Website Metrics and Site Statistics by WebSTAT

Topmenu

Author Archive | Bo Folkmann

Komfortzonen

Komfortzonen

Komfortzonen – Tilbyd medarbejderne en vej ud af det kaos du har bragt dem i Når du har medarbejdernes opmærksomhed, skabt den brændende platform, etableret en oplevelse af nødvendighed, kan du tilbyde en vej ud af det – en vej væk fra truslen eller de udfordringen som forandringen indebærer – en vej mod “Det nye” væk […]


Del artikel

Continue Reading
forandringsstrategi

Om forandringsstrategi

Forandringsstrategi er det nødvendigt? Når vi nu har en professionel projektleder – som er vant til at gennemføre komplicerede projekter til tiden og efter budget – kan projektlederen så ikke gennemføre forandringsprojektet? Måske, men der skal mere til end blot projektledelse. At lede forandringer er en vanskelig opgave. Efterfølgende viser nogle af de vigtigste årsager […]


Del artikel

Continue Reading
Ledelse i praksis, brændende platform

Ledelse i praksis – Den brændende platform

Ledelse i praksis – Forretningsforandring – Fase 1: Gøre det vigtigt Ledelse i praksis – Projektet starter med den brændende platform! Alle som er berørt af forandringen ændrer først motivation, når de føler, at det er kritisk – for virksomheden, arbejdspladsen og medarbejderen – hvis forandringen ikke gennemføres. Det er afgørende for samarbejdet og fremdrift […]


Del artikel

Continue Reading
Balanced Scorecard ledelsens måleredskab

Balanced Scorecard – hvad er det?

Hvad er Balanced Scorecard Balanced Scorecard er et styringsværktøj, som viser om der er sammenhæng imellem virksomhedens ord og virksomhedens handling. Balanced Scorecard sætter virksomheden i stand til, at realisere de forventede økonomiske resultater – som forandringen vedrører. Samtidig overvåges, hvordan det går med at opbygning af nødvendige kompetencer, som sikre den fremtidige vækst og […]


Del artikel

Continue Reading
Angst for at miste, Frygt for forandring

Angst for at miste og frygt for forandring!

Når du mister kontrollen og indflydelse over dit daglige arbejde! I artikelserien om “Hvad er årsagen til modstand mod forandring?” behandler vi i denne artikel den første af fire områder for årsager til modstand: Angst for at miste noget af værdi Misforståelse og manglende tillid. Uenighed i vigtigheden af forandringen og om forandringen gavner? Lav […]


Del artikel

Continue Reading
transition

Transition – Hvad er det?

Transition – den enkelte medarbejders forandringsproces At ændret medarbejdernes adfærd er det vanskeligste, fordi det drejer sig om medarbejdernes følelser. Ændring af medarbejdernes følelser bestemmer hvordan en forandringsproces gennemføres. Det centrale i gennemførsel af forandringer er aldrig strategi, struktur, kultur eller systemer. De er vigtige, men det centrale er altid medarbejdernes adfærd. Transition – Den mentale, […]


Del artikel

Continue Reading
flow model

Flow model | Flow modeller

Flow model – de 3 vigtigste flow modeller som skaber og leverer kundeværdi Den centrale flow proces model er forskellige fra virksomhed til virksomhed Virksomheder der befinder sig i forskellige brancher eller sektorer har typisk forskellige overordnede flow proces modeller. De centrale flow processer er forskelligt fra branche til branche, og fra virksomhed til virksomhed. Dermed vil valget […]


Del artikel

Continue Reading
Strategiudvikling

Strategiudvikling hvordan?

Hvordan strategiudvikling – hvordan strategi processen? En strategiudvikling er en fastlæggelse eller en nytænkning af virksomhedens vision og værdier. Strategiprocessen starter med en analyse af virksomhedens interne og eksterne forhold. Der kan hentes megen inspiration i en systematisk diagnose og analyse af de interne forhold, og i en grundig indsamling af data om virksomhedens markeds- og konkurrentsituation. De eksterne forhold. Strategiudvikling indeholder strategier […]


Del artikel

Continue Reading
procesmodeller

Procesmodeller – Hvad er de 5 vigtigste processer

Procesmodeller – Hvordan udvikles effektive processer? De 5 vigtigste procesmodeller – hvordan kan processen udvikles? Efterfølgende generelle procesmodeller giver et relativt klart billede af, hvordan hovedprocessen kan udvikles og effektiviseres. Proces modeller beskriver processer, delprocesser og aktiviteter som processen omfatter. Procesbeskrivelse: Hvordan delprocesser og aktiviteter hænge sammen Hvordan de involverede parter – virksomheder, kunder og leverandører […]


Del artikel

Continue Reading
Videndeling

Vidensdeling

Vidensdeling – Peter Holdt Christensen – TURPAS-modellen Peter Holdt Christensen, Associate Professor ved CBS, har tidligere argumenteret for, at der eksisterer seks forskellige motivationsfaktorer, den såkaldte TURPAS-model (Christensen 2007). Vidensdeling handler om at blive bedre til at udnytte den viden, der allerede eksisterer, og dette gøres ved at sikre, at den der har behov for viden […]


Del artikel

Continue Reading