Forandringsstrategi er det nødvendigt?

Når vi nu har en professionel projektleder – som er vant til at gennemføre komplicerede projekter til tiden og efter budget – kan projektlederen så ikke gennemføre forandringsprojektet?

Måske, men der skal mere til end blot projektledelse.

At lede forandringer er en vanskelig opgave.

Efterfølgende viser nogle af de vigtigste årsager til, at gennemføre et forandringsprojekt er mere end blot projektledelse, og hvorfor det er nødvendigt med en forandringsstrategi.

Alle forandringsprojekter skal være succesfulde

Der er mange faktorer som influerer, og som kan forhindre en succesfuld gennemførelse af forandring.

Undersøgelser viser, at alt for mange produktions- og teknologi-forandringen fejler. Alt for mange forandringsprojekter, som har effektivitet som målsætning, leverer heller ikke de forventede resultater.

Vi ved at mange virksomheder fejler når de skal implementere deres strategier, og mange forandringsprojekter ikke som er succesfulde.

Læs artiklen: 70 procent af alle forandringer – fejler ikke…

Hvorfor er der behov for forandringskompetence, og en forandringsstrategi

Når forandring ikke sker af sig selv, kræver det ledelse – og en forandringsstrategi.

Eksperter er enige om, at det er en kritisk kompetence, at lede en forandring, og det kræver solid ledelse.

Hvis forandringen håndteres tilfældigt er det sandsynligt at organisationen lider skade, og at der ingen forandring sker!

Fordi forandringer ikke sker af sig selv, kræver det et solidt forarbejde som inkluderer:

 • Analyse
 • Planlægning
 • Fastlæggelse af forandringsprocessen

Ligeledes skal de rette ledelses kompetencer være tilstede, hvis implementering af forandringen skal gennemføres med succes.

Et andet afgørende element er, at vælge den rigtige forandringsstrategi. Hvad skal implementeres, hvornår og hvordan skal de enkelte elementer i forandringen implementeres?

Hvis vi skal være korrekte, så er det ikke en strategi, men en taktik. Se efterfølgende video om “What is Strategy?”.

Men i daglig tale bruges strategi, som den betegnelse der giver størst mening og forståelse.

Skab det rigtige billede af det nye – vælg den rigtige forandringsstrategi

En væsentlig forudsætning for en virksomheds succes er, at den både gør de rigtige ting, og implementeringen sker i den rigtige rækkefølge.

At gøre tingene rigtig betyder, at man har gode processer til at udføre tingene.

Forandringsprojekter handler basalt set om at skabe det rigtige billede – en forandringsstrategi – af hvad der skal til for at sikre virksomhedens succes.

Et billede, der kan omfatte såvel strategiske som procesrelaterede problemstillinger, hvor der efterfølgende kan udarbejdes en plan for præcis de forbedringstiltag, der er effektive.

Uden strategi ingen forandringsucces

Hvad er den væsentligste årsag til at forandringer fejlede?

 • Forandringen tog måske for lang tid at gennemføre
 • Forandringen var dyr at implementere
 • Processen var uhensigtsmæssig
 • Forandringen skabte en del ubehag for organisationen, osv.
 • Organisationen tog de forkerte grundlæggende beslutninger

Beslutningen om hvilke forandringer som skal gennemføres er kritisk – hvilken retning skal organisationen gå, hvilken teknologi skal vælges, hvilket marked skal erobres, hvilke kompetencer – ved en ny organisationsstruktur – er nødvendige, og hvordan er markedstendenserne?

Men hvorfor fejler en forandringsstrategi stadig?

Fordi, de medarbejdere som forandringen vedrører, har et valg:

Medarbejderne kan enten acceptere forandringen eller modarbejde forandringen!

Og alt for ofte vælger den enkelte medarbejder den sidste mulighed.

De fleste beslutninger omkring virksomhedens strategi tages af kompetente ledere. Forandringerne som skal gennemføres er også de rigtige – men medarbejderne mangler ejerskab, og der mangler engagement.

Medarbejdernes modstand

Forandringsstrategi skal tage højde for medarbejdernes modstand.

Det er vigtigt aldrig at undervurdere betydningen af modstanden, og derfor er forandringsstrategier nødvendig.

Læs 9 relaterede artikler og video om strategiudvikling:

 • Strategi – hvad taler vi om?
 • Har dit projekt en forandringsstrategi
 • Forandringsvision
 • Hvorfor sker forandringen nu, og hvad er risikoen?
 • Passer Det nye med forretningsstrategi?
 • Etablering af et forandringsklima – tager tid!
 • Strategiudvikling hvordan?
 • Forandringsstrategi – Vælg den rigtige forandringstrategi
 • Strategi

Video forandringsstrategi

 • Video Corporate Strategy: How companies can develop and implement corporate strategy
 • Video om: What is Strategy?
70 procent af alle forandringer fejler ikke
forandringsstrategi

Du skal være medlem, hvis du vil læse hele artiklen - tilmeld dig GRATIS her.
Log påTilmelding GRATIS