Website Metrics and Site Statistics by WebSTAT

Topmenu

Rådgivning – Forandring – Management konsulent

rådgivningRådgivning – Analyse af forandringsprocessen

 • Er forandringsmuren nået?
 • Er forandringslederen usikker på hvordan vi kommer videre?
 • Mangler du interne ressourcer som effektivt kan håndterer organisationens modstand imod forandring?
 • Skal du udvikle en projektleder som kan implementere forandringen?
 • Skal du udarbejde en handleplan som indeholder de rigtige aktiviteter og som sikrer en succesfuld implementeringen første gang?
 • Har topledelsen, mellemleder og projektleder behov for sparring og coach – så forandringen kan gennemføres sikkert og effektivt?

Management konsulent – Forandringsrådgivning kun værktøjerne eller både og?rådgivning

En erfaren Management konsulent arbejder som en integreret del af virksomhedens forandringsteam og supporterer forandringsprojektet i alle faser.

Vi har fokus på analyse og implementeringen af forandringen, men arbejder også med forandringsstrategien og forsyner ledelsen med taktiske planer som supporterer implementeringen.

Du vælger selv hvor meget rådgivning og konsulent hjælp du ønsker:

 • Ønsker du en erfaren Management konsulent (Management Consulting) til analysearbejdet og implementeringen, eller
 • ønsker du selv at gennemføre analyserne og derfor kun har brug for værktøjerne, eller
 • ønsker du at gennemføre det praktiske og kun få hjælp til analyser og konklusioner?

Hvad omfatter Management konsulent – Forandringsrådgivningen?

 • Vurdere og analysere organisationens forandringsberedskab og / eller projektplanens evne til at mødekomme de menneskelige aspekter.
 • Opbygger forretningscasen således at forandringen er forståelig og acceptabel.
 • Udvikler en overordnet forandringsstrategi og -handleplan som skal drive forandringen.
 • Coach og mentor for top-, mellemledelsen og projektlederen om hvordan de effektiv håndterer forandringsrollerne.
 • Tilpasser forandringsstrategien, dens kommunikations-, lærings- og belønningsplan med implementeringsplanen.
 • Vurderer risici og forandringsmodstand, og anviser hvordan risikoen minimeres.
 • Demonstrerer alle elementerne i forandringsprocessen.
 • Udvikler støtteplan og -matrix for forandringen.

Efter aftale, og forandringsprojektets mål, støtter Management konsulenten organisationen ved, at demonstrere alle elementerne i forandringsprocessen:

 • Udvikler strategi og taktik som skal drive forandringen.
 • Opbygger og forfiner organisationens forandringskompetencer.
 • Integrerer Ledelse af Forandring i praksis.

Primært fokuserer vi på hele forandringsprocessen, herunder implementeringen af din virksomheds strategi, men vi tilbyder også rådgivning omkring konkrete enkeltstående forandringer, og leverer her kun anbefalinger og handleplaner.

Management konsulent – Forandringsrådgivning tilbyder følgende konkrete ydelser

rådgivning

1. Forandringsdimensionenmanagement konsulent,

Analyse af forandringskapaciteten og balancen i forandringen, som er bestemmende for virksomhedens handelfrihed i forbindelse med valg af forandringsstrategi. De fem områder som analyseres og afballanceres er: Behovet, Evnen, Viljen, Løsningen på den ene side og på den anden side de Personlige & Økonomiske omkostninger.

2. Forandringsstrategimanagement konsulent,

Evaluering af projektplanen – i hvilken grad er der taget højde for forandringskritiske aspekter. Samtidig analyseres hvem vil yde modstand, hvorfor og med hvilken effekt modstanden vil have på forandringen (projekt risikovurdering).

management konsulent,

3. Projekt gennemgang

Vi gennemgår, bearbejder, analyserer og lærer projekt-teamet de fundamentale elementer i projektet, samtidig med at der sker en læring og anvendelse af Ledelses af Forandring – dens modeller, værktøjer og taktikker.

management konsulent,

4. Ledelse af Forandring Workshop

Vi gennemgår, for topledelsen, værdien af en proaktiv forandringsledelse, herunder betydningen af forandringsroller. Udvikling af ledelsens forandringskompetence – Ledelse af Forandring – således at lederen kan drive nye forandringer indenfor adfærd, teknologi, processer og kulturelle forandringer i organisationen.

management konsulent,

5. Forandringsevaluering

Få forandringen til at holde. Foretag en evaluering af forandringen, om den er vedvarende efter implementeringen er gennemført – inden forandrings-teamet opløses.

management konsulent,

6. Executive Mentor

Executive Coaching / Mentor til de ledere som ønsker en personlig guide omkring deres rolle som Leder af Forandringen.