Maslow bøger og artikler

Maslow - Toward a Psychology of Being Toward a Psychology of Being, 3rd Edition (Nov 9, 1998)

I sine senere bøger Toward a Psychology of Being og The Farther Reaches of Human Nature udvider Maslow sin behovspyramide med selvrealiseringsbehovene eller de transcendente værdier og behov.

Maslow selvaktualisering beskriver primært den fulde udvikling af alle de menneskelige ressourcer og potentialer. Et menneske kan sagtens være rimelig selvoptaget selvom det er selvaktualiseret.

Ved at inkludere de transcendente værdier, dvs. de værdier der får mennesket til at række ud over sig selv og forene sig med noget større træder mennesket ind i de spirituelle energiers verden. Det er her de store mystikere og altruistisk motiverede mennesker henter deres motivation.

The Farther Reaches of Human Nature (Compass) by Abraham H. Maslow, Bertha G. Maslow and Henry Geiger (Oct 1, 1993)

Maslow. The Father Reaches of Human NatureI “The Father Reaches of Human Nature”, er en udvidelse af “Toward a Psychology of Being”, udforsker Maslow den komplekse menneskelige natur ved hjælp af empiriske metoder inden for videnskab og æstetik filosofiske undersøgelse. Med essays om biologi, synergi, kreativitet, kognition, selvrealisering, og hierarkiet af behov, er dette arbejde en syntese af Maslows ideer.Lyt

Religions, Values, and Peak-Experiences (Compas) by Abraham H. Maslow (Apr 1, 1994)

Bogen er en af de sidste bøger som Maslows har skrevet, og hvor han søger at samle trådene. Han trækker tætte barrierer mellem videnskab og religion, og at hans vigtigste opdagelse hvad han kaldte “menneskelige værdier” eller metavalues​​, som stort set har været ignoreret af psykologer og religiøse, og som er afgørende for forståelsen af ​​Maslows teori om menneskets natur.

Han opdagelse af de menneskelige værdier (metavalues) som aktive stoffer, og som konfigurerer den menneskelige personlighed. Han viser at sandhed, skønhed og godhed er udtrykt i livet for alle selvrealiserende mennesker og personligheder. Uden menneskelige værdier – hengivenhed og lidenskab for en sag eller opgave – kan være dødelige for menneskeheden.

The Third Force: The Psychology of Abraham Maslow by Frank G. Goble (Sep 3, 1980)

maslow the third forceI denne Guide til Maslows Psykologi undersøges nøglebegreberne som behovshierarki og selvrealisering, den maksimale oplevelse, humanistisk uddannelse, synergi, ledelse og meget mere. Bogen omfatter den fuldstændige ordlyd af Maslows behovspyramide og er et værdifuldt udgangspunkt for alle, der ønsker en generel introduktion til Maslows arbejde.

I Viljens Psykologi – Roberto Assagioli (2005)

I Viljens Psykologi beskriver Assagioli forholdet mellem mangelbehov, selvaktualisering og selvrealisering på følgende måde:

“Maslow har præsenteret et oplysende forslag til en fremadskridende evolutionær udvikling i fem stadier. De typer, der hører til de første to stadier hører under Teori X (LINK til Teori XY), som primært er bestemt af mangelbehov. Den tredje og fjerde type hører ind under Teori Y. De er primært styret af drifterne mod selvaktualisering (selvrealisering). Den femte type kommer under det han kalder Teori Z. Dette er personen som samstemmer sit liv med transcendente værdier.”

Dr. Roberto Assagioli er en af de helt store pionerer inden for den transpersonlige psykologi. Hans dybe indsigt i højere bevidsthed og spirituel udvikling er i høj grad baseret på egne meditative erfaringer og studier af såvel østens som vestens mystik gennem 60 år.

Den transpersonlige psykologi

I midten af tresserne holdt Maslow et foredrag på Esalen Institute i San Francisco, som i dag betragtet som starten på den transpersonlige psykologi.

I slutningen af tresserne var Maslow med til at stifte tidsskriftet Journal of Transpersonal Psychology, dermed tog han initiativet til psykologiens fjerde store kraft/bølge: den transpersonlige psykologi.

Maslow bøger

 • The Farther Reaches of Human Nature NY: Viking, 1971. Harmondworth, Eng: Penguin Books, 1973.
 • Future Visions: The Unpublished Papers of Abraham Maslow (Ed: Edward Hoffman) CA: Sage Publications, 1996.
 • The Maslow Business Reader (Ed: Deborah Stephens) NY: Wiley, 2000.
 • Maslow on Management With added interviews by Deborah Stephens and Gary Heil.
 • NY: Wiley, 1998. (Note: previously published as: Eupsychian Management: A Journal Homewood, IL: Irwin-Dorsey, 1965.)
 • Motivation and Personality NY: Harper, 1954. Contents. Second Ed. NY: Harper, 1970. Third Ed. NY: Addison-Wesley, 1987.
 • The Psychology of Science: A Reconnaissance Chapel Hill, NC: Maurice Bassett Publishing, 2002. Published as an electronic book and available from www.AbrahamMaslow.com.
 • Religions, Values and Peak-Experiences NY: Penguin Books, 1964, 1976. Harmondsworth, Eng: Penguin, 1964, 1976, 1978, 1986.
 • Toward a Psychology of Being NY: Van Nostrand, 1962. Second Ed. NY: Van Nostrand, 1968. Third Ed. NY: Wiley, 1998.

Maslow teori bøger

 • Abraham H. Maslow: A Memorial Volume Monterey, CA: Brooks/Cole, 1972.
 • A. H. Maslow: An Intellectual Portrait (Ed: Richard Lowry) Monterey, CA: Brooks/Cole, 1973.
 • Dominance, Self-Esteem, Self-Actualization: Germinal Papers of A. H. Maslow (Ed: Richard Lowry) Monterey, CA: Brooks/Cole, 1973. Contents.
 • The Healthy Personality: Readings (Ed: Abraham H. Maslow & Hung-Min Chiang) NY: Van Nostrand Reinhold, 1969.
 • Humanism in Personology: Allport, Maslow, and Murray Maddi, S.R. & Costa, P. T., Chicago: Aldine/Atherton, 1972.
 • The Journals of A. H. Maslow Monterey, CA: Brooks/Cole, 1979.
 • New Knowledge in Human Values (Ed: Abraham H. Maslow) NY: Harper & Bros, 1959.
 • South Bend, IN:Regnery/Gateway, 1959. Chicago:H. Regnery, 1970, 1971.
 • Politics and Innocence: A Humanistic Debate by Rollo May, Carl Rogers, Abraham Maslow, et al. Saybrook Publishers, 1986.
 • Principles of Abnormal Psychology: The Dynamics of Psychic Illness A.H. Maslow (with Béla Mittelmann) NY: Harper, 1941 Contents. Revised Edition. NY: Harper, 1951. Contents.
 • Register Referring to the Complete Published Works by A. H. Maslow Jenny Scheele, Delft, The Netherlands: Delft University of Technology, 1978.
 • The Right to be Human: A Biography of Abraham Maslow Edward Hoffman, McGraw-Hill, 1999.

Artikler af Maslow

 • Harlow, Harry & Harold Uehling. “Delayed Reaction Tests on Primates from the Lemur to the Orangutan.” Journal of Comparative Psychology (1932) p. 313-343
 • Maslow, Abraham & Harry Harlow “Delayed Reaction Tests on Primates at Bronx Park Zoo Journal of Comparative Psychology (1932) p.97-101
 • Maslow, Abraham”The Emotion of Disgust in Dogs” Journal of Comparative Psychology (1932) p. 401-407
 • Maslow, Abraham”Appetites & Hungers in Animal Motivation” Journal of Comparative Psychology (1932) p.75-83
 • Maslow, Abraham “Self-esteem (Dominance-feeling) and Sexuality in Women” Journal of Social Psychology (1932) p.259-294
 • Maslow, Abraham “Food Preferences of Primates” Journal of Comparative Psychology (1933) p.187-197
 • Maslow, Abraham & Elizabeth Groshong “Influence of Differential Motivation on Delayed Reactions in Monkeys” Journal of Comparative Psychology (1934) p.75-83
 • Maslow, Abraham “The Effect of Varying External Conditions on Learning, Retention and Reproduction” Journal of Experimental Psychology (1934) p.36-47
 • Maslow, Abraham “The Effect of Varying Time Intervals Between Acts of Learning with a Note on Proactive Inhibition”Journal of Experimental Psychology (1934) p.141-144
 • Maslow, Abraham “Individual Psychology and the Social Behavior of Monkeys and Apes” International Journal of Individual Psychology (1935) p.47-59
 • Maslow, Abraham”The Role of Dominance in the Social and Sexual Behavior of Infra-human Primates: I. Observations at Vilas Park Zoo” Journal of Genetic Psychology (1936) p.261-277
 • Maslow, Abraham & Sydney Flanzbaum “The Role of Dominance in the Social and Sexual Behavior of Infra-human Primates: II. An Experimental Determination of the Dominance Behavior Syndrome” Journal of Genetic Psychology (1936) p.278-309
 • Maslow, Abraham”The Role of Dominance in the Social and Sexual Behavior of Infra-human Primates:III. A Theory of Sexual Behavior of Infra-Human Primates” Journal of Genetic Psychology (1936) p.310-338
 • Maslow, Abraham”The Role of Dominance in the Social and Sexual Behavior of Infra-human Primates:IV.The Determination of Hierarchy in Pairs and in Groups” Journal of Genetic Psychology (1936) p.161-198
 • Maslow, Abraham “The Comparative Approach to Social Behavior” Journal of Social Forces (1937) p.487-490
 • Maslow, Abraham “Dominance-feeling, Behavior and Status” Psychological Review (1937) p.404-429
 • Maslow, Abraham “The Influence of Familiarization on Preferences” Journal of Experimental Psychology (1937) p.162-180
 • Maslow, Abraham “Dominance-feeling, Behavior and Status” Psychological Review (1937) p.404-429
 • Maslow, Abraham “Personality and Patterns of Culture” In Stagner, Ross, Psychology of Personality McGraw-Hill (1937)
 • Maslow, Abraham & Walter Grether “An Experimental Study of Insight in Monkeys” Journal of Comparative Psychology (1937) p.127-134
 • Maslow, Abraham “Dominance-feeling, Personality and Social Behavior in Women” Journal of Social Psychology (1939) p.3-39
 • Maslow, Abraham “Dominance-quality and Social Behavior in Infra-human Primates” Journal of Social Psychology (1940) p.313-324
 • Maslow, Abraham “A Test for Dominance-feeling (Self-esteem) in College Women” Journal of Social Psychology (1940) p.255-270
 • Maslow, Abraham “Deprivation, Threat and Frustration” Psychological Review (1941) p.364-366
 • Maslow, Abraham “Liberal Leadership and Personality” Freedom (1942) p.27-30
 • Maslow, Abraham “Social Personality Inventory for College Women” Stanford University Press(1942)
 • Maslow, Abraham “The Dynamics of Psychological Security-Insecurity” Character and Personality (1942) p.331-344
 • Maslow, Abraham “A Comparative Approach to the Problem of Destructiveness” Psychiatry (1942) p.517-522
 • Maslow, Abraham “A Preface to Motivation Theory” Psychosomatic Medicine (1943) p.85-92
 • Maslow, Abraham “A Theory of Human Motivation” Psychological Review (1943) p.370-396. Reissued in 2004 as an Appendix to The Third Force: The Psychology of Abraham Maslow in Adobe PDF.
 • Maslow, Abraham “Conflict, Frustration and the Theory of Threat” Journal of Abnormal and Social Psychology (1943) p.81-86
 • Maslow, Abraham “The Dynamics of Personality, Organization I & II” Psychological Review (1943) p.514-539, 541-558
 • Maslow, Abraham “The Authoritarian Character Study” Journal of Social Psychology (1943) p.401-411

Få adgang til video om Maslows behovspyramide

 • Video – Traditionale dansk video om Maslows behovspyramide
 • Video – Maslows behovspyramide
 • Video – Abraham Maslow and Self Actualization (1968)

Få adgang til ressourcer – Maslow

Læs efterfølgende 6 danske artikler og video om Abraham Maslow motivationsteori

 1. Motivationsteori
 2. Litteratur, bøger, artikler i videnskabelige tidsskrifter – Maslow
 3. Maslow behovspyramide
 4. Maslow motivations- og tilfredshedsteori
 5. Daniel H. Pink præsentere i denne video den nyeste motivations og engagements forskning. Video stiller spørgsmålstegn til om det traditionelle belønningssystem virker?

Du skal være medlem, hvis du vil læse hele artiklen - tilmeld dig GRATIS her.
Log påTilmelding GRATIS