fbpx

Videreuddannelse

Jobsituationer, uddannelsesforløb og betaling...
Bliv medlem nu Book et mentormøde

Jobrettet betalt uddannelse

– Du har følgende mulighed for uddannelse og betaling…

Uddannelse – forandringsledelse som kompetence

Forandringsmetoden Ledelse af Forandring® udbygger dine kompetencer – sætter forandringen i system – guider dig med organisering, viden og forståelse om gennemførsel af forandring.

Du får kendskab til Ledelse af Forandring®, dens modeller og værktøjer.

kompetence_trekant

Praktisk information – hvis du er ledig eller i arbejde

– Sådan kommer du på en betalt jobrettet uddannelse

Hvem er berettiget til at få en videreuddannelse?

– Dit uddannelsesniveau har betydning for om du er berettiget til en betalt uddannelse…

Dit uddannelsesniveau

Afhænger af dit uddannelsesniveau er du berettiget til en betalt uddannelse:

 1. Er du ufaglært eller faglært eller har du en kortere videregående uddannelse på baggrund af en faguddannelse? Hvis du er ledig er du berettiget til en 6 ugers jobrettet uddannelse.
 2. Har du et højere uddannelsesniveau kan du også komme på kursus. Hvis du er ledig skal du søge om kurset gennem dit jobcenter. Her kan det være en fordel at vælge et kursus fra den regionale positivliste.
 3. Det er også muligt at komme på kursus som såkaldt selvbetaler. Hvis du eksempelvis har mistet dit job, er det ikke så unormalt, at din tidligere arbejdsplads, vil betale for kurset.
 4. Du har selvfølgelig også mulighed for selv at betale.

Videreuddannelse – hvis du er ledig

– Du har følgende muligheder for videreuddannelse…

Ufaglært eller faglært – kortere videregående uddannelse

Er du ufaglært eller faglært eller har du en kortere videregående uddannelse på baggrund af en faguddannelse? Så er du berettiget til 6 ugers jobrettet uddannelse.

6 ugers jobrettet uddannelse

Vores 6 ugers uddannelse og kursus – for ledige – er til dig, der gerne vil efteruddanne sig inden for forandringsledelse.

I de fleste tilfælde vil du få mulighed for at få uddannelsen betalt af din A-kasse eller jobcenter.

Uddannelsen arbejder med konkrete cases og værktøjer fra erhvervslivet. Det sikrer, at undervisningen er direkte anvendelig i dit kommende job.

Har du en højere uddannelse og er ledig

Har du et højere uddannelsesniveau kan du også komme på kursus. Du skal søge om kurset gennem dit jobcenter. Her kan det være en fordel at vælge et kursus fra den regionale positivliste.

Den regionale positivliste – søges gennem dit jobcenter

Har du et højere uddannelsesniveau, eller er du, af anden grund, ikke berettiget eller interesseret i en jobrettet uddannelse, kan du stadig komme på kursus, dog skal du søge om kurset gennem dit jobcenter.

Da jobcentret kan få refusion til kurser på den regionale positivliste, kan det være en fordel at vælge et kursus, der er på positivlisten. Du kan se, hvilke kurser, der er godkendt i din region her.

Jobcentret laver en personlig vurdering af hver enkelt ledig og den pågældendes uddannelsesbehov. Der er derfor også muligt at komme på kurser, der hverken forefindes på den nationale eller regionale positivliste, såfremt det vurderes, at kurset er relevant for den enkelte lediges muligheder for beskæftigelse.

Uddannelse hvis du er ledig – selvbetaler

Det er også muligt at komme på kursus som såkaldt selvbetaler. Hvis du eksempelvis har mistet dit job, er det ikke så unormalt, at din tidligere arbejdsplads, vil betale for kurset.

Ændringsstrategi

Ændringstrategi forløbet, er et personligt 24 ugers forløb, hvor du trin-for-trin lærer at forstå og håndtere forandringsprocessen.

Pris: kr. 245,- excl moms pr. måned

De mest almindelige spørgsmål – mens du er ledig

Uddannelse mens du er ledig

Hvis du er ledig, kan du i et vist omfang deltage i jobrettet kurser og uddannelser for at kvalificere dig til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Uanset hvilken uddannelse du ønsker at deltage i, skal du oplyse det til dit jobcenter, som tager så stilling til, om du kan bevare dagpengeretten under uddannelsen.

Book et møde

– hvordan får jeg betalt min uddannelse?
 • Du får overblik over hvordan du får betalt din uddannelse
 • En samtale i ro og mag, hvor vi har tid til at se på dine udfordringer
 • Vores vurdering af, hvordan vi bedst kan hjælpe dig, og om vi er de bedste til at hjælpe dig

BOOK ET MØDE

Eller ring på telefon 22 700 896

Hvilke kurser kan du deltage i?

Kurset skal være indenfor en bestemt erhvervsgruppe og fremgå af en landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse. Du finder denne på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside, hvor du kan se en ordinær positivliste med kurser på op til 6 uger, samt en særlig (og meget mindre) positivliste med kurser på mere end 6 uger.

Kursusforløb på mere end 6 uger kræver, at dit jobcenter godkender forløbet.

Uddannelse under 20 timer om ugen

Du kan deltage i alle former for uddannelse, så længe uddannelsen er under 20 timers undervisning om ugen. Der er special regler for uddannelser, som man kan få Statens Uddannelsesstøtte (SU) til.

Det afgørende er, om uddannelsen som sådan giver ret til SU, når den følges som fuldtidsuddannelse, og ikke om du selv har ret til SU under uddannelsen. Hvis du følger et enkelt fag, som ellers er en del af en SU-godkendt uddannelse, kan du ikke få dagpenge.

Det er en betingelse, at undervisningen er normeret til under 20 timer om ugen. Du kan altså ikke bare selv vælge at deltage i et mindre antal timer. Ved fjernundervisning tager vi udgangspunkt i oplysninger fra uddannelsesstedet om, hvor mange timer undervisningen ville være normeret til, hvis den foregik som traditionel undervisning.

Det betyder for eksempel, at du ikke kan få uddannelse og dagpenge efter denne regel, hvis du følger et kursus på åbent universitet. De fag, der udbydes på åbent universitet, indgår nemlig i SU-berettigende universitetsuddannelser.

Du kan heller ikke modtage dagpenge, hvis du studerer en erhvervskandidatuddannelse eller en ph.d.-uddannelse.

Eksempler på ikke SU-godkendte uddannelser, hvor du kan modtage dagpenge

Blandt de uddannelser, som du kan følge i under 20 timer om ugen og stadig modtage dagpenge, er:

 • HD
 • MBA
 • MPA
 • Ejendomsmægleruddannelsen
 • Meritlæreruddannelsen

– da de ikke er SU-godkendte.

Åben uddannelse højst seks timer pr. uge

Du kan deltage i en åben uddannelse, hvis den har en tilknytning til din hidtidige uddannelse eller dit faglige område.

Du kan kun deltage i undervisningen indtil det tidspunkt, hvor du har ret og pligt til aktivering. Det har du, når du har modtaget dagpenge i 962 timer, hvilket svarer til et halvt års fulde dagpenge.

Der må højst være seks timers undervisning i hver enkelt uge. Hvis der er mere end seks timer, skal du kunne dokumentere, at undervisningen pr. uge højst svarer til 1/3 studieårsværk. Hvis et årsværk for eksempel svarer til 24 timer om ugen, må der højst være 8 timers undervisning i hver enkelt uge.

På dit uddannelsessted kan du få at vide, hvor meget et årsværk er.

Bemærk: Reglen om 6 timer eller 1/3 årsværk er kun relevant, hvis der er tale om en SU-godkendt uddannelse, eller et kursus/uddannelsesforløb, som også er en del af en SU-godkendt uddannelse.

Hvis den åbne uddannelse ikke er en del af en SU-godkendt uddannelse, kan du i stedet deltage i uddannelsen, så længe der er under 20 timers undervisning om ugen.

6 ugers jobrettet uddannelse

Jobrettet uddannelse er en mulighed for dig, der enten er:

 • ufaglært
 • faglært
 • eller har en kort videregående uddannelse (dvs. KVU på erhvervsakademi-niveau) og en erhvervsrettet uddannelse

Du kan søge om at få 6 ugers uddannelse betalt gennem dit jobcenter, hvis uddannelsen er godkendt på den landsdækkende positivliste.

Du kan ikke få godkendt jobrettede uddannelse, hvis dit uddannelsesniveau er højere end ovenstående.

Endvidere skal du også kunne opfylde disse betingelser for at få uddannelsen betalt gennem dit jobcenter:

 • Have været ledig i sammenlagt fem uger inden uddannelsesstart. Nogle uddannelser på positivlisten, som er særligt relevante, kan du deltage i fra første ledighedsdag. Disse kurser vil være markeret på listen.
 • Kunne afslutte kurset inden du sammenlagt har været ledig i 39 uger (hvis du er under 25 år, inden for 26 ugers sammenlagt ledighed)
 • Være fuldtidsledig
 • Stå tilmeldt som jobsøgende i jobcenteret

Sådan søger du

Du skal starte med at kontakte os, for vejledning om dine konkrete uddannelsesmuligheder.

Når du har fundet ud af, hvilken uddannelse du ønsker at deltage i, skal vi sammen udfylde og indsende en ansøgningsblanket (AR 237).

Under kurset

Under uddannelsen skal du være tilmeldt som ledig på jobnet.dk. Du skal også stå til rådighed for arbejde, som dit jobcenter eventuelt henviser dig til, men du er ikke forpligtet til at søge jobs og deltage i møder hos os eller i jobcenteret.

Du modtager dagpenge under kurset og har ret til at søge om befordringsgodtgørelse jf. gældende regler, hvis din uddannelse godkendes.

Uddannelse den regionale uddannelsespulje

Hvis dit uddannelsesniveau gør, at du ikke kan søge 6 ugers jobrettet uddannelse og den landsdækkende positivliste, kan du søge om at komme i betragtning til uddannelse gennem den regionale uddannelsespulje.

Formålet med den regionale uddannelsespulje er at give mulighed for, at flere dagpengemodtager kan få korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb specifikt inden for områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de næste 6 måneder. Forløbene, der kan søges, fremgår af den regionale positivliste, som du kan finde på www.star.dk

Det er udelukkende Jobcentrene, der har mulighed for at godkende de korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb efter en regional uddannelsespulje. Du kan kontakte os eller dit jobcenter, for at få mere at vide om ansøgningsprocessen.

Faglige kurser

Hvis en faglig uddannelse kan styrker din tilknytning til arbejdsmarkedet, kan du deltage på fuld tid i de første 2 uger.

Kurset skal være arrangeret af dit jobcenter, eller din fagforening.

Hvis uddannelsen varer mere end 2 uger, kan du få dagpenge for hele uddannelsesperioden, hvis undervisningen efter de første 2 uger er på under 20 timer om ugen.

Anden undervisning

Hvis du er under 25 år og ikke har været ledig mere end seks måneder, har du desuden mulighed for at deltage i

 • Folkeskolens 8., 9. eller 10. klasse uanset det ugentlige timetal
 • Enkeltfag på HF, HHX, HTX og studenterkursus under 20 timer om ugen
 • Højskole, daghøjskole eller produktionsskole

Du får dagpenge på halvdelen af den maksimale sats. Efter seks måneder – eller når du fylder 25 år – kan du ikke længere få dagpenge under forløbet.

Praktisk information hvis du er i arbejde

– Delvist betalt uddannelse gennem Statens voksenuddannelsesstøtte

Statens voksenuddannelsesstøtte 

SVU er en uddannelsesstøtte der giver dig mulighed for efter- eller videreuddannelse i arbejdstiden. Enten får du SVU som kompensation for din løn- eller også får din arbejdsgiver SVU som erstatning for din arbejdskraft.

Uddannelsen kan betales via bruttolønsordning

– Bruttolønsordning er en udgiftsneutral løsning for din arbejdsgiver…

Bruttolønsordningen 

Via bruttolønsordningen kan din arbejdsgiver betale kurset ved at modregne prisen i din bruttoløn. Det koster dermed ikke din arbejdsgiver penge, og du betaler i princippet selv med dine lønkroner før skat. Det kan oftest spare dig for det halve af prisen.

Bliv en del af 10.000+ medlemmer

Få GRATIS adgang til viden om forandringsledelse

Book et møde

– hvordan får jeg betalt min uddannelse?
 • Du får overblik over hvordan du får betalt din uddannelse
 • En samtale i ro og mag, hvor vi har tid til at se på dine udfordringer
 • Vores vurdering af, hvordan vi bedst kan hjælpe dig, og om vi er de bedste til at hjælpe dig

BOOK ET MØDE

Eller ring på telefon 22 700 896