fbpx

LÆRINGSMETODER

Man kan ikke lære andre noget! Indlæring er en læreproces, din personlige læreproces.
Se eksempel fra kursusindhold - Din grundlæggende læreproces

De nyeste læringsmetoder

Vores praksis bygger på de nyeste og bedst dokumenterede læringsmetoder og teorier fra forskning i ledelses- og organisationsudvikling.

Vi har derfor en række forpligtende samarbejder med de bedste uddannelsesmiljøer – universiteter og handelshøjskoler.

Den opnåede viden omsætter vi til et respektfuldt og konstruktivt udgangspunkt for læring og udvikling og til at skabe bæredygtige løsninger for vores kunder.

Vores praksis bygger på de nyeste og bedst dokumenterede læringsmetoder og teorier fra forskning i ledelses- og organisationsudvikling.

Indlæringsprocessen – ændring af adfærd – hvordan?

Man kan ikke lære andre noget! Indlæring er en læreproces, din personlige læreproces.

Os som undervisere kan kun påvirke indlæringsprocessen og skabe rammer og forudsætninger for, at indlæringen sker.

Men det er dig som person, der skal fordøje og lagre den nye viden, og de nye færdigheder og opleve, erfare og acceptere læringen før der skaber en varig læring og ændring af din adfærd.

Normalt når du som underviser skal skabe forudsætningerne for indlæring sker det typisk i et kunstigt skabt miljø.

Du har i den traditionelle klasseundervisning ikke mulighed for at du som kursusdeltagere kan træner nye færdigheder i virkelige situationer. Men vi kan sikre, at de rammer, du sætter, ligner kursusdeltagernes virkelighed så meget som muligt.

Ellers risikerer du, at kursusdeltageren kun bruger det lærte i undervisningssituationen. Og når kursusdeltageren kommer hjem gør han som han plejer!

Vi kalder det indkapslet træning!

Indlæring af ny adfærd

Indlæring af ny adfærd danner grundlag for ny indlæring, ny adfærd – et i princippet uendeligt forløb!

Indlæring af ny adfærd kan altså ske på baggrund af undervisning og træning, men langt det meste indlæring foregår ved, at man høste erfaring.

Som underviser er du derfor nødt til at give kursusdeltagerne mulighed for selv at høster erfaringer og derigennem indlære en ny adfærd.

Det er ikke nok at fortælle kursusdeltagerne om en metode, faldgrube eller dine erfaringer indenfor et emne.

Kursusdeltagerne skal selv opleve og høste erfaring for at kunne indlære og ændre adfærd.

Læringsstil – individuel måde at lære på

De amerikanske professorer Dr. Rita Dunn og Dr. Kenneth Dunn fra St. John´s University i New York har udarbejdet en teori som tager udgangspunkt i at alle har deres egen individuelle læringsmetode.

Den enkelte person har læringspræferencer som man bedst lærer med. Disse læringspræferencer varierer fra person til person, og kan i en vis udstrækning ændres med tiden og læringsmiljøet.

Deres forskning er interessant, idet den går tæt på den enkelte elevs måder at lære på og beskriver hvilke faktorer der har indvirkning på forskellige menneskers læring.

På amerikansk kaldes begrebet “Learning Styles”, hvilket man på dansk kalder for læringsstil.

Hvad er læringsstil

En personlig læringsstil består af en række biologiske, udviklingsmæssige og miljømæssige karakteristika, som gør, at nogle lærer bedre i bestemte læringsmiljøer og via visse læringsmetoder og læringsprocesser.

For andre kan et specifikt læringsmiljø og bestemte læringsmetoder være helt uden nogen som helst effekt.

Læringspræferencer

Vi har alle vores særlige læringsmæssige styrker.

Disse styrker eller læringspræferencer er vigtige for os, når vi skal lære nyt og vanskeligt stof.

I disse læringssituationer er det væsentligt, at læringsmiljøet er indrettet på en sådan måde, at det tilgodeser netop den præference som er vores måde at lære på. Sker det, vil læring foregå lettere.

De Dunn og Dunn Læringsstil omfatter mindst 21 forskellige variabler, herunder hver enkelt ‘s miljø-, følelsesmæssige, sociologiske, fysiologiske og kognitive præferencer.

Blended Learning som optimal læringsmetode

Som den optimale læreproces har vi valgt Blended Learning som undervisningsform. Blended Learning som undervisningsform tilgodeser din læringsstil.

Blended Learning som læringsmetode forbedrer din indlæring ved at du samtidig i læreprocessen høster praktisk erfaring, og dermed opnår du en forbedret indlæring og en ændret adfærd.

Blended Learning – læreprocessen, har vide fleksible rammer for din personlig indlæringen – blandt andet ved at du som kursist får mulighed for selv aktivt at afprøve og arbejde med det indlærte på egen virksomheds konkrete projekter. På-job-træningen er tilknytte din personlige mentor.

Blended Learning er den personlige individuelle aktive læreproces, hvor den traditionelle klasse undervisning foregår som virtuel fjernundervisning enten som direkte online eller forskud læring der foregår i dit tempo, og på dine præmisser.

Blended Learning indeholder mere end 21 forskellige lærings elementer (Læringsstil) som sikrer et effektivt og spændende studie- og læringsmiljø.

I Blended Learning processen, har vi sat rammer som ligner din hverdag og virkelighed så meget som muligt! Vi har ikke en undervisningssituation som kun eksistere under indlæringen.

Blended Learning undervisningsforløb giver dig mulighed for at høste personlige erfaringer fra din hverdag og virkelighed og derigennem indlære ny adfærd.

Blended Learning som undervisningsform

Blended Learning er din personlige individuelle aktive læreproces, der foregår i dit tempo, og på dine præmisser.

Blended Learning – læreprocessen, har vide rammer for din personlige indlæring – blandt andet ved at du som deltagerne får mulighed for selv at afprøve og arbejde med det indlærte på din egen virksomheds konkrete projekter.

Indlæringen sker via Blended Learning som kombinerer de bedst egnede metoder i et undervisningsforløb og som sikrer optimale praktiske resultater og indlæring.

Blended Learning indeholder

e-Learning

Alsidig, brugervenlig, effektive og konkret lærings og case baseret læring metodikker, designet med grafik, videoklip og supplerende artikler.

  • Hvert enkelt læringsmodul indeholder læringen hvor stoffet serveres konkret som envejskommunikation for dig som kursist.
  • Hvert modul afsluttes med en eksamen, og den lærte modul viden overføres til en konkret konsulent case, hvor du som konsulent arbejder med hvordan det lærte bruges i praksis.
  • Efterfølgende bruges modullæringen på dit eget projekt og virksomhed, herunder skriftlig udarbejdelse af konkrete projektområder som vedrører det lærte.
  • De skriftlige praktiske opgaver, vedrørende dit eget forandringsprojekt, sendes elektronisk til din personlige mentor.

Personlig mentor

Med fastsatte intervaller mødes du virtuelt med din personlige mentor omkring dit konkrete forandringsprojekt.

  • Sammen har vi udarbejdet din personlige studieplan som anviser nøjagtige dit pensum og praktiske opgaver, som skal laves i perioden frem til næste mentordag.
  • I hele perioden kan du altid få kontakt med din mentor, hvis der er områder, som skaber problemer.
  • Du kan også kommunikere med andre som alle arbejder med forandringsledelse via forandringsnetværket, som er integreret i e-Learning modulet.

Læringsmetoder

Blended learning

Blended Learning er den personlige individuelle aktive læreproces, hvor den traditionelle klasseundervisning foregår som virtuel fjernundervisning enten som direkte online eller forskud læring der foregår i dit tempo, og på dine præmisser.

Blended Learning kombinerer forskellige undervisnings- og læringsmetoder som vil give den optimale læring for den enkelte.

e-Learning

e-Learning som undervisningsform og læringsværktøj, udnytter nyeste teknologi og gør brug af alle typer af medier som: video, podcast, webinar og flash præsentation.

e-Learning er en fleksibel og effekt undervisningsform. I forbindelse med test af din Læringsstil tilpasses det bedste fra forskellige læringsmiljøer, og gør læring og undervisning individuel og mere effektiv.

Læringsstile

Den enkelte person har læringspræferencer som man bedst lærer med. Disse læringspræferencer varierer fra person til person, og kan i en vis udstrækning ændres med tiden og læringsmiljøet.

En personlig læringsstil omfatter forskellige variabler, herunder hver enkelt ‘s miljø-, følelsesmæssige, sociologiske, fysiologiske og kognitive præferencer, som gør, at nogle lærer bedre i bestemte læringsmiljøer og via visse læringsmetoder.

Online kurser

Fjernundervisning – læring når du har tid!

Uanset om du er på ferie, på arbejdet, i din fritid, eller sidder en sen nattetime, og ikke kan sove, så kan du omgående logge dig ind på forandrings- og uddannelsesplatformen og fordybe dig i de områder indenfor forandringsledelse: herunder ledelse, strategi, kommunikation og psykologi, som du interesserer dig for.

e-Baseret case undervisning

Blended Learning er en meget effektiv måde at blande e-Baserede læring og case undervisning.

Ledelse af Forandring® bruger case undervisning hvor du får lov at kigge over skulderen på et praktisk gennemført forandringsforløb i virksomheden Connection Online, og se hvordan de arbejder med forandringen.

I case undervisningen kan du også afprøve hvad du har lært, og du kan se hvordan forretningen fungerer.

Bliv en del af 10.000+ medlemmer

Få GRATIS adgang til viden om forandringsledelse