fbpx

Ledelse af Forandring® Workshop

Forstå værdien af Ledelse af Forandring® , hvordan man arbejder, hvordan den bruges, hvordan man skaber resultater…

Ledelse af Forandring®

– Workshop

Kursus Ledelse af Forandring

Ledelse spiller en central rolle i succesfulde forandringer…

“Bedre, hurtigere, billigere og mere effektiv” er nøgleord hvis virksomheden vil være konkurrencedygtig. Den øgede fokusering på virksomhedens konkurrenceevne og resultater kræver en klar vision for fremtiden og en effektiv og sikker implementering af visionen.

I den forbindelse konfronteres topledelsen med et stigende behov for at være mere involveret i forandringen. Topledelsen kan ikke nøjes med at “annoncere” visionen for derefter at overlade forandringerne til organisationen.

Lederen kan ikke skabe succes alene

Organisationen og forandringslederen kan ikke skabe succes alene. Selv de mest erfarne og trænede “forandringsledere” udsættes for en stor risiko for at forandringen ikke lykkes, hvis ikke topledelsen ikke supporterer forandringen.

Fejlslagne forandringer har en stor effekt på topledelsens, virksomhedens omdømme, aktiekurs, og aktionærernes tillid.

Hvis topledelsen og forandringsledelsen har forskellige udgangspunkter, forståelsesniveau og forventninger til den rolle de har i forandringsprocessen, kan de strategiske initiativer undervurderes eller fejle. Hvilket kan resultere i uforudsete udgifter og tab af omsætning, tid og smerte for medarbejderne og organisationen.

Forandringsledelsen er nød til at forstå forandringsprocessen og de værktøjer som bruges, og være enig i deres rolle, og acceptere deres ansvar ifm.

Kursus Ledelse af Forandring® – For ledelsesgruppen

Ledelse af Forandring®  er en workshop specielt til topledelsen og ledelsesgruppen, som ønsker at forstå værdien af Ledelse af Forandring®, hvordan man arbejder med denne ledelseskompetence, hvordan den bruges, hvordan man skaber resultater og hvordan virksomheden etablerer vedvarende konkurrencefordele.

Efter workshoppen vil forandringsledelsen forstå sammenhængen i Ledelse af Forandring®, som vil kunne sikre en højere og mere effektiv gennemførselsprocent af virksomhedens forandringsprojekter.

kompetence-praktikker

Du har 2 muligheder

Tilmelding UDDANNELSE-medlemskab

Få adgang til Ledelse af Forandring® Workshop – prøv GRATIS i 7 dage – derefter kr. 245,- excl. moms pr. måned.

Ledelse af Forandring® Workshop

Få adgang til Ledelse af Forandring® Workshop kr. 980,- excl moms.


Formål og udbytte – Kursus Ledelse af Forandring®

Formålet er at deltagerne kan:

 • Afgøre værdien af Ledelse af Forandring® og hvad dette betyder for virksomheden.
 • Afgøre roller og ansvar som forandringsledelsen har, og kunne imødekomme kravene fra forandringsagenten og målgruppen, for at sikre succesfuld implementering.
 • Udvikle en effektiv ledelse af forandringsprojekterne.
 • Vurdere forskellige forandringsinitiativer og deres indvirkning eller manglende indvirkning.
 • Forstå sammenhængen mellem visionen og implementeringen af forandringen.
 • Anvende Ledelse af Forandring® proaktive værktøjer som reducerer risiko og forøger sikkerheden for succesfulde gennemførte forandringsprojekter.

Indhold – Kursus Ledelse af Forandring®

1. Forberedelse

net2change konsulenten arbejder med virksomheden nøglepersoner (1 dag) for at skabe overblik over virksomhedens organisationen, og forståelse af hvilke markedsvilkår som virksomheden arbejder under, samt de konkrete forandringsinitiativer som virksomheden har planlagt.

2. Agenda

Den endelige agendas længde (mellem 2-7 timer) udarbejdes som et resultat af den indledende forberedelse som beskrevet overfor.

Herunder

 • Ledelse af Forandringens effektivitet og værdi.
 • Skabe en fælles forståelse, accept af de planlagte forandringer, hvad er Ledelse af Forandring® og hvordan gennemføres forandring succesfuldt.

3. Planlagte forandringsinitiativer

 • Gennemgang og analyse af forandringer, antallet og nødvendige ressourcer, potentielle overlap af målgruppen og den forventede effekt af forandringen.

4. Definering af “Det nye”

 • Opbygning af en sammenhængende vision baseret på “Det Nye’s” struktur, processer,  personer og kultur.

5. Roller og ansvar

 • Vurdere forandringsledernes færdigheder og kompetencer, og opbygge en forståelse af hvilke roller og ansvar Forandring af Ledelse® har.

6. Risiko minimering

 • Undersøgelse af organisations potentielle risici, roller og ansvar, og de tilknyttet konkrete handlinger.

7. Opfølgning

I samarbejde med nøglemedarbejder, udarbejdes en risiko vurdering for forandringen. Risiko vurderingen vil indeholde konkrete anbefalinger og handlinger.

Forudsætninger – Kursus Ledelse af Forandring®

Forudsætninger: Der er ingen forudsætninger.

Forberedelse: net2change konsulent indsamler, sammen med nøglepersoner i organisationen, informationer og data om virksomheden, dens organisation, forståelse af hvilke markedsvilkår som virksomheden arbejder under, samt de konkrete forandringsinitiativer som virksomheden har planlagt.

Forberedende dokumentation: “Det Kendte”, “Det Nye”, rolle og ansvar, fiskeben diagram, og væsentlige initiativer som konkurrerer om ressourcer og kompetencer.

Materiale: Deltagerne vil modtage “net2change – Ledelse af Forandring®”, og nødvendige arbejdsskemaer.


ER PÅ VEJ