fbpx

CASE – Kommunikationsplan – Turnkey løsninger

Salgsdirektøren udarbejdede en ny og klar brochure om turnkey løsningernes egenskaber. Imidlertid fortsatte reklamationerne…

 • Dato: juni 2019
 • CASE: Turnkey løsninger
 • Fokusområde: 4. Design af forandringssystem – Kommunikationsplan

CASE – Turnkey løsninger – Kommunikationsplan

 • Kommunikationsplan – hvordan kommunikeres til interessenterne, lederne og de forskellige medarbejdergrupper?
 • Læringsplan – hvad og hvem skal lære hvad?
 • Belønningsplan – hvordan, hvornår og med hvad belønner men lederne og de forskellige medarbejdergrupper
 • Ændringsstrategi – identificerer modstanden, og designer implementeringsplanen

Fokusområde 4. Design af forandringssystem

Ændringsstrategi – hvordan? 

De 3 fokusområder:

 • Identifikation af forandring – Hvad kræver forandring og hvordan balanceres forandringerne.
 • Identifikation af nøgleroller – Hvordan ser de ideelle nøgleroller funktion ud, og hvordan tilpasses nøglerollerne i din organisation
 • Identifikation af risiko & økonomi – Hvilke elementer kan påvirke gennemførslen af forandringen og hvor stor er risikoen

 

Disse 3 fokusområder identificerer modstanden som samles i en ændringsstrategi, som indeholder tre planer:

 • Kommunikationsplan – hvordan kommunikeres til interessenterne, lederne og de forskellige medarbejdergrupper?
 • Læringsplan – hvad og hvem skal lære hvad?
 • Belønningsplan – hvordan, hvornår og med hvad belønner men lederne og de forskellige medarbejdergrupper?

Fokusområde – 4. Design af forandringssystem

CASE – Turnkey løsninger – Kommunikationsplan

Virksomheden sammensætter turnkey løsninger til større produktionsvirksomheder over det meste af verdenen. Virksomhedens sælger direkte gennem datterselskaber og gennem agenter i forskellige lande.

I midten af 2019 begyndelsen kundeklager at vokse.

Reklamationer gik overvejende på at vedligeholdelsen af produktionsmateriellet ville blive reduceret.

De fleste reklamationer gik på, at sælgerne havde lovet kunderne mere, end de enkelte elementer i turnkey løsningen kunne holde. Sælgerne havde givet kunder det indtryk at løsninger næste ikke kunne ruste og var vedligeholdelsesfrie.

Salgsdirektøren skulle sikre at kunderne fremover fik en bedre information om produkternes egenskaber og vedligeholdelse.

Salgsdirektøren udarbejdede en ny og klar brochure om turnkey løsningernes egenskaber, som datterselskaberne og agenter modtag, og som skulle bruges fremover til alle kunder.

Imidlertid fortsatte reklamationerne, fordi den typiske sælger ikke lader sig påvirke ret meget af skriftlige informationer.

Først efter at salgsdirektøren havde været rundt i de lande – datterselskaber og agenter – hvor reklamationerne kom fra.

Kontakten mellem salgsdirektøren, sælgere og agenter hvor man i fællesskab analysere de konkrete kundeklager, var udslagsgivende for, at det i sidste ende lykkes at reducere reklamationerne.

Konklusioner – Turnkey løsninger – Kommunikationsplan

I casen turnkey løsninger valgte salgsdirektøren i første omgang et informationsmøde, hvor målgruppen var for bred.

Den nye brochure var beregnet til både kunder og sælgere, og kommunikationen var for upersonlig.

Kommunikationen var ikke planlagt godt nok.

Først da salgsdirektøren indså at den egentlige Målgruppe for forandringen var sælgerne i bestemte datterselskaber, og agenterne i bestemte segmenter og markeder, blev hans kommunikation tilstrækkelig præcis.

CASE – 4. Design af forandringssystem

CASE - Byggevarer - Kommunikationsplan

Et mindre, men velkonsolideret trælastvirksomhed, gennemførte ledergruppen et strategiseminar over 2 dage.

Den administrerende direktør var motiveret af strategiseminaret, og impulsivt synes han det var en god ide at indkalde til et orienteringsmøde, ugen efter strategiseminaret…

CASE - Fødevareproducent - Kommunikationsplan

I forbindelse med produktion af fødevarer i dåser blev dåserne pakket i papkasser.

Der var investeret meget store midler i automatisering af produktionsanlægget.

I slutningen af 2018 begyndte der at ske en mærkbar stigning i antallet af driftstop…

CASE - Turnkey løsninger - Kommunikationsplan

Virksomheden sammensætter turnkey løsninger til større produktionsvirksomheder over det meste af verdenen.

I midten af 2019 begyndte kundeklagerne at vokse…

CASE - Maskinproducent - Læringsplan

Maskinproducenten havde fået nyt forarbejdningsanlæg, som også betød at mange af de hidtil tunge løft, blev erstattet af det nye forarbejdningsanlæg.

Men efter kort tid viste det sig, at operatørernes sygefravær voksede markant…

CASE - Sjællandsk kommune - Belønningsplan

En Sjællandsk kommune viste prognoser, at man var nød til at sætte skatteprocenten højt op, hvis man ikke kunne finde betydelige besparelser på driften.

Man besluttede at tage på et lederseminar, hvor man ville finde ud af hvordan opgaven skulle løses…

CASE - Kommune i Jylland - Processtrategi

I forbindelse med produktion af fødevarer i dåser blev dåserne pakket i papkasser.

Der var investeret meget store midler i automatisering af produktionsanlægget.

I slutningen af 2018 begyndte der at ske en mærkbar stigning i antallet af driftstop…

CASE - Plastemballage virksomhed - Ekspertstrategi

Det amerikanske selskab ønskede en vækststrategi, og havde den fornødne kapital til udviklingen af Plastemballage virksomhedens produktionsapparat.

Den nye direktør kunne se at der ikke var plads til at rumme visionerne for virksomhedens vækst i de eksisterende bygninger…

CASE - Fødevareproducent - Ekspertstrategi

Fødevareproducenten havde eksisteret i mere 50 år. Dette prægede virksomhedens hverdag.

Organisationen havde tillagt sig en ”her går det godt” attitude.

Lederne kom næsten aldrig i produktionen…

CASE - Telekommunikation - Projektstrategi

Virksomheden er underleverandør af specialprodukter til telekommunikationsbranchen.

Udviklingsafdelingen havde svært ved at levere nye produkter som kunderne ønskede…

CASE - Sjællandsk kommune - Linjeleder strategi

En Sjællandsk kommune viste prognoser, at man var nød til at sætte skatteprocenten højt op, hvis man ikke kunne finde betydelige besparelser på driften.

Borgmesteren bad derfor kommunaldirektøren om et oplæg til besparelser…

CASE - Plastleverandør - Processtrategi

En leverandør af plastik produkter oplevede en faldende indtjening, og havde stigende kvalitetsomkostninger.

Produktionschefen besluttede i samråd med den administrerende direktør at vende de stigende kvalitetsomkostninger…

Bliv en del af 10.000+ medlemmer

Få GRATIS adgang til viden om forandringsledelse