Succesfulde forandringer kræver både en forandringsleder og en administrator!

forandringslederI vores arbejde udfordre vi Danmarks ledelse til at virke som forandringsleder og ikke forandringsadministratorer!

  • Leder du eller administrerer du?
  • Hvad er forskellen?

Vi bruger betegnelsen med vilje, fordi vi ønsker at understrege at:

  • Ledere driver en forandring.
  • Synliggør og skaber en realistisk, forståelig og realiserbar visionen for den bestående forretning.
  • Brænder for en anden og ny fremtid.

Forandringsleder eller forandringsadministrator?

En forandringsleder driver den nye vision, leder forandringen, og er katalysatoren som sikre at forandringen sker.

Hvis du kan se behovet for forandring, er du committed til at gå forrest, ønsker du at lede gennem andre for at kunne gennemføre visionen – så er du forandringsleder. 

Hvis du både driver forandringen og ønsker en effektiv implementering, så er du både forandringsleder og forandringsadministrator.

Hvis du ønsker at sikre at forandringen implementeres ordentligt, og at organisationen når målene og de forventede resultater – så er du forandringsadministrator.

Succesfulde forandringsinitiativer kræver både en leder og administrator – præcist som det kræves af en succesfuld organisation og virksomhed!

Ledelse af Forandring®

Vi taler om “Ledelse af Forandring®“, og dermed mener vi modeller, metoder og værktøjer for både Forandringslederen såvel som Forandringsadministratoren.

Vi anerkender begge roller – Forandringsleder og Forandringsadministrator – og Ledelse af Forandring® forsyner begge roller med praktiske værktøjer indenfor hver af de 2 kompetencer.

Net2change har gennem mange år arbejdet med forandringsledelse.

forandringsleder

Vi har arbejdet med private som offentlige virksomheder, og har set virksomhedens og den enkelte medarbejders udfordringer med forandringen.

Forandring kan smerte og glæde. Og fordi forandring er blevet en stadig støre del af vores liv, er vi overbeviste om at virksomheder – private, offentlige som den enkelte medarbejder – som forstår, og systematisk arbejder med forandring, vil være dem som sikre virksomhedens konkurrenceevne, og dermed virksomhedens overlevelse.

Vores tanker gennem mange års arbejde med forandring og forandringsprocessen er omsat til konkrete viden – Ledelse af Forandring®.

Denne forandringsviden er suppleret og udfordret af de medarbejdere og de organisationer, som vi har arbejdet med gennem årene.

Forskellen mellem hvem som er underviser og hvem som er studerende er ofte svær at adskille. Derfor er forståelse af forandring en konstant forandringsproces.

VIDENBANK om forandring

forandringslederI videnbanken om forandring deler vi erfaring om forandringsledelse og hvordan forandringen håndteres – som vi under et kaldes Ledelse af Forandring®.

Ledelse af Forandring® arbejder med hvad forandring er, forandringsprocessens “anatomi”, både teorien bag forandring og hvordan forandringsprocessen praktiseres.

Videnbank om forandring opbygger forandringsviden, opsamler og præsenterer konkrete værktøjer og praktiske hjælpemidler. Og viser hvilke forberedelser du som leder, forandringsagent eller projektleder med fordel kan gennemføre, inden en forandring igangsættes.

Vi har struktureret VIDENBANK om Ledelse af Forandring i fire elementer:

  1. Forandringsorganisationen– Behandler de menneskelige niveauerne i forandringen som er organisationen, gruppen og den enkelte medarbejder gennemgår.
  2. Forandringsplanlægningen – Behandler sikringen og gennemførslen af forandringen.
  3. Forandringsprocessen – Behandler ledelsen herunder de tre planer for: kommunikation, læring og belønning.
  4. Forandringssystemet – Behandler metoder, processer og værkstøjer som understøtter forandringen.

VIDENBANK om Ledelse af Forandring overføres til vores kunders organisation gennem:

Gennem vores nyhedsbrev eChange prøver vi at belyse de fire nøgleelementer gennem forandringsartikler, forandringscase og praktiske forandringsværktøjer.