fbpx

Hvordan gør vi

Ledelse af Forandring® støtter iscenesættelse af forandring…

Hvordan gennemføres forandring?

Vi iscenesætter forandring indefra – i samspil med den private- og offentlige virksomhedsorganisation.

hjælp gennem hele forandringsprocessen: Valg af de rigtige løsninger, gennemførsel af de nødvendige analyser, og gøre de rigtige ting – i den rigtige rækkefølge.

Ny læring tilføres løbende hver måned. Du får den nødvendige viden og konkret hjælp, som du har brug for, når du skal gennemføre en forandring.

Få hjælp gennem hele forandringsprocessen fra start til mål.

Med et medlemskab får du

Du får løbende nyt indhold som uddanner, praktiserer din læring, og viser dig hvordan du bruger værktøjerne, hvordan forandringskompetencen forankres i organisationen, og hvordan du gennemføre forandringen.

Du arbejder med den praktisk forandringsmetode Ledelse af Forandring® som organiserer forandringsprocessen, og som nemt kan tilpasses din virksomheds eksisterende forandringsmetode.

Den praktiske forandringsmetode har fokus på udviklingen af kompetencerne – gennem 4 medlemskaber:

VIDENBANK

Videnbank – mere end 450 forandringsartikler, case, video, forandringsværktøjer…                                       

KOMPETENCE

Forandringskompetence – organisering af forandringskompetencen i organisationen…

VÆRKTØJER

Værktøjer – analyse af organisationens forandringsparathed, som er grundlaget for en succesfuld forandring…

UDDANNELSE

Forandringsledelse som kompetence – uddannelse af lederens evne til at håndtere forandring…


Fire medlemskaber som opbygger din og organisationens kompetencer

ARTIKEL-medlemskab

 • ARTIKEL-medlemskab – VIDENBANK om forandringsledelse 450+ artikler
 • Kategorier 120 +
 • ARTIKEL-medlemskab  er GRATIS
KOMPETENCE-medlemskab

 • KOMPETENCE-medlemskab – Opbygning af forandringsevne i organisationen
 • Inklusiv ARTIKEL-medlemskab
 • Du kan prøve et KOMPETENCE-medlemskab i 7 dage derefter koster det kr. 90,- pr. måned excl. moms.
VÆRKTØJ-medlemskab

 • VÆRKTØJ-medlemskab – Analyse, og planlægnings værktøjer
 • Inklusiv ARTIKEL-, KOMPETENCE-medlemskab
 • Du kan prøve et VÆRKTØJ-medlemskab i 7 dage derefter koster det kr. 120,- pr. måned excl. moms.
UDDANNELSE-medlemskab

 • UDDANNELSE-medlemskab – Uddannelse forandringsledelse
 • Inklusiv ARTIKEL-, KOMPETENCE-, VÆRKTØJ-medlemskab
 • Du kan prøve et UDDANNELSE-medlemskab i 7 dage derefter koster det kr. 245,- pr. måned excl. moms.

Bliv en del af 10.000+ medlemmer

Få GRATIS adgang til viden om forandringsledelse

1. Hvordan foregår forandring og uddannelse?

– Undervisningsformen

 Resultatskabende træningsforløb

Et medlemskab er en bedre og mere effektiv måde at blive god til at gennemføre forandring af flere årsager:

Forandringskurser virker ikke!

Traditionelle motivationsforedrag og almindelige forandringskurser har en meget lav effekt. Nærmest ingen. Så i dit medlemskab er der hverken badehotelkurser, frokostbuffet eller rollespil.

Edutainment eller reelle kompetencer?

Det fungerer heller ikke at afholde et 2-3 dages forandringskurser hvert andet år. Tricket er derimod løbende træning og kontinuerlig udvikling – hver dag. Derfor lærer du, gennem dit medlemskab – lidt ad gangen, hver måned – helt i dit eget tempo. Så du øger dine forandringskompetencer skridt for skridt.

Adfærdsændringer over tid

For at kunne gennemføre forandring, har vi som leder, team og medarbejder brug for sparring og støtte over tid. Derfor er live coaching et vigtigt element i dit medlemskab. Vi hjælper dig løbende, med at bruge forandringsmetodens teknikker og værktøjer, og i praksis hvordan du gennemfører dine forandringsprojekter med succes.

Bliv en del af holdet der gennemføreR succesfulde forandring sammen

Alle forandringer er forskellige, virksomheder er forskellige, og organisationer er forskellige. Derfor deler vi løbende erfaringer og specifikke udfordringer på tværs i medlemskabet i et lukket forum. På den måde kan du lære af andre forandringsprojekter, og få et bud på, hvad de vil gøre i din situation. Det gør det endnu lettere at gennemføre dine forandringer.

Uddannelse
Læringsudbytte

Personlig individuel aktiv læreproces

– der foregår i dit tempo, og på dine præmisser.

Læring, hvordan du gennemfører forandring, sker via tre faser:

 1. Læringsmodul. Hvert enkelt læringsmodul indeholder en konkret læring. Stoffet serveres konkret for dig som envejskommunikation. Hvert modul afsluttes med en test, med feedback.
 2. Konsulent case. Den viden du har lært i læringsmodulet overføres til en konkret konsulent case. I konsulentcasen ser du hvordan konsulent teamet arbejder, og du praktiserer – som konsulent – hvad du har lært. Hvert modul har konkrete konsulentopgaver, hvor du lærer hvordan du bruger konsulent casens forskellige værktøjer. Du får løbende feedback fra din mentor på dine skriftlige konsulentopgaver.
 3. Eget projekt. Efterfølgende bruges modullæringen i praksis på dit eget eller din virksomheds projekt. Du får løbende feedback fra din mentor, på dine skriftlige og konkrete projektområder, som vedrører dit forandringsprojekt.

Du har gennem hele forløbet adgang til faste og ad hoc online møder med din personlige mentor – som hjælper dig gennem hele forandringsprocessen fra start til mål.

Din personlige mentor er en erfaren forandringskonsulent som støtter dig, eller dit forandringsteam.

Organisationen tilføres viden om forandring

De skriftlige praktiske opgaver – vedrørende konsulentcasen og dit eget forandringsprojekt – lægges online til din personlige mentor.

Du får online feedback fra din mentor, via ”min uddannelse rapporter”, og online virtuelle møder.

Læring – når du har tid – individuelt og forskelligt

Alt foregår online

Undervisningsmateriale

 • Læringsmaterialet
 • Analyseværktøjer
 • Case materiale og værktøjer
 • Test og quiz

Eget projekt

 • Værktøjer
 • Egne analyse rapporter
 • Konsulent analyse

Møder

 • Personlige virtuel undervisning
 • Klasseundervisning
 • Webinar
 • Teammøder

Status

 • Statusrapporter forandringsprojekt
 • Fremdrift på læring

2. Medlemskaber

…og viden og værktøjer – hvordan man gennemfører forandringer

Du kan her se, hvilken viden de forskellige medlemskaber tilbyder.

Nyt indhold tilføres løbende.


ARTIKEL-medlemskab – GRATIS

ARTIKELBANK indeholder mere end 450+ forandringsartikler, forandringscase, video, bøger og praktiske forandringsværktøjer som belyser nogle af nøgleelementerne som en succesfuld forandring består af.

Du kan se, hvad et gratis ARTIKEL-medlemskab indeholder:


ARTIKELBANK

ARTIKELBANK

ARTIKELBANK indeholder mere end 450+ forandringsartikler, forandringscase, video, bøger og praktiske forandringsværktøjer som belyser nogle af nøgleelementerne som en succesfuld forandring består af.

KATEGORI

KATEGORIER

Artklerne er organiserer i 120+ kategorier om forandringsledelse, specialartikler, case, Webinar og gratis analyseværktøjer.

forandringsmetode

FORANDRINGSMETODE

Den praktiske forandringsmetode Ledelse af Forandring® uddanner den enkelte medarbejder og organisationen – til at kunne gennemføre succesfulde forandringer.

læringsstile

LÆRINGSMETODE

De nyeste læringsmetoder og teorier fra forskning i ledelses- og organisationsudvikling.

fokusområder

FOKUSOMRÅDER

De 6 fokusområder hvordan benyttes fokusområderne og værktøjerne i praksis…

forandringsmodellen nøgleområder

CASE - NØGLEOMRÅDER

Case forandringer konkrete case hvordan nøgleområderne og værktøjerne er brugt i praksis…

VIDEO-YOUTUBE

VIDEO

Video om forandring…

seminar

WEBINAR

Webinar – Om forandring & Ledelse af Forandring®


FOKUS-PAKKER

Inklusiv i alle medlemskaber.

FOKUS-PAKKEN belyser nøgleelementerne, som en succesfuld forandring består af. FOKUS-PAKKEN indeholder artikler, teori, case, video, bøger om nøglelementerne.

motivation

MOTIVATION

[06:36:15] Motivation er en vigtig drivkraft i alle forandringsprocesser. Motivation handler om mennesker, og om at påvirke menneskers valg af adfærd.


KOMPETENCE-medlemskab

ARTIKEL-medlemskab er inklusiv.

KOMPETENCE-medlemskab er et uddannelsesforløb som opbygger forandringskompetencen – din personlige eller organisationens.

Du kan se, hvad et KOMPETENCE-medlemskab indeholder – prøv gratis i 7 dage – derefter kr. 90,- excl. moms pr. måned:

LÆREPROCES

OPTIMER DIN LÆRING

[00:36:01] Når uddannelsen skal være effektiv! Få størst muligt udbytte af de ressourcer – tid og penge – som din organisation bruger på læring og uddannelse.

LÆREPROCES

DIN GRUNDLÆGGENDE LÆREPROCES

[00:31:37] Introducering af de grundlæggende elementer i din lærerproces, og hvordan opnår du det optimale udbytte af din uddannelse.

LÆRINGSSTIL-TEST

TEST DIN LÆRINGSTIL

[00:27:35] Optimer dit udbytte af læring og uddannelse. Hvordan lærer du effektivt! Få størst udbytte af de ressourcer – tid og penge – som du og din organisation bruger på læring og uddannelse!

FORANDRINGS-KOMPETENCEN I ORGANISATIONEN

[01:37:58] De virksomheder som gennemfører succesfulde forandringer, er virksomheder, som benytter en systematisk tilgang til forandringsledelse.

Forandringens elementer

DE VIGTIGSTE FORANDRINGSELEMENTER

[00:14:14] Vi gennemgår de 10 vigtigste forandringselementer, som en forandringsproces indeholder.

HVAD ER FORANDRING

INTRODUKTION FORANDRING

[00:39:42] Afklaring af, hvad er forandringsledelse, og hvad er forandringskompetence.

 

 

FORANDRINGSMETODE

[05:33:34] Hele organisationen – alle medarbejderne og ledelsen, skal forstå forandringsprocessen, og når forandringen gennemføres skal man tale samme sprog.

 

analyse

LEDELSE AF FORANDRING - TEORIMODELLER

[00:30:33] Ledelse af Forandring® har udviklet mere end 250 praktiske værktøjer, til planlægning og implementering af forandringer. Hvor bruges teorimodellerne?


VÆRKTØJ-medlemskab

ARTIKEL-, KOMPETENCE-medlemskab er inklusiv.

Et VÆRKTØJ-medlemskab giver adgang til analyseværktøjer, og guide hvordan værktøjerne bruges. Værktøjerne kan bruges sammen med de fleste andre forandringsmetoder.

Du kan se, hvad et VÆRKTØJ-medlemskab indeholder – prøv GRATIS i 7 dage – derefter kr. 120,- excl. moms pr. måned:

VÆRKTØJSKASSE 1 - NØGLEROLLER & ANSVAR

NØGLEROLLER & ANSVAR

[01:56:08] Mange forandringer mislykkes, fordi de aktive aktører har misforstået deres nøgleroller, eller ikke tager deres rolle alvorligt.

analyse forandringsparathed

ANALYSE FORANDRINGSPARATHED

[04:00:30] Analyse forandringsparathed analyserer din virksomhed – indenfor 13 fokus-områder. Analysen sætter dig i stands til på egen hånd, at afdække din organisations evne til at gennemføre forandringen med succes.

Ledelsesanalyse – Forberedelse af forandringen

LEDELSENS FORBEREDELSE AF FORANDRING

[00:02:45] Ledelsens – Forberedelse af forandring – er en første checkliste af din virksomheds forandringsparathed – hvor godt er din organisation forberedt på forandring. Checklisten kan bruges af alle i organisationen.


UDDANNELSE-medlemskab

ARTIKEL-, KOMPETENCE-, VÆRKTØJ-medlemskab er inklusiv.

UDDANNELSE-medlemskab er et uddannelsesforløb, som overfører viden om forandring til dig og din organisation. Du lærer trin-for-trin at forstå forandringsforløbet.

UDDANNELSE-medlemskab tilfører praktisk læring om forandring – teknikken, værktøjerne og håndværket – bag succesfuld gennemførsel af forandring. Din personlige mentor guider dig gennem hele forandringsforløbet.

Du kan se, hvad et UDDANNELSE-medlemskab indeholder – prøv GRATIS i 7 dage – derefter kr. 245,- excl moms pr. måned.

Connection-Online-Case

WORKSHOP – CONNECTION ONLINE – CASE

[00:00:00] Workshoppen kobler forandrings-modellen op på en konkret konsulent case, hvor du som forandringskonsulent – i praksis – kan se og arbejder med, hvordan metoden bruges. Den praktiske guide har 12 moduler.

ÆNDRINGSSTRATEGI

[12:06:00] Ændrings-strategi er et lærings-forløb, hvor du trin-for-trin lærer, og arbejder med, håndteringen af forandringsprocessen. Den praktiske guide har 24 moduler.

Medlemskaber i detalje

Medlemskab

3. Læringsmetode

– tre læringsmodeller som skaber resultater

A. Målrettet og tilpasset læring

Forandringsmetoden Ledelse af Forandring® giver dig adgang til viden om hvordan forandring gennemføres med succes. Metoden har fokus på læreprocessen som forankrer viden hos dig, din organisation, og gennemførsel af dit forandringsprojekt.

Du lærer hvordan forandringen iscenesættes, og det er Din organisationen som iscenesætter forandringen, og som skaber en vedvarende konkurrenceevne – ikke udefrakommende konsulenter.

Tre læringsmodeller som skaber resultater

 1. Personlig læring – Din læringsstil – din måde at lære på – Test af læring.
 2. 70:20:10 modellen – Praktisering – som konsulent case – Sidemands oplæring – Mentor ordning – Læring i brug af analyseværktøjerne.
 3. Før og efter kurset – Forventnings afstemning og afklaring af mål og formål – Ledelsens interesse og bevågenhed – Ansvar hele vejen i organisationen – Analyseværktøjerne bruges på dit projekt.

B. Konsulent case

I casen Connection Online ser du hvordan organisationen arbejder. Du følger 8 personer i deres arbejde med gennemførsel af mange forskellige forandringer samtidig.

Du lærer den enkelte medarbejders ansvar og håndtering af forandring, og hvordan mentoren fra net2change samarbejder og fungerer.

C. Personlig mentor

Med fastsatte intervaller mødes du virtuelt med din personlige mentor, omkring dit konkrete forandringsprojekt.

 • Projektforløbet er din personlige projektplan, som styrer hvilke praktiske opgaver, som skal laves i perioden frem til næste mentorkontakt.
 • I hele perioden, kan du altid få kontakt med din mentor, hvis der er områder, som skaber problemer.
 • Du kan også kommunikere med andre – som alle arbejder med forandringsledelse – via forandringsnetværket som er integreret i e-Learning modulet.

4. Hvordan er forandringsmodellen struktureret

– konkrete modeller, metoder og værktøjer

Ledelse af Forandring®

– Metoder & værktøjer
 • 18 nøgleområder,
 • 6 fokusområder og
 • mere end 100 forandringsværktøjer

Som gør det muligt for din virksomheds eget forandrings-team at implementere radikale såvel som løbende forandringer.

Forandringsmodellen organiserer overførslen af viden om forandring, til Dig og din organisation.

Ledelse af Forandring® 

– Hjælper
 • Ledelsen – og de medarbejdere som gennemfører forandringsprojektet – i private som offentlige virksomheder, med at forstå og håndtere risici og udfordringer i en hvilken som helst forandring.
 • Virksomhedens forandrings-teams med at identificere de medarbejdere i organisationen som forandringen vedrører, og deres personlige årsager til, at yde modstand mod forandringen.
 • Med hurtigt og effektivt, at afbøde modstanden mod forandring, som organisationen og den enkelte medarbejder har.
 • Med accelereringen af organisationens accept af ny adfærd – som forandringen kræver.
 • Med at sikre, gennem planer, forankringen af den nye viden i organisationen.
 • Med at uddanne forandringsagenter, til selvstændigt at kunne gennemføre succesfulde forandringer, således at organisationen bliver i stand til at gennemføre projekter uden støtte fra net2change.

Ledelse af Forandring® 

– Fordele
 • Viden forankres i virksomheden.
 • Reducering af de totale omkostninger og konsulenthonoraret.
 • Vedvarende konkurrenceevne.

Forandringsmetoden Ledelse af Forandring® – metoder & værktøjer – kan nemt tilpasse de fleste forandringsmetoder.