Forandringer er en direkte reaktion på ændringer i markedet

De fleste forandringer er ofte startet lang tid forud, før den egentlige forandring begynder i virksomheden.

Vores undersøgelser viser, at de fleste væsentlige forandringer er en direkte reaktion på ændringer i det eksterne marked, som virksomheden befinder sig på.

Hvorfor sker forandringen nu, og hvad er forandringsrisikoen?

De eksterne og interne faktorer i markedet – ændre sig!

I artiklen Forandring sker ikke af sig selv – Mennesket, produktet eller virksomheden gennemgår en livscyklus arbejdede vi med, at der altid er en årsag, en tanke, en ide til en forandring.

Årsagen kan have to indfaldsvinkler: en udefra kommende vinkel eller en indefra kommende vinkel fra organisationen.

Set fra en global synsvinkel bliver din virksomhed måske påvirket udefra af eksterne årsager som f.eks. naturkatastrofer, politiske skift eller et nyt lovindgreb som tvinger din virksomhed til at ændre forretningsmodellen.

På det nære plan bliver konkurrencen måske skærpet – som gør at dine produktionsomkostninger pludselig er for høje, og som kan betyder at dit produkt pludselig er uanvendelig og gammeldags, eller der sker en introduktion at en helt ny teknologi.

Alt sammen kan det betyde, at dit marked og din forretningsmodel pludselig er ændret eller helt væk! Hvad er risikoen?

Interne årsager til en forandring kommer indefra i organisationen. Det kan være faktorer som ikke er løst eller ikke håndteret korrekt, eller pga. forbedringer som ikke er blevet gennemført.

De interne eller eksterne årsager kan betyde et reduceret budget eller konflikter mellem forskellige afdelinger. Eller indførelsen af et nyt edb-system kan betyder, at medarbejderne skal arbejder helt anderledes end de gjorde før.

Forandringer i din virksomheds markedssituation (de eksterne faktorer) kan betyde en risiko:

 • Nye muligheder som kræver øjeblikkelig handling.
 • Tab af markedsandele og dermed tab af omsætning og indtjening.
 • Konkurrenterne tilbyder nye produkter og ydelser, og evner dermed at udvikle ny forretning hurtigere end din virksomhed.
 • Lavere priser. Konkurrenternes produktionsomkostninger er lavere, og de kan derfor tilbyde deres produkter og ydelser til en lavere pris end din virksomhed.

Det tager ofte tid, at omstille sig til de eksterne faktorer som påvirker virksomheden.

Når markedssituationen påvirker virksomhedens bundlinjeresultat, kræver det en resolut ændring og forandring for at forbedre virksomhedens konkurrenceevne.

I nogle tilfælde er det for sent, og virksomhedens forandringssituation skulle være igangsat lang tidligere.

Virksomhedens livscyklus

I artiklen Hvorfor er forandring nødvendig? har vi beskrevet den livscyklus – PLC kurven – som enhver virksomhed gennemgår.

En cyklus der på mange måder minder om et menneskes livscyklus – som fødes, går gennem barndommen, over de unde år, bliver voksen, ældes for til sidst at dø.

Hver fase indeholder nogle karakteristikker, og forudsigelige kriser og risikoer.

Vi ved at krisen kommer, men vi kan ikke udpege hvornår eller hvordan den vil vise sig.

En livscyklus kan observeres på en virksomheds livsforløb, et produkts livsforløb, og et livsforløb for virksomhedens kompetencer. Enhver virksomhed, produkt og kompetence gennemgår et livsforløb.

Hvad er risikoen ved ikke at gennemføre forandring?

Hvis de eksterne udefrakommende faktorer slår igennem og påvirker virksomheden, vil det stå klart for organisationen hvor stor risikoen er hvis forandringen ikke gennemføres.

For virksomheden kan risikoen, ved ikke at gennemfører en forandring, være:

 • Manglende konkurrenceevne.
 • Tab af markedsandel og dermed tab af job på alle niveauer i organisationen.
 • Konkurs eller manglende indtjening.

For medarbejderne i organisationen kan risikoen, ved ikke at gennemfører en forandring, være:

 • Forringede karrierer muligheder, forfremmelser o.l.
 • Manglende job tilfredshed.
 • Større job usikkerhed på langt sigt.
 • Øjeblikkelige tab af arbejdspladser.

Hvis forandringen haster og organisationen ikke er forandringsparat!

I de tilfælde hvor vi for sent opdager hvad det er som er ved at ske, er det nødvendig med en øjeblikkelig ledelsesreaktion.

Hvis virksomheden ikke systematisk har arbejdet med organisations forandringsparathed, kan omstillingen og forandringen måske ikke gennemføres tilstrækkelig hurtigt og effektivt.

Der kan være flere årsager til en manglende forandringsparathed. Måske har ledelsen ikke ønsket, at informere medarbejderne omkring virksomhedens økonomiske situation, eller medarbejderne er ikke blevet informeret om ændrede konkurrenceforhold.

Hvis medarbejderne ikke løbende er vant til forandring – og er forandringsparate, og hvis forandringen skal gennemføres hurtig, kan medarbejderne og selv ledelsen blive overrasket. Det går jo godt så hvorfor forandring?

Som virksomhed og som organisation skal vi kunne reagere hurtigt på ændrede markedssituationer, hvis vi vil bevare virksomhedens konkurrenceevne.

Når det haster med gennemførsel af en forandring, kan det være for sent, fordi organisationen reagerer for langsomt, og ikke har den nødvendige forandringsparathed som kræves, når der skal reageres hurtigt.

Vi taler om virksomhedens forandringsdimension.

Virksomhedens forandringsdimension

forandringsrisiko

Succesfulde forandringsprojekter er en balance mellem behovet for forandring, virksomhedens evne og vilje til at foretage forandringen, og valg af løsning på den ene side.

På den anden side er det den enkelte medarbejders vurdering af hvilken personlige omkostninger og værdi som forandringen har, og virksomhedens vurdering af hvilke økonomiske omkostninger og gevinster som forandringen giver.

Med virksomhedens forandringsdimension (se tegning) skal “summen” af venstresiden groft sagt overstige højresiden, for at en forandringen lykkes.

Udgangspunktet er at en forandring aldrig kan være bedre end det svageste led. Og at en succesfuld gennemført forandring er en balance mellem konkrete praktiske målbare kompetencer på den ene side og konkrete praktiske målbare følelser og målsætninger på den anden side.

Hvordan kommer jeg videre?

Læs også følgende relevante artikler om hvorfor forandringer er nødvendige:

 • Forandring sker ikke af sig selv!
 • Hvorfor er forandring nødvendig?
 • Video: PLC-kurven

Du skal være medlem, hvis du vil læse hele artiklen - tilmeld dig GRATIS her.
Log påTilmelding GRATIS