANNELSE-medlemskab

FORANDRINGSMETODEN LEDELSE AF FORANDRING®
 • Identifikation af forandring
 • Identifikation af nøgleroller
 • Identifikation af risiko & økonomi
 • Design af forandringssystem
 • Implementering af forandring
 • Opbygning af forandringscyklus
PRAKTISERING
 • Konsulent case
INDIVIDUEL UDDANNELSE
 • Forretningsforståelse
 • Ny kultur
 • Adfærdsændring
 • Styring af kaos
PERSONLIG MENTOR
 • Læringsforløb
 • Forandringsprojekt
TRYK på billedet til højre, og se hvad du får adgang til.
Medlemskab

UDDANNELSE-medlemskab – indholder

ARTIKEL-medlemskab

ARTIKELBANK indeholder mere end +450 forandringsartikler, teorimodeller, forandringscase, video, bøger, webinarer, FOKUS-PAKKER og praktiske forandringsværktøjer – som belyser nøgleelementerne som en forandring består af.

ARTIKEL-medlemskabet er organiseret i 8 forskellige områder (de enkelte kategorier åbnes i separat vindue):

ARTIKELBANK

ARTIKELBANK

ARTIKELBANK indeholder mere end 450+ forandringsartikler, forandringscase, video, bøger og praktiske forandringsværktøjer som belyser nogle af nøgleelementerne som en succesfuld forandring består af.
KATEGORI

KATEGORIER

Artiklerne er organiserer i 120+ kategorier om forandringsledelse, specialartikler, case, Webinar og gratis analyseværktøjer.

forandringsmetode

FORANDRINGSMETODE

Den praktiske forandringsmetode Ledelse af Forandring® uddanner den enkelte medarbejder og organisationen – til at kunne gennemføre succesfulde forandringer.

Ledelse af Forandring® tilfører praktisk læring om forandring – teknikken, værktøjerne og håndværket – bag succesfuld gennemførsel af forandring.

læringsstile

LÆRINGSMETODE

De nyeste læringsmetoder og teorier fra forskning i ledelses- og organisationsudvikling.

fokusområder

FOKUSOMRÅDER

De 6 fokusområder hvordan benyttes fokusområderne og værktøjerne i praksis…
forandringsmodellen nøgleområder

CASE - NØGLEOMRÅDER

Case forandringer konkrete case hvordan nøgleområderne og værktøjerne er brugt i praksis…
VIDEO-YOUTUBE

VIDEO

Video om forandring…
seminar

WEBINAR

Webinar – Om forandring & Ledelse af Forandring®

FOKUS-PAKKER

Inklusiv i alle medlemskaber.

FOKUS-PAKKEN belyser nøgleelementerne, som en succesfuld forandring består af. FOKUS-PAKKEN indeholder artikler, teori, case, video, bøger om nøgleelementerne.

motivation

MOTIVATION

[06:36:15] Motivation er en vigtig drivkraft i alle forandringsprocesser. Motivation handler om mennesker, og om at påvirke menneskers valg af adfærd.


KOMPETENCE-medlemskab

ARTIKEL-medlemskab er inklusiv.

KOMPETENCE-medlemskab er et styret læringsforløb, hvor du hver uge får adgang til ny læring.

KOMPETENCE-medlemskabet opbygger – din eller din organisationens viden – om forandringens grundlæggende elementer. Din personlige mentor guider dig gennem hele forandringsforløbet.

Du kan – hvis du ønsker det – gennemfører en test, og gå direkte til det efterfølgende UDDANNELSE-forløb.

Du kan efterfølgende se, KOMPETENCE-medlemskabets moduler – prøv gratis i 7 dage – derefter kr. 90,- excl. moms pr. måned:

LÆREPROCES

OPTIMER DIN LÆRING

[00:36:01] Når uddannelsen skal være effektiv! Få størst muligt udbytte af de ressourcer – tid og penge – som din organisation bruger på læring og uddannelse.

LÆREPROCES

DIN GRUNDLÆGGENDE LÆREPROCES

[00:31:37] Introducering af de grundlæggende elementer i din lærerproces, og hvordan opnår du det optimale udbytte af din uddannelse.

LÆRINGSSTIL-TEST

TEST DIN LÆRINGSTIL

[00:27:35] Optimer dit udbytte af læring og uddannelse. Hvordan lærer du effektivt! Få størst udbytte af de ressourcer – tid og penge – som du og din organisation bruger på læring og uddannelse!

FORANDRINGS-KOMPETENCEN I ORGANISATIONEN

[01:37:58] De virksomheder som gennemfører succesfulde forandringer, er virksomheder, som benytter en systematisk tilgang til forandringsledelse.

Forandringens elementer

DE VIGTIGSTE FORANDRINGSELEMENTER

[00:14:14] Vi gennemgår de 10 vigtigste forandringselementer, som en forandringsproces indeholder.

HVAD ER FORANDRING

INTRODUKTION FORANDRING

[00:39:42] Afklaring af, hvad er forandringsledelse, og hvad er forandringskompetence.

 

 

FORANDRINGSMETODE

[05:33:34] Hele organisationen – alle medarbejderne og ledelsen, skal forstå forandringsprocessen, og når forandringen gennemføres skal man tale samme sprog.

 

analyse

LEDELSE AF FORANDRING - TEORIMODELLER

[00:30:33] Ledelse af Forandring® har udviklet mere end 250 praktiske værktøjer, til planlægning og implementering af forandringer. Hvor bruges teorimodellerne?


VÆRKTØJ-medlemskab

ARTIKEL-, KOMPETENCE-medlemskab er inklusiv.

Et VÆRKTØJ-medlemskab giver adgang til analyseværktøjer, og guide hvordan værktøjerne bruges. Værktøjerne kan bruges sammen med de fleste andre forandringsmetoder.

Du kan gå direkte til et af værktøjerne, og efterfølgende vælge at gennemføre KOMPETENCE-medlemskabet, som er et styret læringsforløb.

Du kan efterfølgende se værktøjerne, som et VÆRKTØJ-medlemskab indeholder – prøv GRATIS i 7 dage – derefter kr. 120,- excl. moms pr. måned:

VÆRKTØJSKASSE 1 - NØGLEROLLER & ANSVAR

NØGLEROLLER & ANSVAR

[01:56:08] Mange forandringer mislykkes, fordi de aktive aktører har misforstået deres nøgleroller, eller ikke tager deres rolle alvorligt.

analyse forandringsparathed

ANALYSE FORANDRINGSPARATHED

[04:00:30] Analyse forandringsparathed analyserer din virksomhed – indenfor 13 fokus-områder. Analysen sætter dig i stands til på egen hånd, at afdække din organisations evne til at gennemføre forandringen med succes.

Ledelsesanalyse – Forberedelse af forandringen

LEDELSENS FORBEREDELSE AF FORANDRING

[00:02:45] Ledelsens – Forberedelse af forandring – er en første checkliste af din virksomheds forandringsparathed – hvor godt er din organisation forberedt på forandring. Checklisten kan bruges af alle i organisationen.


UDDANNELSE-medlemskab

ARTIKEL-, KOMPETENCE-, VÆRKTØJ-medlemskab er inklusiv.

UDDANNELSE-medlemskab er et styret uddannelsesforløb, som overfører viden om forandring til dig og din organisation. Du lærer trin-for-trin at forstå forandringsforløbet.

UDDANNELSE-medlemskab tilfører praktisk læring om forandring – teknikken, værktøjerne og håndværket – bag succesfuld gennemførsel af forandring. Din personlige mentor guider dig gennem hele forandringsforløbet.

Du kan efterfølgende se, UDDANNELSE-medlemskabs moduler – prøv GRATIS i 7 dage – derefter kr. 245,- excl moms pr. måned.

Connection-Online-Case

WORKSHOP – CONNECTION ONLINE – CASE

[00:00:00] Workshoppen kobler forandrings-modellen op på en konkret konsulent case, hvor du som forandringskonsulent – i praksis – kan se og arbejder med, hvordan metoden bruges. Den praktiske guide har 12 moduler.

ÆNDRINGSSTRATEGI

[12:06:00] Ændrings-strategi er et lærings-forløb, hvor du trin-for-trin lærer, og arbejder med, håndteringen af forandringsprocessen. Den praktiske guide har 24 moduler.


Systematisk forandringsmetode

net2change har arbejdet med, har afprøvet – og har fejlet med forandring i mere end 30 år. Vi har fundet metoderne til gode resultater. Vi har taget den hårde del af rejsen, og sat det til at virke på formel, så du let kan implementere en forandring.

Resultatet er forandringsmetoden Ledelse af Forandring® som udbygger din og virksomhedens kompetencer – sætter forandringen i system – guider dig med organisering, viden og forståelse om gennemførsel af din virksomheds målsætning med forandring.

Sådan er uddannelsen opbygget

Gennem hele det praktiske læringsforløb guides og supporteres du – af din personlige mentor – i alle forandringsprojektets faser.

Uddannelsen starter med et grundkursus Ændringstrategi, som kan udbygges med forskellige kompetencegivende uddannelser.

Læs mere om uddannelsen og opbygning, eller book et møde, hvilken uddannelse som passer bedst til dig, og din virksomhed.

Hvordan kan vi hjælpe dig

Vi har udviklet forandringsmetoden Ledelse af Forandring®, som skaber struktur i din forandrings- og læreproces.

Forandringsmetoden er struktureret i følgende lærings- og kompetencefaser:

 • FORANDRING – er din personlige læreproces om de grundlæggende elementer i forandringsprocessen.
 • FORANDRINGSLEDELSE – uddanner ledere og medarbejdere i forandringsledelse, som er organisationens evne til at håndtere og gennemføre forandringer.
 • KONSULENTANALYSE – er en sikkert, nem, løsningsorienteret og effektiv analyse – af din personlige konsulent.
 • PROJEKTLEDELSE – som projektleder lærer du forandringens menneskelige sider, og hvordan forandringen iscenesættes…
 • UDDANNELSESFORLØB – er lederens evne til at håndtere forandringsledelse som kompetence. Vi træner kompetencen forandringsledelse og tilfører praktisk læring om forandring – teknikken, værktøjerne og håndværket – bag succesfuld gennemførsel af forandring.
 • VÆRKTØJER – Analyseværktøjerne afdækker organisationens evne til at gennemføre en forandring succesfuld, og praktisk læring, hvordan og hvornår værktøjerne bruges.

Vedvarende konkurrenceevne

Den praktiske forandringsmetode Ledelse af Forandring® har fokus på 3 væsentlige kompetenceområder som sikrer succesfulde forandringer.

De 3 kompetenceområder

 1. Forandringsledelse er lederens evne til at håndtere forandringer – som du finder under UDDANNELSE, hvor vi træner kompetencen forandringsledelse.
 2. Forandringskompetence som er organisationens evne til at håndtere forandringer igen og igen – som du finder her under KOMPETENCE, hvor du alene er sammen med hele dit projektteam, etablerer forandringskompetencen i din organisation.
 3. Forandringsparathed afdækker organisationens evne til at gennemføre en forandring succesfuld – som du finder under VÆRKTØJER, hvor du alene eller sammen med en erfaren konsulent, kan vælge, analyse af organisationens forandringsparathed.

Forandringsledelse – som kompetence

Forandringsledelse er lederens evne til at håndtere forandringer.

Forandringsledelse er lederens evne til at håndtere forandring som:

 • Kommunikation
 • Coaching
 • Sponsor – sikre ressourcer
 • Træning

Bliv en del af 10.000+ medlemmer

Få GRATIS adgang til viden om forandringsledelse

Book et møde

– Hvilken uddannelse passer bedst til dig og din virksomhed?
 • Du får overblik over hvad du har brug for?
 • En samtale i ro og mag, hvor vi har tid til at se på dine udfordringer
 • Vores vurdering af, hvordan vi bedst kan hjælpe dig, og om vi er de bedste til at hjælpe dig

BOOK ET MØDE

Eller ring på telefon 22 700 896