fbpx

CASE – Projektlederen – Transportanlæg

Virksomheden havde vækst, og oplevede i begyndelsen af 2019 en række flaskehalsproblemer i produktionen…

  • Dato: februar 2019
  • CASE: Transportanlæg
  • Fokusområde: 2. Identifikation af nøgleroller – Projektlederen

CASE – Transportanlæg – Projektlederen

  • Opgavestilleren opstiller mål og rammer for forandringen, og godkender forandringsprojektet.
  • Igangsætteren skal sikre at forandringen gennemføres, og sikre at de nødvendige ressourcer er til stede.
  • Målgruppen er de medarbejderen som påvirkes af forandringen i adfærd eller arbejdsmetoder.
  • Forandringsagenten forbereder og gennemfører forandringen.
  • Ambassadøren kan via sin status i organisationen, påvirke Målgruppens adfærd og accept af forandringen.

Fokusområde – 2. Identifikation af nøgleroller

CASE – Transportanlæg – projektleder

Virksomheden har ca. 110 medarbejdere, som producerer transportanlæg til industrivirksomheder.

Virksomheden havde vækst, og oplevede i begyndelsen af 2019 en række flaskehalsproblemer i produktionen. Ikke færdig producerede transportanlæg hobede sig op på fabriksgulvet.

De ufærdige transportanlæg betød leveranceforsinkelser og tidsspilde.

Hverken den administrerende direktør eller produktionschefen havde ét forslag til årsagen til flaskehalsproblemerne, årsagerne var mange – mente de.

En projektleder, som også var medlem af bestyrelsen som medarbejderrepræsentant, tilbød at gå ind i analysen af problemerne.

Hun havde ikke forstand på produktionen, men hun havde god kontakt til medarbejderne i virksomheden, som hun også kendte godt.

Både den administrerende direktør og produktionschefen var gode til at kommunikerer, men hun var rigtig god til at lytte.

Projektlederen fik accept fra bestyrelsen til, at starte en runde i virksomheden, og hører på medarbejdernes oplevelser.

Hun inviterede 10 nøglemedarbejdere, som havde den relevante placering i organisationen til en møderække, hvor flaskehalsproblemerne blev analyseret systematisk.

Efter fire møder kunne arbejdsgruppen fremlægge en række årsager til flaskehalsproblemerne.

Efterfølgende præsenterede arbejdsgruppen en række løsningsforslag for den administrerende direktør og produktionschefen, som blev godkendt med få ændringer, og blev gennemført med de den ønskede effekt.

Den administrerende direktør sagde bagefter: ”Jeg havde aldrig gennemført alle de møder og alt den snak uden at træffe en hurtig beslutning. Så det var godt, at jeg hold mig væk. Jeg blandede mig ikke, fordi jeg havde tillid til projektlederen”.

Konklusioner roller og ansvar

I casen om produktionsvirksomhed viser betydningen af, at projektlederen både har Opgavestillers og Målgruppens (medarbejderne) tillid.

Tillid til projektlederen er altafgørende hvis projektlederen skal have succes.

Hvis der ikke er tillid vil projektet falde.  

CASE – 2. Identifikation af nøgleroller

CASE - Offentlig virksomhed - Opgavestiller

En offentlig virksomhed skulle i midten af 20’er som et A/S konkurrerer på lige for med private virksomheder.

Direktøren iværksatte straks, en række forandringer som skulle ændres hvis den nye virksomhed skulle overleve…

CASE - Grovvareselskaber - Opgavestiller

En af de største grovvareselskaber havde god vækst og indtjening.

Direktionen at forbedre kvalitetssikring, og man ansatte en ingeniør til jobbet…

CASE - Elementproduktion til byggeindustrien - Igangsætter

Virksomheden er en solid gammel virksomhed i byggeindustrien.

Virksomhedens havde over længere periode oplevet at leveringstiderne ikke kunne holde…

CASE - Målgruppen - Turnkey løsninger

Virksomheden sammensætter turnkey løsninger til større produktionsvirksomheder over det meste af verdenen.

I midten af 2019, begyndte kundeklagerne at vokse…

CASE - Transportanlæg - Projektlederen

Virksomheden havde vækst, og oplevede en række flaskehalsproblemer i produktionen.

Ikke færdig producerede transportanlæg hobede sig op på fabriksgulvet.

De ufærdige transportanlæg betød leveranceforsinkelser og tidsspilde…

CASE - Fødevareproducent - Opinionsdanner

I forbindelse med produktion af fødevarer i dåser blev dåserne pakket i papkasser.

Der var investeret meget store midler i automatisering af produktionsanlægget.

I slutningen af 2018 begyndte der at ske en mærkbar stigning i antallet af driftstop…

CASE - Medicinallaboratorie - Ambassadør

Et medicinallaboratorie ønskede at imødekomme kundeønsker om hurtigere leveringstider.

For at imødekomme dette skulle laboratoriernes åbningstider udvides.

Dette betød at laboranterne i virksomheden skulle arbejde anderledes, og på andre tidspunkter, og forskudte arbejdstider…

Bliv en del af 10.000+ medlemmer

Få GRATIS adgang til viden om forandringsledelse