Forandringsrolle og ansvar – når man ikke har autoritet!

Hvordan opstår forandringen?

I tidligere artikler har vi beskrevet forandringsscenarioer hvor ledelsen – Opgavestilleren eller Igangsætteren – beslutter hvad som skal forandres, og derefter bruger sin autoritet til at få det gennemført med hjælp fra Forandringsagenten.

Men har du tænkt over hvor ideen om forandringen er kommet fra. Hvordan opstår forandringen?

I de fleste cases er det den administrerende direktør eller ledelsen som har taget initiativet til forandringen.

Men sådan er det ikke altid, det er ikke kun topledelsen som har patent på den gode ide!

Ansvar forandring – når Ambassadøren ikke har autoritet til at gennemføre forandringen!

Alle kan få en god ide, og hvis ideen kommer fra en person uden autoritet – så behøver det ikke at forblive blot en god ide!

Vi taler her om Ambassadøren som har den gode ide, men som ikke har den autoritet til at gennemføre forandringen.

Hvis du som Ambassadør har en god ide til forandring, er det første du skal gøre, at finde en sponser som kan realisere forandringen.

Men det er ikke ligegyldig, hvem du vælger som sponser.

Hvis du vælger den forkerte sponser, som ikke ser visionen eller som ikke har den pondus som det kræver at realisere din ide, så dør ideen.

Hvis ide-håndteringen ikke er organiseret ordentligt i din organisation – formelt, er du nød til at gribe det anderledes an.

Ansvar – Nøglerollediagram

Du kan starte med at lave et Nøglerollediagram, hvor du identificere hvem som bedst kan realisere din ide.

Start med Målgruppen og bevæg dig opad i hierarkiet til gruppeledere, linjechefer, direktører og til topledelsen.

Hvis dit Nøglerollediagrammet kræver et organisationsdiagram, kan du måske få hjælp fra din nærmeste leder, således at Nøglerollediagrammet bliver korrekt.

Når du efterfølgende præsenterer din ide til forandring for din nærmeste chef, er det vigtigt, at du ikke alene får accept fra din nærmeste leder, men også at din nærmeste chef er villig til at præsentere ideen for sin chef osv.

Når du har fundet den rette sponser – Opgavestilleren eller Igangsætteren – er det måske dig som bliver valgt til at udføre forandringen som Forandringsagent.

Målsætning & ansvar – Hvordan kommer jeg videre?

I artikelserien, om roller og ansvar i forandringsprocessen, behandler vi følgende emner:

 • Hvem skal lede forandringen?
 • Gennemførslen af forandringen er ikke mit ansvar!

I artikelserien, om roller og ansvar i forandringsprocessen, behandler vi følgende emner:

 • Forandringsledelsens roller og ansvar!
 • Ambassadørens forandringsrolle og ansvar!
 • Opgavestillerens forandringsrolle og ansvar!
 • Igangsætterens forandringsrolle og ansvar!
 • Når forandringsledelsen mangler engagement!
 • Forandringsagentens forandringsrolle og ansvar!
 • Målgruppens forandringsrolle og ansvar!
 • Målgruppen har et valg!
 • Coaching af målgruppen!
 • Når forandringsroller og -ansvar er tosidet!

Du skal være medlem, hvis du vil læse hele artiklen - tilmeld dig GRATIS her.
Log påTilmelding GRATIS