fbpx

Activity Based Costing

Activity Based costing – ABC, aktivitetsbaseret omkostningsfordeling – er en regnskabsmæssig metode til fordeling af omkostninger på: Produkter – Serviceydelser – Kunder

Metoden anvendes især ved budgettering og budgetkontrol. Metoden baseres på en model som består i, at ressourcer anvendes i aktiviteter til understøttelse af omkostningsobjekter.

Grundlæggende set er Activity Based Costing (ABC, Aktivitetsbaseret omkostningsregnskab) en særlig måde, hvorpå der kan foretages fordeling af indirekte omkostninger (kapacitetsomkostninger, overhead) til f.eks. produkter, kundegrupper eller disktributionskanaler. Mere generelt anvendelige principper for, hvorledes en offentlig eller privat virksomheds økonomistyring kan bygges op.

Aktivitetsbaseret omkostningsfordeling kaldes på engelsk ABC som står for Activity-Based Costing.

Aktivitetsbaseret omkostningsfordeling er en metode hvor de indirekte omkostninger fordeles på løbende aktiviteter og disse omkostninger derefter knyttes til forskellige produkter. Aktivitetsbaseret omkostningsfordeling tager udgangspunkt i relationen mellem omkostninger, de løbende aktiviteter og det forarbejdede produkt og fordeler omkostningen derefter. Omkostningen bliver dermed fordelt mindre vilkårligt end når man fordeler de indirekte omkostninger proportionalt med de direkte omkostninger (den såkaldte fullcost-metode).

Metoden anvendes primært i fremstillingsindustrien. Det anvendes bl.a. til at analysere og optimere sit produktionsflows rentabilitet.

Metoden gør det muligt at konvertere omkostninger, der egentlig opfattes som indirekte omkostninger (såsom energiforbrug), til direkte omkostninger.

Motivation

Motivationsteori. Motivation er en vigtig drivkraft i alle forandringsprocesser. Motivationen fremmes bedst hvis den enkelte kan se en mening, med det man laver

Læs mere

Motivation Maslow

Motivationsteori Maslow. Motivation kommer af uligevægt i forhold til niveau. Det er dog ikke altid at behovene niveauerne sig i de grupper som Maslow har foreslået.

Læs mere

Maslows behovspyramide

Maslows behovspyramide – De fem motivationsbehov. Efterfølgende kan du læse mere om Maslows behovspyramide Fysiske behov,Trygheds behov, Sociale behov, Ego behov Selvrealiserings behov.

Læs mere

Abraham Maslow

Abraham Maslow behovspyramide motivationsteori betragtes som grundlæggeren af den humanistiske psykologi tilfredshedsteori

Læs mere

Maslow bøger og artikler

Maslow bøger og artikler. I sine senere bøger Toward a Psychology of Being og The Farther Reaches of Human Nature udvider Maslow sin behovspyramide med selvrealiseringsbehovene eller de transcendente værdier og behov.

Læs mere

Kaplan Activity Based Costing

Kaplan Activity Based Costing. Robert S. Kaplan har også udviklet en metode – Aktivitetsbaseret omkostningsfordeling – er en regnskabsmæssigmetode til fordeling af omkostninger på produkter, serviceydelser og kunder

Læs mere
Indlæser

VÆLG 200+ KATEGORIER

ARTIKEL

ARTIKEL-medlemskab er GRATIS

Du kan læse den først del af artiklen, men skal være logget ind for at kunne læse hele artiklen.

ARTIKEL-medlemskab indeholder mere end 450+ forandringsartikler, forandringscase, video, bøger og praktiske forandringsværktøjer som belyser nogle af nøgleelementerne som en succesfuld forandring består af.

Se GRATIS – ARTIKEL-medlemskab – HER

KOMPETENCE

KOMPETENCE-medlemskab

ARTIKEL-medlemskab er inklusiv.

KOMPETENCE-medlemskab er et uddannelsesforløb som opbygger forandringskompetencen – din personlige eller organisationen.

Se KOMPETENCE-medlemskab – HER

VÆRKTØJ

VÆRKTØJ-medlemskab

ARTIKEL-, KOMPETENCE-medlemskab er inklusiv.

Et VÆRKTØJ-medlemskab giver adgang til analyseværktøjer, og guide hvordan værktøjerne bruges. Værktøjerne kan bruges sammen med de fleste andre forandringsmetoder.

Se VÆRKTØJ-medlemskab – HER

UDDANNELSE

UDDANNELSE-medlemskab

ARTIKEL-, KOMPETENCE-, VÆRKTØJ-medlemskab er inklusiv.

UDDANNELSE-medlemskab er et uddannelsesforløb, som overfører viden om forandring til dig og din organisation. Du lærer trin-for-trin at forstå forandringsforløbet.

UDDANNELSE-medlemskab tilfører praktisk læring om forandring – teknikken, værktøjerne og håndværket – bag succesfuld gennemførsel af forandring.

Din personlige mentor guider dig gennem hele forandringsforløbet.

Se UDDANNELSE-medlemskab – HER