Transition – den enkelte medarbejders forandringsproces

At ændret medarbejdernes adfærd er det vanskeligste, fordi det drejer sig om medarbejdernes følelser.

Ændring af medarbejdernes følelser bestemmer hvordan en forandringsproces gennemføres.

Det centrale i gennemførsel af forandringer er aldrig strategi, struktur, kultur eller systemer. De er vigtige, men det centrale er altid medarbejdernes adfærd.

Transition – Den mentale, og psykiske forandringsproces.

Medarbejdernes følelser bestemmer forandringens succes!

Transition – den individuelle forandringsproces

Fordi en transition er en individuel proces, kan det være svært at forstå andre menneskers reaktioner og følelser.

Den individuelle proces er forskellig, og en forandring i arbejdsopgaver kan medføre større ændringer for en person end for en anden person.

En væsentlig arbejdsmæssig forandring kan bringe os ud af ligevægt i en periode, og skal efterfølgende bearbejdes rent psykologisk – en transition. Selve transitionsprocessen kan måske vare længere end vi troede.

En gennemgribende transitionsproces kan strække sig over år! Men de fleste mennesker skynder sig videre fordi vi ikke kan lide afslutninger. Vi har lært, at vi blot skal tage os sammen og se at komme videre.

Mange forsøger at komme hurtig videre, men finder ud af at de gamle rutiner og normer ikke længere eksisterer. Alt er forandret. Det er svært at tage sig sammen. Kroppen og følelserne siger noget helt andet, som vi ikke forstår.

At tage sig sammen og skynde sig videre kan måske ikke lade sig gøre, fordi man ikke får gennemtænkt og bearbejdet rutinerne eller det nye kontor. Medens andre, nærmest i panik, prøver at finde et andet job som udfylder deres behov for tryghed.

Tid til overvejelser er nøglen til forståelse af, hvad der sker med os i denne proces. Forståelsen af transitionsprocessen kræver Ledelse af Forandring.

Først kommer forandringen så kommer transition

Transition – Den mentale, og psykiske forandringsproces.

Først kommer forandringen – en fusion, en ny chef, nye kollegaer eller omlægning af arbejdsgange eller ansvarsområde. Der sker pludseligt noget nyt som fjerner trygheden.

Så kommer transition, som er den mentale og psykiske transitionsproces, man gennemgår når forandringen er indtrådt.

Forandring er noget konkret, der sker her og nu – som at flytte til en anden afdeling – en transition er en mere ukonkret, underbevidst proces. En proces, som medarbejderen gennemlever for at vænne sig til den nye situation.

Transition er altså en indre proces, som foregår over en given tidsperiode. En tidsperiode som kan være forskellig individuelt fra medarbejder til medarbejder.

Hvorfor reageres der på en forandring?

organisationskultur
håndtere medarbejderne,
viden ledelse lederudvikling
 
Du skal være medlem, hvis du vil læse hele artiklen - tilmeld dig GRATIS her - eller login.
Log påTilmelding GRATIS