fbpx

6. Opbygning af forandringscyklus

Aktiv forandringsledelse. Systematisk planlægning af nye forandringer ved hjælp af effektiv projektstyring og opfølgning…

Fokusområde – 6. Opbygning af forandringscyklus

Fokusområde 6: Opbygning af forandringscyklus

– Få det til at holde

En organisation som er forandringsparat, kan nemt tilpasse sig de ændrede markedskrav.

Ved at opbygge forandrings- og omstillingskompetence, kan virksomheden hurtigt tilpasse sig fremtidige udfordringer.

Vilje og engagement er nødvendig hvis forandringskompetencer skal aflejres i organisationens kultur.

Læring af forandring, forankring af ny kultur og effekten af forandringer,

 • Projektet skal evalueres og sikre at erfaringen forankres i organisationen – at der opbygges en forandringscyklus?
 • Er aktiv Ledelse af Forandring tol stede?.
 • Skal der udarbejdes nye ansvarsområder, roller og kompetencer?
 • Planlægning og lede forandringen systematisk ved hjælp af effektiv projektstyring og opfølgning.
 • Konsolidering af resultater og produktion af mere forandring.
 • Brug af øget troværdighed til at ændre alle systemer, strukturer og politikker, som ikke passer sammen og ikke harmonerer med forandringsvisionen.
 • Ansættelse, forfremmelse og udvikling af medarbejdere, der kan implementere forandringsvisionen.
 • Opstramning af processen med nye produkter, temaer og aktører.
 • Forankring af nye arbejdsområder i organisationen.
 • Opnåelse af bedre præstationer gennem kunde- og produktivitetsorienteret adfærd, mere og bedre lederskab og mere effektiv ledelse.
 • Fremhævelse af forbindelserne mellem ny adfærd og organisatorisk succes.
 • Udvikling af midler til at sikre udvikling og kontinuitet i lederskabet.

De 6 fokusområder

 • Forandringsmetoden Ledelse af Forandring® indeholder en række konkrete modeller, metoder og værktøjer.
 • Ledelse af Forandring® arbejder med 18 nøgleområder, 6 fokusområder og mere en 100 forandringsværktøjer - som gør det muligt for din virksomheds eget forandrings-team at implementere radikale såvel som løbende forandringer.
 • Gennem hele forandringsforløbet støtter en erfaren forandringskonsulent - din personlige mentor - din læringen og forandringen.
 • Forandringsmodellen organiserer overførslen af viden om forandring, til Dig og din organisation, og sikre at forandringen er succesfuld.

Analyse forandringsparathed

En succesfuld gennemført forandring kræver, at ledelsen og projektorganisation er klar over hvilke faser og udfordringer forandringen har. Læs om analysen HER

BESTIL ANALYSEN - FORANDRINGSPARATHED

Hvordan bruges forandringsmetoden Ledelse af Forandring®

– Case de 6 fokusområder

1. Identifikation af forandring

Designe den forretningsmodel som er efterspurgt og nødvendig. Levere det som skaber værdi.

2. Identifikation af nøgleroller

Involvere ledelsen på alle niveauer. Sikre at der er vilje til stede. At topledelsen driver forandringen, og ledelsen understøtter den.

3. Identifikation af risiko & økonomi

Identifikation af risiko & økonomi

4. Design af forandringssystem

Etablere et overbevisende grundlag for forandring. Sikre, at målet er klart, og forandringen er reel, og at det kommunikeres.

5. Implementering af forandring

Sikre engagement fra vigtige interessenter. Udvikle forandringsevne, håndtering af modstand og uddannelse af linieledelsen.

6. Opbygning af forandringscyklus

Aktiv forandringsledelse. Systematisk planlægning af nye forandringer ved hjælp af effektiv projektstyring og opfølgning.

Bliv en del af 10.000+ medlemmer

Få GRATIS adgang til viden om forandringsledelse