Misforstået ledelse og ansvar – Hvordan udfyldes forandringsrollen?

Misforstået ledelse og ansvar – Hvordan udfyldes forandringsrollen?

Vi går i dybden med Opgavestillerens rolle og ansvar i forandringsprocessen.

Vi vil vise hvordan nøglemedarbejderne bedst udfylder deres roller, og hvordan modstanden af forandringen og nøglemedarbejdernes rolle håndteres bedst.

Opgavestillerens rolle og ansvar kan ikke uddelegeres!

Som Opgavestilleren kan du ikke uddelegere en forandring, udpege en forandringsagent, for derefter ikke at beskæftige dig mere med den forandring.

Som Opgavestiller er du den person eller gruppe som godkender forandringsprojektet, og som efterspørger forandringsprocessens resultater.

Du kan derfor være administrerende direktør eller divisionschef, og du har et naturligt fokus på den daglige drift af virksomheden og ansvaret for virksomhedens bundlinjeresultat. Du har travlt, og det er nødvendigt, at du uddelegerer dine forskellige opgaver…

…Men du har som Opgavestiller også ansvaret for den forandringsproces, som du har iværksat, og som kræver at du på nogle områder er aktiv, kommunikerende og synlig.

Nogle gange er det nødvendigt, at minde dig om, at din rolle i forandringen går langt videre end at blot at autorisere den nærmeste medarbejder til at gennemføre forandringen.

Rollen som Opgavestiller kræver mere end blot en uddelegering eller en autorisation.

Du kan læse mere om dette emne i en tidligere artikel Gennemførsel af forandring er ikke mit ansvar?

Opgavestillerens rolle og ansvar

Opgavestilleren er normalt identisk med den øverste ansvarlige for den del af organisation, hvor forandringen skal gennemføres.

Hvis forandringen berører hele virksomheden, vil Opgavestilleren typisk være den administrerende direktør og/eller bestyrelsen.

Hvis forandringen vedrører en bestemt afdeling eller division, vil Opgavestilleren typisk være divisions- eller afdelingschefen.

De fleste ledere er derfor jævnligt i en situation, hvor de er i en Opgavestiller rolle. Imidlertid er der mange ledere som misforstår hvad ledelse er og ikke i tilstrækkelig grad klar over hvad deres rolle kræver, for at forandringen lykkes.

Mange ledere nøjes med, at sætte forandringen i gang eller godkende et oplæg til forandring. Hvorefter de forsømmer opfølgningen.

De personer, som i starten arbejder energisk på at gennemføre forandringen, oplever den manglende opfølgning som, at Opgavestillerens interesse for forandringen er forsvundet. Dermed mister de motivationen, og forandringen løber ud i sandet.

En klassisk misforståelse

De fleste Opgavestilleren er travle mennesker, som nødigt bruger mere tid end højst nødvendigt på en given opgave. Hvis denne grundindstilling er en dyd i det daglige arbejde, så er den skadelig i forbindelse med væsentlige forandringer.

Hvis Opgavestilleren stresser forandringsprocessen igennem, og blot ønsker at forandringen gennemføres hurtigst muligt, så fører det meget let til en dårlig løsning. En dårlig organisatorisk løsning som ofte forekommer er, at Opgavestilleren ligger under den klassiske misforståelse, at man blot kan uddelegeres deres Opgavestiller rolle.

Misforståelsen er så udbredt, at vi tror at den forekommer i alle virksomheder, og at den optræder i et utal af variationer.

Case: Klassisk misforstået ledelse – du uddelegere blot forandringen!

Du uddelegerer blot forandringen, og så behøver du ikke at beskæftige dig mere – med den forandring!

Efterfølgende har du adgange til:

 • Case som beskriver opgavestillerens roller og ansvar
 • Artikelserien, om roller og ansvar i forandringsprocessen,
  • Hvem skal lede forandringen?
  • Gennemførslen af forandringen er ikke mit ansvar!

Artikelserien behandler vi følgende emner:

 • Forandringsledelsens roller og ansvar!
 • Ambassadørens forandringsrolle og ansvar!
 • Opgavestillerens forandringsrolle og ansvar!
 • Igangsætterens forandringsrolle og ansvar!
 • Når forandringsledelsen mangler engagement!
 • Forandringsagentens forandringsrolle og ansvar!
 • Målgruppens forandringsrolle og ansvar!
 • Målgruppen har et valg!
 • Coaching af målgruppen!
 • Når forandringsroller og -ansvar er tosidet!

Du skal være medlem, hvis du vil læse hele artiklen - tilmeld dig GRATIS her.
Log påTilmelding GRATIS