fbpx

2. Identifikation af nøgleroller

Identifikation af nøgleroller. Klare nøgleroller og ansvar sikre at forandringen gennemføres succesfuld…

Fokusområde – 2. Identifikation af nøgleroller

Fokusområde 2: Identifikation af nøgleroller

Mange forandringer mislykkes, fordi de aktive aktører har misforstået deres nøgleroller, eller ikke tager deres rolle alvorligt.

En rolleforståelse blandt de centrale aktører kan omvendt betyde at forandringen er succesfuld, fordi rollerne gennemføres seriøst og konsekvent.

Et forandringsprojekt kan sammenlignes med et drama, hvor en række personer indgår i et forløb, hvor der ofte er spænding om udfaldet af drama til sidste replik.

I lighed med et teaterstykke så afhænger kvaliteten af oplevelsen i høj grad af, om de centrale aktører (skuespillerne) spiller deres rolle godt.

Et skuespil hvor manuskriptet er velskrevet kan være en negativ oplevelse hvis de centrale aktører ikke kan udfylde deres roller.

På samme måde er det med forandringsprojekter, som simpelthen mislykkes fordi forandringsledelsen har misforstået deres nøgleroller og ansvar.

Omvendt kan klare nøgleroller og ansvar for forandringsledelsen sikre at forandringen gennemføres succesfuld.

Det er derfor naturligt, at der foregår en klar og præcis dialog omkring hvilke roller og ansvar som forandringsledelsen har.

Ledelsens roller, adfærd, og ansvar er et centralt fokusområde i en succesfuld forandring.

Forandringsledelsens nøgleroller og ansvar

Overordnet taler vi om følgende roller og ansvar i forandringsprocessen:

  • Opgavestilleren opstiller mål og rammer for forandringen og godkender forandringsprojektet.
  • Igangsætteren skal sikre at forandringen gennemføres og sikre at de nødvendige ressourcer er til stede. Af tilsvarende vigtighed er
  • Målgruppen som er de medarbejderen som påvirkes af forandringen i adfærd eller arbejdsmetoder.
  • Forandringsagenten forbereder og gennemfører forandringen. Medens
  • Ambassadøren, via sin status i organisationen, kan påvirke Målgruppens adfærd og accept af forandringen.
Forandringensprocessens iscenesættelse

Roller og ansvar indgår i et dynamisk samspil, og det er almindeligt, at man som forandringsleder kan have mere end én rolle samtidig – afhængig af situationen.

Man kan også undervejs i forandringsforløbet skifter nøglerolle, eller man udad til optræder f.eks. som Igangsætter, samtidig med at man er en del af forandringen og derfor også er optræder som Målgruppe – på det personlige plan.

Hvordan er Forandringsagentens kompetencer ifm. implementeringen af forandringen.?

Hvordan er Forandringsagentens evner til at supportere medarbejdere (Målgruppen), som oplever forandringen?

Hvordan bidrager Opgavestiller, Igangsætter og Forandringsagent til forandringens succes?

På samme måde er det vigtigt at Målgruppen samarbejder i forandringsprocessen – for uden samarbejde vil der ikke ske nogen forandring!

De 6 fokusområder

  • Forandringsmetoden Ledelse af Forandring® indeholder en række konkrete modeller, metoder og værktøjer.
  • Ledelse af Forandring® arbejder med 18 nøgleområder, 6 fokusområder og mere en 100 forandringsværktøjer - som gør det muligt for din virksomheds eget forandrings-team at implementere radikale såvel som løbende forandringer.
  • Gennem hele forandringsforløbet støtter en erfaren forandringskonsulent - din personlige mentor - din læringen og forandringen.
  • Forandringsmodellen organiserer overførslen af viden om forandring, til Dig og din organisation, og sikre at forandringen er succesfuld.

Analyse forandringsparathed

En succesfuld gennemført forandring kræver, at ledelsen og projektorganisation er klar over hvilke faser og udfordringer forandringen har. Læs om analysen HER

BESTIL ANALYSEN - FORANDRINGSPARATHED

CASE – 2. Identifikation af nøgleroller

CASE - Offentlig virksomhed - Opgavestiller

En offentlig virksomhed skulle i midten af 20’er som et A/S konkurrerer på lige for med private virksomheder.

Direktøren iværksatte straks, en række forandringer som skulle ændres hvis den nye virksomhed skulle overleve…

CASE - Grovvareselskaber - Opgavestiller

En af de største grovvareselskaber havde god vækst og indtjening.

Direktionen at forbedre kvalitetssikring, og man ansatte en ingeniør til jobbet…

CASE - Elementproduktion til byggeindustrien - Igangsætter

Virksomheden er en solid gammel virksomhed i byggeindustrien.

Virksomhedens havde over længere periode oplevet at leveringstiderne ikke kunne holde…

CASE - Målgruppen - Turnkey løsninger

Virksomheden sammensætter turnkey løsninger til større produktionsvirksomheder over det meste af verdenen.

I midten af 2019, begyndte kundeklagerne at vokse…

CASE - Transportanlæg - Projektlederen

Virksomheden havde vækst, og oplevede en række flaskehalsproblemer i produktionen.

Ikke færdig producerede transportanlæg hobede sig op på fabriksgulvet.

De ufærdige transportanlæg betød leveranceforsinkelser og tidsspilde…

CASE - Fødevareproducent - Ambassadør

I forbindelse med produktion af fødevarer i dåser blev dåserne pakket i papkasser.

Der var investeret meget store midler i automatisering af produktionsanlægget.

I slutningen af 2018 begyndte der at ske en mærkbar stigning i antallet af driftstop…

CASE - Medicinallaboratorie - Ambassadør

Et medicinallaboratorie ønskede at imødekomme kundeønsker om hurtigere leveringstider.

For at imødekomme dette skulle laboratoriernes åbningstider udvides.

Dette betød at laboranterne i virksomheden skulle arbejde anderledes, og på andre tidspunkter, og forskudte arbejdstider…

Bliv en del af 10.000+ medlemmer

Få GRATIS adgang til viden om forandringsledelse