Ledelse af Forandring® – en væsentlig ledelses- og kernekompetence

kernekompetence

Klik for større billede

Ledelse af Foranding® er en væsentlig ledelseskompetence, når din virksomheden skal etablere en vedvarende konkurrenceevne, og handler om at sætte retning, skabe tilslutning, motivere, inspirere, kommunikere og støtte.

Ledelse af Forandring® handler om at udøve aktiv ledelse, organiserer forandringsprocessen, sikre at praktisk viden og forståelse om forandring, forankres i organisationen på individuel-, gruppe- og organisations niveau.

Ledelse af Forandring® er forandringsmodel, som organiserer og systematiserer forandringen – viden, værktøjer og ressourcer – og  som sikre at virksomhedens forretningsstrategi realiseres.

Ledelse af Forandring® – en individuel kernekompetence og effektiv forandringsmodel

kernekompetence

Klik for større billede

Ledelse af Forandring® er en erfaringsbaseret, fleksibel forandringsmodel som tilfører din organisation praktisk viden, læring og forståelse om forandring via fire sammenhængende valgfrie, fleksible elementer:

  • rådgivning,
  • læring,
  • netværk og
  • planlægning på individuel-, gruppe-, og organisationsniveau.

Komplet kernekompetence værktøjskasse

Ledelse af Forandring® indeholder en række konkrete modeller, metoder og værktøjer, som gør det muligt for virksomhedens eget forandrings-team at implementere individuelle radikale forandringer såvel som løbende tilpasninger og dermed skabe vedvarende værdi og konkurrenceevne.

Alle forandringer gennemføres individuelt, og metoden guider og leder forandringen gennem de faser og områder som skal behandles, men som ikke skal følges 100 procent men er tilpasses den enkelte virksomhed og projekt.

Forandringsmodellen opererer med en række kerneudfordringer og kernekompetencer:

  • at udvikle forretningen til at levere det, der skaber værdi,
  • at etablere et overbevisende grundlag for forandringer,
  • at involvere ledelsen på alle niveauer,
  • at sikre engagement fra vigtige interessenter,
  • at skaber de rammer og kompetencer som minimerer modstandsrisikoen, samt
  • aktiv ledelse af forandringsprocessen – Ledelse af Forandring®.