fbpx

Lær at implementere succesfulde forandringer…

6 ugers trin-for-trin workshops forløb

KURSUS FOR LEDIGE – FORANDRINGSLEDELSE

Forandringsmetoden guider organisationen

Kursus for ledige – Forandringsledelse

 • 12 online undervisnings & case moduler
 • 1 eksamensmodul
 • 12 personlig mentor sessioner 1-til-1

Trin-for-trin guide – hvordan du implementerer succesfulde forandringer.

Kursus for ledige – Forandringsledelse 

Overførsel af viden

Guidet step-by-step læringsforløb…

h

Case læring

Via casen Connection Online ser du hvordan organisationen arbejder…

Personlige mentor

1-til-1 personlige mentor gennem hele forandringsforløbet…

Fordelene

Forandringsmodellen giver dig en række fordele…

Kun 30 procent er succesfulde

70 procent af alle forandringsprojekter fejler…

Overførsel af viden om forandring

Overførsel af viden om forandring til dig og din organisation. Ændringsstrategi guider step-by-step hvordan du gennemfører succesfulde forandringer.

Kursus for ledige – Forandringsledelse har 12 læringsmoduler, og et eksamensprojekt:

 • Læringsmodul. Forandringsmetoden er din personlige individuelle aktive læreproces, der foregår i dit tempo, og på dine præmisser.
 • Eksamensprojekt. Efterfølgende får du mulighed for at afprøve og arbejde med det indlærte, på dit eget konkrete forandringsprojekt.

Din personlige mentor

Gennem hele forløbet har du mulighed for, at din personlige mentor – en erfaren Management konsulent – arbejder som en integreret del af virksomhedens forandringsteam, og supporterer forandringsprojektet i alle faser.

Dine fordelene

Ledelse af Forandring® tilfører organisationen praktisk læring om teknikken og håndværket bag succesfuld gennemførelse af forandring.

Forandringsmodellen giver dig en række fordele:

 • Viden forankres i virksomheden
 • Reducering af de totale omkostninger og konsulenthonoraret?
 • Vedvarende konkurrenceevne

Lær at håndtere forandring

Kursus for ledige – Forandringsledelse hvor du trin-for-trin lærer at forstå forandringsforløbet.

Mange forandringer fejler, og du lærer hvordan du undgår disse fejl, og hvordan du gennemfører en forandring. Det foregår i et roligt tempo, så du har tid til at implementerer det du lærer. Du bliver holdt i hånden hele vejen, får løbende støtte og sparring af din Mentor som sikrer, at du ikke går i stå i gennemførsel af forandringen.

Rammerne bliver sat og vejen banet for, at du kan gennemføre succesfulde forandringer.

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces.

Forandringsledelse er en manglende kompetence

Forandringsledelse – og i særdeleshed ledelse af radikale forandringer – er en manglende ledelseskompetence. Radikale forandringer er krævende, og derfor er forandringsledelse en nøglekompetence for fremtidens ledere.

Undersøgelser viser, at 42 til 76 procent af alle produktions- og teknologi-forandringen fejler. Op i mod 70 procent af alle forandringsprojekter, som har effektivitet som målsætning, leverer ikke de forventede resultater.

Vi ved at 42 procent af alle virksomheder fejler, når de skal implementere deres strategier. Vi ved også, at det kun er 33 procent af alle forandringsprojekter som er succesfulde.

Ledes en forandring forkert, fejler forandringen. Der er grundlæggende elementer som en forandring gennemgår som undervurderes, og først for sent registreres, som et vigtigt element i forandringsprocessen.

Forandringsmodellen – Ledelse af Forandring® sætter forandringen i system, og har fokus på, at du – som privat eller offentlig virksomhed – bliver guidet til selv at kunne gennemføre succesfulde forandringer, samtidig med at viden om gennemførelsen forankres i organisationen.

Hvad arbejder du med på workshoppen

 • Overgangen mellem Det Kendt og Det Nye
  • Effektivitetsfaldet hvad er det
  • Hvor meget kan din virksomhed tåle at effektiviteten falder
  • Hvordan styrer du kaos
  • Hvordan flytter du medarbejderne ud af komfortzonen
 • Organisationselementerne gensidige påvirkning
  • Struktur
  • Proces
  • Medarbejder
  • Kultur
 • Visionen – Det nye
  • Hvordan ser det nye ud
  • Hvordan bruger du den brændende platform
 • Analyse af din virksomheds forandringsparathed
  • Analyse af barrierer og løftestænger
  • Hvordan bruges værktøjskasserne
  • Hvordan organiserer, indsamler og analyserer du data
 • De grundlæggende forandringselementer
  • Forretningsforandring
  • Den individuelle forandring
  • Håndgribelige og uhåndgribelige forandringer
  • Modstand og accept af forandring
 • Nøgleroller og ansvar
  • Identificerer nøgleroller, ansvar og relationer
  • Udarbejde et nøglerollediagram
 • Identifikation af risiko og økonomi
  • Modstand – Identificering, håndtering og afbødning modstanden mod forandring
  • Historie – vurdering af tidligere forandringers indvirkninger
  • Kultur – Identifikation af kulturændringer og vanskeligheder

Hvad er dit udbytte

 • Du får indsigt i forandringens grundlæggende elementer
 • Opbygning af praktisk viden om forandringsledelse og Ledelse af Forandring®
 • Identificere strategier og taktik for gennemførsel af forandring
 • Designe og tilpasse implementeringsstrategier og tilhørende planer
 • Du kan identificere modstandsniveauet
 • Du får konkrete værktøjer til at tage lederskab i forandringsprocessen
 • Du lærer at kommunikerer og håndtere forandringen
 • Du ved hvordan du organiserer, indsamler og analyserer date
 • Du får forretningsforståelse

Hvad er din virksomheds udbytte

 • Analyse af virksomhedens forandringsparathed
  • Overblik over virksomhedense barrierer og løftestænger
 • Udarbejdelse af en ændringsstrategi inkl.
  • Læringsplan
  • Belønningsplan
  • Kommunikationsplan
 • Forankring af viden om forandring i organisationen
 • Reducering af de totale omkostninger og konsulenthonoraret
 • Vedvarende konkurrenceevne
Hvem kan deltage
Kurset er for dig, som står midt i eller skal til at gennemføre en forandring, hvor du skal lede andre igennem processen eller støtte andre i at udøve forandringsledelse. Du kan fx være leder, projektleder eller forandringsagent fra en stabsfunktion.

Du ønsker værktøjer til at drive en forandringsproces, selvindsigt i din rolle som forandringsleder og en konkret plan for næste skridt i forandringen.

Sådan foregår workshoppen

Ændringsstrategi forløbet er et 24 ugers forløb, hvor du trin-for-trin lærer at forstå forandringsforløbet.

Workshoppen afholdes i hold af 15 personer med en kombination af undervisning, case og støttende mentorforløb.

Selve undervisningen består af 12 online moduler som har en times varighed, men du skal lægge tid til de efterfølgende opgaver i konsulentcasen, og dit eget projekt. Modulerne udgives enkeltvis med to ugers mellemrum, og er en blanding af teori og praksis, hvor du lærer, hvordan du udfører de enkelte opgaver. Efter hvert læringsmodul bliver du testet, og afprøver hvad du har lært på konsulentcasen Connection Online, før end du bruger analyseværktøjerne, og hvad du har lært – på dit eget projekt.

I konsulentcasen vil du få nogle opgaver, som du skal udføre til næste modul.

Efter hvert onlinemodul, afholder vi et online mentormøde, hvor du og de andre deltager i fælles forum kan stille spørgsmål til det aktuelle modul.

I analysearbejdet af dit eget projekt, har du adgang til din personlige mentor – i 1-til-1-session – hvor vi sammen arbejder med dit forandringsprojekt.

- Hvornår afholdes workshoppen

Workshoppen hold 1 starter mandag den 6. januar 2020 og slutter 24 uger senere den 15. juni 2020.

Første modul arbejder med værktøjskassen herunder analyse af hvilke barrierer og løftestænger, som er til stede i din virksomheds organisation. Det er derfor muligt, forud for starten den 6. januar 2020, når du er tilmeldt, at starte analysen i din virksomhed.

- Modul 1-7 - Analyse af din organisation

De første 8 moduler er en grundlæggende analyse af din organisation, som bruges til planlægning af ændringsstrategien. Den grundlæggende analyse giver et overblik over hvilke barriererne som eksisterer i organisationen. Overblikket sikre at man i tide kan forberede hvilke handlinger, som skal håndtere barriererne.

Analyse vise også hvilke styrker organisationen har, som kan udnyttes som løftestænger til at sikre forandringens gennemførsel.

Analyserne identificerer modstand, som sikre at man i tide kan forberede hvilke handlinger, som skal håndtere modstanden.

- Modul 8 - Identificerer modstand
Analyserne identificerer modstand, som sikre at man i tide kan forberede hvilke handlinger, som skal håndtere modstanden.

Modulet organiserer modstanden i tre planer:

 • Kommunikationsplan
 • Læringsplan
 • Belønningsplan
- Modul 9-12 - Planlægning af ændringsstrategi
De sidste 4 moduler handler om hvordan vi planlægger ændringsstrategien. Vi bruger den identificerede modstand – barriererne som eksisterer i organisationen – til at planlægge hvilke handlinger, som skal håndtere barriererne.

Modstanden, barriererne og løftestængerne indarbejdes i den konkrete

 • Kommunikationsplan
 • Læringsplan
 • Belønningsplan

De sidste 4 moduler handler om hvordan vi får gjort dit forandringsprojekt helt skarp. Det er her vi gør dig klar til at blive selvkørende.

- Målrettet og tilpasset læring

Alle modulerne gennemløber 3 læringsfaser:

 • Læringsmodul. Forandringsmetoden er din personlige individuelle aktive læreproces, der foregår i dit tempo, og på dine præmisser.
 • Konsulentcase. Via konsulentcasen Connection Online lærer og arbejder du med hvad du har lært, og hvordan værktøjerne bruges.
 • Eget projekt. Efterfølgende får du mulighed for at afprøve og arbejde med det indlærte, på din egen virksomheds konkrete projekter.

Forandringsmetoden Ledelse af Forandring® giver dig adgang til viden om hvordan forandring gennemføres med succes. Metoden har fokus på læreprocessen som forankrer viden hos dig, din organisation, og gennemførsel af dit forandringsprojekt.

Du lærer hvordan forandringen iscenesættes, og det er din organisationen som iscenesætter forandringen og som skaber en vedvarende konkurrenceevne – ikke udefrakommende konsulenter.

- Personlig mentor

Læringsmodul. Efter hver af læringsmodulerne afholder vi et online mentormøde, hvor du og de andre deltagere i fælles forum kan stille spørgsmål til det aktuelle modul.

Konsulentcase. Efter hver modul i konsulentcasen afholder vi et online mentormøde, hvor du og de andre deltagere i fælles forum kan stille spørgsmål til det aktuelle modul.

Eget projekt. Dit eget projekt har også her adgang til din personlige mentor – i en 1-til-1-session – hvor vi sammen arbejder med dit forandringsprojekt, taler om dit potentiale og hvordan du opnår det.

Bo Folkmann – Din personlige Mentor – Hold 1

Bo Folkmann har mere end 30 års erfaring med ledelse af forandring, i egne som større organisationer, i tele- og IT-branchen, og andre brancher gennem konsulentarbejdet.

Bo har som konsulent og Interim Manager gennemført udviklings- og forandringsprojekter for en række store organisationer i den private, kommunale og statslige verden.

Bo har de seneste år haft et særligt fokus på implementering og gennemførsel af forandringer, herunder koblingen mellem den forretningsmæssige forandring på den ene side, og betydningen af forandringen (den individuelle forandring), for den enkelte medarbejder, på den anden side.

Bo er e-MBA og HD, og bor i Jonstrup.

Modul 1 : Analyse virksomhedens forandringsparathed

I dette modul arbejder du med:

 • Værktøjskasse 1: Udfylder du alene, eller sammen med din projektgruppe. Spørgeskemaerne kan også udfyldes af eksterne medarbejdere.

Modul 2: Det Kendte – Overgangen – Det Nye

I dette modul arbejder du med:

 • Definere og relationer mellem de tre forandringsfaser:
  • Det Kendte,
  • Overgangen og
  • Det Nye.
 • Definering og påvirkning mellem organisationselementerne:
  • Struktur
  • Proces
  • Medarbejder
  • Kultur
 • Hvordan du organiserer, indsamler og analyserer data.

Modul 3: Grundlæggende forandringselementer

I dette modul arbejder du med:

De grundlæggende forandringselementer

 • Forretningsforandring
 • Den individuelle forandring
 • Håndgribelige og uhåndgribelige forandringer
 • Modstand og accept af forandring

Modul 4: Visionen - Det Nye

I dette modul arbejder du med Det Nye:

 • Lære og forstå hvordan Det Nye ser ud forstå Visionen?
 • Lære og forstår hvilke projekter som kan være kritiske forandringer at gennemfører
 • Du lære og forstå hvilke forandringer som kan bruges som ”Den brændende platform”
 • Identificere andre forandringsprojekter i organisationen og hvordan de forskellige projekter integreres

Modul 5: Overgangen

I dette modul arbejder du med:

 • Forstå og identifikation af Overgangen, som betyder
  • Fald i produktiviteten
  • Fald i kundesupport
  • Fald i overskud
  • Øget stress niveau
 • Hvordan styrer du kaos og produktivitetsfaldet
 • Hvad er komfortzonen, og hvordan du flytter medarbejderne ud af komfortzone
 • Organiserer, indsamler og analyserer data for Overgangen

Modul 6: Anden indflydelse

I dette modul arbejder du med:

 • Identificere alle forandringsprojekter i organisationen og hvordan de integreres
 • Lære og forstå hvordan Det Nye ser ud
 • Hvordan passer forandringen i den overordnede:
  • Visionen
  • Forretning
  • Strategi?
 • Hvilke elementer i Det Nye, må ændres under implementeringen?

Modul 7: Nøgleroller & ansvar

I dette modul arbejder du med:

 • Forandringsprojektets nøgleroller og ansvar
  • Opgavestiller
  • Igangsætter
  • Forandringsagenten (projektleder)
  • Ambassadør
  • Målgruppe
 • Udarbejde et nøglerollediagram.
 • Identificere relationerne mellem nøgleroller.
 • Vurdere medarbejderens evne og villighed til at udfylde nøglerollerne.
 • Forskellige roller og ansvar ved større forandringer.
 • Entydig ledelses kommunikation og konflikter i kommunikationen.
 • Identificere nøglerolernes stærke og svage sider.

Modul 8: Risiko

I dette modul arbejder du med:

 • KULTUR – Identificerer hvilke ændringer og vanskeligheder i kulturen som er nødvendig for at gennemføre forandringen
 • HISTORIE – Vurdere indvirkningen, som tidligere forandringer har på det nye forandringsprojekt
 • MODSTAND – Planlægning og håndteringen af de forskellige typer af modstand
 • Organiserer, indsamler og analyserer data for

Modul 9: Læringsplan

I dette modul arbejder du med:

 • Identificere hvilken læring som er nødvendig i forandringsfasen:
  • Det Kendte,
  • Overgangen
  • Det Nye
 • Udarbejde en Læringsplan,
  • For hele virksomheden
  • De enkelte afdelinger.

 

Modul 10: Belønningsplan

I dette modul arbejder du med:

 • Identificere hvilken belønning som er nødvendig i forandringsfaserne:
  • Det Kendte
  • Overgangen
  • Det nye
 • Udarbejde en Belønningsplan
  • For hele virksomheden
  • De enkelte afdelinger

Modul 11: Kommunikationsplan

I dette modul arbejder du med:

 • Identificere kommunikationen som er nødvendig i forandringsfaserne
  • Det Kendte
  • Overgangen
  • Det nye
 • Udarbejde en Kommunikationsplan
  • For hele virksomheden
  • De enkelte afdelinger

Modul 12: Ændringsstrategi

I dette modul arbejder du med:

 • De 3 fokusområder:
  • Identifikation af forandring – Hvad kræver forandring og hvordan balanceres forandringerne.
  • Identifikation af nøgleroller – Hvordan ser de ideelle nøgleroller funktion ud, og hvordan tilpasses nøglerollerne i din organisation
  • Identifikation af risiko & økonomi – Hvilke elementer kan påvirke gennemførslen af forandringen og hvor stor er risikoen
 • Disse 3 fokusområder identificerer modstanden som samles i en ændringsstrategi, som indeholder tre planer:
  • Kommunikationsplan – hvordan kommunikeres til interessenterne, lederne og de forskellige medarbejdergrupper?
  • Læringsplan – hvad og hvem skal lære hvad?
  • Belønningsplan – hvordan, hvornår og med hvad belønner men lederne og de forskellige medarbejdergrupper?

Kun 30 procent af alle forandringsprojekter er succesfulde

Der er mange faktorer som influerer, og som kan forhindre en succesfuld gennemførelse af forandring.

Undersøgelser viser, at alt for mange produktions- og teknologi-forandringen fejler. Og mange forandringsprojekter, som har effektivitet som målsætning, leverer ikke de forventede resultater.

Kursus for ledige – Forandringsledelse

Tilmelding

Online jobrettet kursus

De mest almindelige spørgsmål og svar

Kursus for ledige – Forandringsledelse hvor du trin-for-trin lærer at gennemfører en succesfuld forandring.

Hvor meget tid skal jeg sætte af?

Onlinemodulerne er af forskellig varighed og tager ca. 1-1,5 time at gennemse. I Connection Online konsulentcasen får du efter hver modul nogle opgaver som du skal løse til næste gang. Tidsforbruget på opgaverne kan variere, men jeg vil anbefale at du afsætter 4-6 timer pr. modul til konsulentopgaverne. 

Vores gruppe mentormøder, hvor du kan stille spørgsmål, tager ca. 1 time. Vi fortsætter til der ikke er flere spørgsmål. Mentormøderne optages så du kan se møderne senere.

Når du har gjort opgaverne fra konsulentcasen færdige, skal du booke et 1-til-1 møde med din mentor, hvor vi gennemgår dine opgaver. Du skal afsætte 45 minutter til mentor mødet, og hvor vi også arbejder med din virksomheds projekt.  

Hvor og hvordan foregår online mentormøderne?

Alle mentormøderne og 1-til-1 mentor møderne foregår online.

Til gruppemøderne bruges et webinarprogram, og 1-til-1 møderne bruges Zoom. 

Tilbyder I studierabat, eller rabat på workshoppen?

Nej, desværre tilbyder vi ingen rabat. Men vi har løbende specialtilbud på uddannelser, hvor du derudover får bonus med i dit køb.

Er du en virksomhed med flere deltagere kan du skrive til os, så finder vi en rabat til dig.  

Hvilke tilskudsordninger kan man søge?

Det kan variere.

Kontakt os og hør om dine muligheder. Efterfølgende hjælper vi dig med ansøgningen.

Er undervisningsmaterialet tilgængelig efter forløbet?

Ja. Både undervisningsmaterialet og vores online gruppemøder er tilgængelige efter forløbet.

Ændringer i undervisningsmaterialet opdateres automatisk, således at du altid har den nyeste version af workshopforløbet.

Vi er to fra samme virksomhed som gerne vil deltage sammen. Kan vi nøjes med én adgang?

Nej. Kurset er personligt. Men skriv en mail til os hvor mange I ønsker at deltage, så finder vi en rabat til dig.   

Jeg arbejder som konsulent. Må jeg bruge materialet på mine kunder?

Undervisningsmaterialet er personligt, og må ikke udleveres til dine kunder. Men du må naturligvis godt bruge din viden til at løse opgaver for dine kunder.

Omkring analyseværktøjerne har du mulighed for at købe nye analyseværktøjer til dine kunder, hvor du selv analyseret resultaterne, eller trækker på vores ekspertiser.

Tilbyder du ratebetaling?

Ja. Vi tilbyder opdeling i rater ved længere varende uddannelser, men ikke ved 6 ugers forløb.

Planlægger du din uddannelse i god tid kan vi tilbyde:

 • 1 rate (altså det hele på en gang) 16.000 kroner
 • 6 rater som hver koster 2.700 kroner hver anden måned (i alt 16.200- kroner).

Alle priser er ekskl. moms

Første rate betales nu, og du betaler de efterfølgende rater hver måned.

Hvor mange har gennemført workshoppen?

De enkelte moduler, som indgår i Kursus for ledige – Forandringsledelse, er brugt i andre uddannelsesforløb.

Hvornår kan jeg starte?

Du starter med det samme med modul 1: Analyse virksomhedens forandringsparathed, med det samme.

Analyseskemaerne fremsendes til udvalgte medarbejdere i din virksomhed, som en separat proces.