fbpx

5. Implementering af forandring

Struktureret planlægning af Overgangen – der hvor forandringen sker, styring af forandringskaos og produktivitetsfaldet…

Fokusområde – 5. Implementering af forandring

Fokusområde 5: Implementering af forandring er struktureret planlægning af Overgangen – der hvor forandringen sker. Overgangen betyder:
 • Fald i produktiviteten
 • Fald i kundesupport
 • Fald i overskud
 • Øget stres niveau

Overgangen – er hverken den gamle eller nye måde at arbejde på!

Imellem “Det Kendte” – der hvor du er i dag, og “Det Nye” – der hvor du er i morgen – findes “Overgangen” – det er der hvor forandringen sker. Overgangen er hverken den gamle måde at arbejde på eller den nye måde at arbejde på. Overgangen er kaos! Overgangen er den proces det tager at omstille sig fra de velkendte arbejdsprocesser til de nye ukendte arbejdsprocesser. Modstand & kaos opstår hvis du undervurderer modstand, og ikke planlægger Overgangen.

Forandringsprocessen kan påvirke organisationen negativt og skabe forandringskaos

F.eks. vil produktionen og effektiviteten falde, fordi medarbejderne skal uddannes og trænes, og dermed går der tid fra den daglige produktion.hvilket alt sammen reducerer effektiviteten og produktiviteten. Eller fordi medarbejderne bruger tid på, at diskutere “Det nye” eller beklage sig over forandringen, Den negative indvirkning i organisationens produktivitet, som en forandring har, kalder vi “produktivitetsfaldet.” En virksomhed har ikke råd til at miste for meget produktivitet, således at kunderne begynder at købe hos konkurrenterne, eller at vare på lager er udgået osv. Det er derfor, det er så vitalt at være klar over: Hvor meget må produktiviteten falde f.eks. de næste seks måneder medens forandringen implementeres, og medarbejderne uddannes? Eller hvor meget må kundeservicen falde førend det bliver kritisk for kunden, eller andre vitale spørgsmål som vedrører forretningen, i den tid som det tager at gennemføre forandringen.

Du bruger hvad du har analyseret og planlægger

 • Planlægning – komfortzonen
 • Planlægning – kommunikation til alle involverede parter
 • Planlægning – hvordan modstand overvindes
 • Planlægning – hvordan der skabes samarbejde og engagement
 • Planlægning – hvordan du skaber bevægelse mod Det Nye
 • Planlægning – Etablere forandringsvillighed
 • Planlægning – håndtering af flere samtidige forandringer
 • Planlægning – ny løsning og nye holdninger
 • Planlægning – effektiv ændringsstrategi som styrer relationerne mellem det Kendte og Det nye
 • Planlægning – overblik over alle projekter i organisationen
 • Planlægning – hvilke projekter som er de vigtigste,
 • Planlægning – organisationens samlede forandringer
 • Planlægning – detaljeret plan for Overgangen fra Det Kendte til Det Nye, og lad medarbejderne se hvad projektplanen indeholder
 • Planlægning – synkroniser alle forandringsprojekter:
 • Planlægning – hvad påvirker medarbejderne
 • Planlægning – integrering af projekterne til ét projekt.
 • Planlægning – hvor meget kan effektiviteten tåle at falde i Overgangen
 • Planlægning – sikre tilstrækkelige ressourcer til at gennemføre forandringen
 • Planlægning – etablering af komfortzonen igen

Hvor meget produktivitetsfald kan virksomheden tåle?

En implementering af en forandring, og at holde produktiviteten oppe på det normale niveau, er i direkte i modsætning med hinanden – så hvordan håndteres det?

Som det første skal du prøve at estimere, hvor stort produktivitetsfaldet bliver:

 • Spørg dig selv hvilke ting som kan gå galt, og hvor sandsynlig det er, at det går galt?
 • Hvordan tror du, at medarbejderne vil reagere i “Overgangen,” og hvordan vil reaktionerne påvirke produktiviteten?

Effekt af Ledelse af Forandring®

 1. En reduktion af organisationen “smerte” ifm. implementeringen, og minimering i produktivitetsfaldet som optræder ifm. større forandringsprojekter. Et kontrolleret kaos.
 2. En hurtigere implementerings tid, og en tidligere opnåelse af planlagte effekter og mål.
 3. Opnåelse af et højere resultat niveau i forhold til tidligere gennemførte forandringsprojekter (historie)
 4. Konsolidering og langtidsvirkning, “Få det til at holde”.

De 6 fokusområder

 • Forandringsmetoden Ledelse af Forandring® indeholder en række konkrete modeller, metoder og værktøjer.
 • Ledelse af Forandring® arbejder med 18 nøgleområder, 6 fokusområder og mere en 100 forandringsværktøjer - som gør det muligt for din virksomheds eget forandrings-team at implementere radikale såvel som løbende forandringer.
 • Gennem hele forandringsforløbet støtter en erfaren forandringskonsulent - din personlige mentor - din læringen og forandringen.
 • Forandringsmodellen organiserer overførslen af viden om forandring, til Dig og din organisation, og sikre at forandringen er succesfuld.

Analyse forandringsparathed

En succesfuld gennemført forandring kræver, at ledelsen og projektorganisation er klar over hvilke faser og udfordringer forandringen har. Læs om analysen HER

BESTIL ANALYSEN - FORANDRINGSPARATHED

Hvordan bruges forandringsmetoden Ledelse af Forandring®

– Case de 6 fokusområder

1. Identifikation af forandring

Designe den forretningsmodel som er efterspurgt og nødvendig. Levere det som skaber værdi.

2. Identifikation af nøgleroller

Involvere ledelsen på alle niveauer. Sikre at der er vilje til stede. At topledelsen driver forandringen, og ledelsen understøtter den.

3. Identifikation af risiko & økonomi

Identifikation af risiko & økonomi

4. Design af forandringssystem

Etablere et overbevisende grundlag for forandring. Sikre, at målet er klart, og forandringen er reel, og at det kommunikeres.

5. Implementering af forandring

Sikre engagement fra vigtige interessenter. Udvikle forandringsevne, håndtering af modstand og uddannelse af linieledelsen.

6. Opbygning af forandringscyklus

Aktiv forandringsledelse. Systematisk planlægning af nye forandringer ved hjælp af effektiv projektstyring og opfølgning.

Bliv en del af 10.000+ medlemmer

Få GRATIS adgang til viden om forandringsledelse