Ledelse diciplin – der mangler fokus på implementeringen!

ledelse diciplinDe fleste beskæftiger sig med HVAD og HVORFOR et forandringsprojekt skal gennemføres, men det er de færreste som beskæftiger sig med HVORDAN forandringsprojektet gennemføres succesfuld.

Der mangler fokus på implementeringen – forandringsledelse – som kan være forskellen mellem succes og fiasko.

Ledelse af forandring er en diciplin!

Forandringsmodellen – Ledelse af Forandring

Forandringsmodellen Ledelse af Forandring er en disciplin, et håndværk, som indeholder fem planlægningsfaser, 18 nøgleområder og over 100 forandringsværktøjer.

Forandringsmodellen Ledelse af Forandring – de fem faser

ledelse diciplin1. Gøre det vigtig!

Synliggøre den brændende platform. Sammen med topledelsen etableres et klart billede af forandringen for medarbejderne for derigennem at skabe fuld opbakning og accept.

Der synliggøres en positiv eller negativ krise – et billede som tegner behovet for forandringen, så alle oplever den som nødvendig. Endelig skal endemålet og sammenhængen til de forretningsmæssige mål defineres og formidles.

2. Gøre det parat!

Forberede forandringen; hvor de vigtige nøgleroller identificerer, etableringen af projektorganisation forberedes, og en identifikation af risiko og omkostninger ved forandringen.

3. Få det planlagt!

Planlægge forandringen, hvor der designes en projektplanen for forandringen som indeholder en ressource-, kommunikations-, lærings- og belønningsplan.

4. Få det til at ske!

Implementering af projektplanen sikres bedst gennem hele organisationens deltagelse. Sikre, at ledelsen top som linieledere er med til at drive forandringen, og løbende understøtter og opfølger på alle ledelsesniveauer.

Ledelsens udfordring er at sikre de nødvendige kompetencer hos medarbejderne, løbende understøttelse og opfølgning på alle ledelsesniveauer med fokus på kortsigtede delmål frem for langsigtede visioner.

5. Få det til at holde!

Opbygning en forandringscyklus, sikre, at den nye tingenes tilstand forankres i organisationen. Udarbejder krav til beskrivelser af nye ansvarsområder, roller og kompetencer.

Samtidig skal projektet evalueres og sikre at erfaring og viden forankres i organisationen – således at der opbygges en forandringscyklus.

Forandringsmodellen Ledelse af Forandring

Ledelse af Forandring tager hånd om de kritiske succesfaktorer og barrierer for implementeringen af den ønskede fremtidige proces. Værktøjerne i Ledelse af Forandring analysere det gab, der er imellem den eksisterende proces og procesvisionen. Værktøjer der identificeres barrierer og styrken, af den forventede organisatoriske modstand – som skal vurderes.

Hvordan der opnås reelle resultater i forandringsprojektet betyder at virksomheden eller organisationen skal tage stilling til en række generelle overvejelser, f.eks. ledelsens rolle i forandringen, modstand mod forandringen, ændringsstrategier og effektmåling.

Disse overvejelser bygger især på danske virksomheder og organisationers praktiske erfaringer med forandringsledelse.