fbpx

PLAN WORKSHOP

Konkret viden om hvilke handling og aktiviteter som skal igangsættes…

Plan Workshop

Gennemfør strategien

– Succes med forandring hver gang…

Hver dag støder vi på kravet om vækst og forbedrede resultater. Konkret viden om hvilke handling og aktiviteter som skal igangsættes og lykkes første gang kræver disciplin og erfaring.

Som opfølgning på e-læring programmet eller Forandrings Workshoppen er denne praktiske Plan Workshop det næste skridt, i udviklingen af kompetencen Ledelse af Forandring®, og hvor deltagerne får konkrete tilbagemeldinger på deres fremskridt og brugen af Ledelse af Forandring®.

Praktisk Workshop

– for implementering af forandringsstrategien

Deltagernes erfaring i brugen af Ledelse af Forandring®, diskuteres og deltagernes forandringsstrategi gennemgås – hvor er der blokeringer og hvor er der behov for at gå videre for at opnå succes.

Deltagerne vil på denne Plan Workshop få værdifuld praktisk viden om håndtering af den enkelte virksomheds strategi, konkret viden om modeller, værktøjer og teknikker som bruges på fremtidige eller nuværende forandringer.

Plan Workshoppen gennemgår eksempler på succesfulde implementering og Best Practices som kan bruges i forbindelse med alle virksomhedens fremtidige forandringer.

Plan-Workshop

Workshop – formål og udbytte

Formålet er at deltagerne får:

 • Gennemgået deltagernes forandringsstrategi og forandringsprojekt.
 • Identificeret områder og vurderinger af detaljer hvor ny supplerende viden vil kunne hæve forståelsesniveauet, ligesom adressering af nye indsatsområder i forandringsmodellen.
 • Forstærket deltagernes evne til coaching af interessenterne omkring deres roller og ansvar i en effektiv forandringsproces
 • Opbygget en handleplan med anbefalinger for øjeblikkelig anvendelse i en aktuel eller fremtidige forandring.
kompetence-praktikker

Du har 2 muligheder

Tilmelding UDDANNELSE-medlemskab

Få adgang til PLAN WORKSHOP – prøv GRATIS i 7 dage – derefter kr. 245,- excl. moms pr. måned.

PLAN WORKSHOP

Få adgang til PLAN WORKSHOP kr. 980,- excl moms.


Workshop – indhold

Plan Workshop

Plan Workshop har fokus på forandringsstrategien og taktikken i deltagernes egen projekt og hans/hende behov for at opbygge en effektiv forandringsstrategi.

1. Introduktion til forandringsmodellen Ledelse af Forandring®

 • Opsummering af væsentlige nøgleområder i modellen.

2. Status på “Det kendte”

 • Aktuel status på forandringsplanen, hvor er vi nu, og hvad mangler.
 • Kritiske områder som kan forbedres og udvikles.
 • Gennemgang af nøglerisici og interessenternes modstand.

3. Ledelse af Forandring

 • Praktisk adressering af modstand ved hjælp af scenarier og rollespil
 • Coaching af andre Forandringsagenters forandringsplaner i egen organisation.

4. Udarbejdelse af “Det nye”

 • Afklaring af mål med forandringen.
 • Identifikation af anbefalinger ifm. implementeringen

5. Coaching og konflikthåndtering

 • Identifikation af praksis og taktik gennem rollespil ifm. udvikling af effektive Forandringsagenter og Initiativtagere.

6. Konkret planlægning

 • Rapport om næste trin i implementeringen.
 • Afklaring af roller og ansvar

Workshop – forudsætninger

DeltagereForandringsagenter som er ansvarlige for at implementere forandringer, top- og mellemledere som er ledere af forandringer, HR medarbejdere som supporterer forandringer, IT og projektledere som ønsker bedre og konkrete planlægningsværktøjer om de menneskelige aspekter i en forandring.

ForudsætningerDeltagerne skal have gennemført enten e-læring – Ledelse af Forandring eller Forandrings workshoppen. For opnåelse af praktisk erfaring skal enten e-læring – Ledelse af Forandring® eller Forandrings workshoppen være gennemført mindst 4 måneder forud for Plan workshoppen.

Forberedelse: Hver deltager medbringer sit eget individuelle projekt og projekt relaterede materiale, historie, projektplaner og data som skal benyttes under workshoppen.

Prisen indeholder

 • Workshopmateriale: Deltagerne skal medbringe deres net2change – Forandringsprojekt. Forud for workshoppen modtager deltagerne en implementeringsplan med tilhørende arbejdsskemaer.

 • ER PÅ VEJ