fbpx

CASE – Rengøringsselskab – Kultur

Den teknologiske udvikling, og nye konkurrenter skærpede imidlertid situationen for rengøringsselskabet…

  • Dato: februar 2020
  • CASE: Rengøringsselskab
  • Fokusområde: 3. Identifikation af risiko og økonomi – Kultur

CASE – Rengøringsselskab – Kultur

  • KULTUR – Identificerer hvilke ændringer og vanskeligheder i kulturen, som er nødvendig for at gennemføre forandringen.
  • HISTORIE – Vurdere indvirkningen, som tidligere forandringer har på det nye forandringsprojekt.
  • MODSTAND – Planlægning og håndteringen af de forskellige typer af modstand.

Fokusområde 3. Identifikation af risiko & økonomi 

På nuværende tidspunkt har du en stor viden om forandring – fra tidligere fokusområder – som du kan bruge til, med stor nøjagtighed, at bestemme modstanden og risikoen ved forandringen. 

Der er to faktorer som du især skal være opmærksom på, når du skal bestemme modstanden:

  • Kulturen
  • Tidligere gennemførte forandringer – historien

Du skal nu grundigt undersøger disse to faktorer, og laver et realistisk billede af modstanden, og estimere risikoen som er forbundet med forandringen.

Fokusområde – 3. Identifikation af risiko & økonomi

CASE – Rengøringsselskab – Kultur

Rengøringsselskabet havde en solid position på markedet, i en region i Danmark.

Virksomheden leverede høj kvalitet i rengøringen. Kvalitetsniveauet skyldes, at virksomheden ansatte rutinerede stabile danske kvinder som rengøringsassistenter.

Men man måtte betale en højere løn end konkurrenterne. Til gengæld havde konkurrenterne større omkostninger ifm. personaleomsætning.

Den teknologiske udvikling, og nye konkurrenter skærpede imidlertid situationen for rengøringsselskabet.

Virksomheden besluttede sig for at investere i nogle nye rengøringsmaskiner, og indgik nogle kontrakter hvor rengøringskvalitetsniveau blev reduceret, for at være konkurrencedygtig – prismæssigt.

Medarbejderne reagerede uventet skarpt. ”Hvis vi skal aflevere kontorerne i halvnusset stand, siger vi op”.

Virksomheden var i konflikt med rengøringsselskabet hidtidige virksomhedskultur.

Kulturen byggede på medarbejderne stolthed over at kunne aflevere et ordentligt stykke arbejde.

Rengøringsselskabet delte virksomheden op i to adskilte afdelinger. Den ene afdeling fortsatte den gamle kvalitetsrengøring, med de eksisterende medarbejdere.

Den anden afdeling arbejdede med rengøring af større bygningsanlæg.

Her blev fortrinsvis ansat unge mennesker, som ikke havde de samme holdninger til de nye rengøringsmaskiner, og som ikke havde noget imod at arbejde efter et detaljeret rengøringskoncept.

Konklusioner – Rengøringsselskab

Casen Rengøringsselskab viser at kulturen kan repræsentere stærke værdier, som også har stor værdi for kunderne.

At ændre kulturen er noget af det vanskeligste at ændre. Det er langt nemmere ansætte nye medarbejdere, end at prøve at ændre medarbejdernes holdninger.

Det er vigtigt at bruge tid på at forstå virksomhedens kultur – forstå virksomhedens sjæl, inden en forandring igangsættes.

CASE – 3. Identifikation af risiko & økonomi

CASE - Rengøringsselskab - Kultur

Rengøringsselskabet havde en solid position på markedet, i en region i Danmark.

Virksomheden leverede høj kvalitet i rengøringen.

Den teknologiske udvikling, og nye konkurrenter skærpede imidlertid situationen for rengøringsselskabet…

CASE - Arbejdsløshedskasse - Kultur

En arbejdsløshedskasse havde en velorganiseret central sagsbehandling.

I begyndelsen af 2018 ønskede de lokale fagkasser, at kunne løse sagsbehandlingen lokalt…

CASE - Turnkey løsninger - Forandringens historie

Virksomheden sammensætter turnkey løsninger til større produktionsvirksomheder over det meste af verdenen.

I midten af 2019 begyndelsen kundeklager at vokse…

CASE - Ventilationsvirksomhed - Forandrings historie

I en større ventilationsvirksomhed er det besluttet, at der aldrig må være mere end tre udviklingsprojekter i gang.

Når der kun er sat tre projekter i gang, så har organisationen en mulighed for at håndtere projekterne…

CASE - Uddannelsesinstitution - Modstand mod forandring

En uddannelsesinstitution for erhvervsuddannelser havde løbende diskuteret kvaliteten i undervisningen, uden resultat.

Undervisningen fortsatte som den enkelte lærer synes, og som den enkelte lærer havde gjort altid.

Skolens ledelse oplevede, at de studerende i større omfang udeblev fra undervisningen, og at kvaliteten af undervisningen var dalende…

Bliv en del af 10.000+ medlemmer

Få GRATIS adgang til viden om forandringsledelse