fbpx

Plan Workshop - indhold

Workshop har fokus på implementering og gennemførsel af virksomhedens strategi...
Bliv medlem nuBook et mentormøde

Kursus Plan Workshop – Indhold

Hvordan strategi gennemføres

Plan workshop

Kursus Plan Workshop – fokus på implementeringen af strategi

Kursus Plan Workshop har fokus på implementering og gennemførsel af virksomhedens strategi, og taktikken i deltagernes egen projekt og behov for at opbygge en effektiv strategi.

1. Introduktion til Ledelse af Forandring

  • Opsummering af væsentlige nøgleområder i modellen.

2. Status på “Det kendte”

  • Aktuel status forandringsplanen, hvor er vi nu, og hvad mangler. Kritiske områder som kan forbedres og udvikles.
  • Gennemgang af nøglerisici og interessenternes modstand.

3. Ledelse af Forandring

  •  Praktisk adressering af modstand ved hjælp af scenarier og rollespil.
  •  Coaching af andre Forandringsagenters forandringsplaner i egen organisation.

4. Udarbejdelse af “Det nye”

  •  Afklaring af mål med forandringen.
  •  Identifikation af anbefalinger ifm. implementeringen.

5. Coaching og konflikthåndtering

  • Identifikation af praksis og taktik gennem rollespil ifm. udvikling af effektive forandringsagenter og Initiativtagere.

6. Konkret planlægning

  •  Rapport om næste trin i implementeringen.
  •  Afklaring af roller og ansvar.

ER PÅ VEJ