Ledelse udfordring ved forandring

Ledelse udfordringUndersøgelser, som vi og andre har foretaget, viser at det kun er 30 procent af gennemførte forandringsprojekter som blev en ubetingede succes!

Forandringsevne er en ledelse udfordring

En konstant udvikling af strategier, forretningssystemer og markedsvilkår er i dag en forudsætning for overlevelse i de fleste brancher – ofte i et stadigt stigende tempo.

Derfor er forandringsevne og gennemførelsen af forandring i dag en kritisk faktor i al virksomhedsudvikling.

Forankring af læring i organisationen

Forandringsevne og gennemførelsen af forandring er i dag den kritiske faktor og dermed bliver forandringsledelse internt i organisationen et afgørende element i en succesfuld gennemført strategi.

De konkrete forandring ifm. gennemførelsen af strategien skal gennemføres, men samtidig skal der forankres læring i organisationen. Læring som gør organisationen bedre i stand til at løfte fremtidige forandringsprojekter.

Ledelse udfordring

Ledelse af Forandring – gør en forskel!

Sammen med den enkelte virksomhed sikre vi at:

  • Succesraten for forandringsprojekter, stiger til over 70 procent.
  • Forandringsevnen er til stede, og dermed sikre fleksibilitet og en hurtigt tilpasning  / forandringsevnen er til stede, og dermed sikre fleksibilitet og en hurtigt tilpasning til fremtidige udfordringer.
  • Der sker en forankring af viden i organisationen, og dermed en vedvarende konkurrencefordel.

IBM Study: Making Change Work