fbpx

CASE – Kommunikationsplan – Byggevarer 

Den administrerende direktør var motiveret af strategiseminaret, og impulsivt synes han det var en god ide at indkalde til et orienteringsmøde, ugen efter strategiseminaret…
 • Dato: maj 2018
 • CASE: Trælastvirksomhed
 • Fokusområde: 4. Design af forandringssystem – Kommunikationsplan

CASE – Byggevarer – Kommunikationsplan

 • Kommunikationsplan – hvordan kommunikeres til interessenterne, lederne og de forskellige medarbejdergrupper?
 • Læringsplan – hvad og hvem skal lære hvad?
 • Belønningsplan – hvordan, hvornår og med hvad belønner men lederne og de forskellige medarbejdergrupper
 • Ændringsstrategi – identificerer modstanden, og designer implementeringsplanen

Fokusområde 4. Design af forandringssystem

 

Ændringsstrategi – hvordan?

De 3 fokusområder:

 • Identifikation af forandring – Hvad kræver forandring og hvordan balanceres forandringerne.
 • Identifikation af nøgleroller – Hvordan ser de ideelle nøgleroller funktion ud, og hvordan tilpasses nøglerollerne i din organisation
 • Identifikation af risiko & økonomi – Hvilke elementer kan påvirke gennemførslen af forandringen og hvor stor er risikoen
Disse 3 fokusområder identificerer modstanden som samles i en ændringsstrategi, som indeholder tre planer:

 • Kommunikationsplan – hvordan kommunikeres til interessenterne, lederne og de forskellige medarbejdergrupper?
 • Læringsplan – hvad og hvem skal lære hvad?
 • Belønningsplan – hvordan, hvornår og med hvad belønner men lederne og de forskellige medarbejdergrupper?

Fokusområde – 4. Design af forandringssystem

CASE – Byggevarer – Kommunikationsplan

Et mindre, men velkonsolideret trælastvirksomhed, gennemførte ledergruppen et strategiseminar over 2 dage.

Deltagerne på strategiseminaret bestod af ledergruppen og bestyrelsen.

På strategiseminaret blev en helt ny strategi udarbejdet for virksomhedens fremtidige organisation.

Strategien indeholdt en række betydelige ændringer i den måde som virksomheden blev ledet og styret på.

Planen indeholdt også en række udviklingsopgaver, som skulle modernisere virksomheden.

Strategien var godt underbygget og analyseret. Medarbejderne havde over en længere periode havde efterlyst en modernisering.

Den administrerende direktør var motiveret af strategiseminaret, og impulsivt synes han det var en god ide at indkalde til et orienteringsmøde, ugen efter strategiseminaret.

På orienteringsmødet fortalte direktøren begejstret om strategien, og de nye udviklingsplaner.

Men mødet blev en stor fiasko.

Medarbejderne sad tavse og uengageret, og der var ingen spørgsmål og holdningstilkendegivelser.

Konklusioner – Byggevarer – Kommunikationsplan

Casen viser, hvor vigtig det er at planlægge og gennemtænke kommunikationen til målgruppen.

Lederne overser ofte forandringernes negative konsekvenser for den enkelte medarbejder.

Lederne tager det for givet at effektivitet – som er nødvendig hvis virksomheden skal overleve – automatisk accepteres af medarbejderne.

Vi taler om modsætninger mellem Forretningsforandringer og Den Individuelle forandring.

I trælastvirksomhed betød det hovedkuldse orienteringsmøde, at udviklingsopgaverne blev mindst et halvt år forsinket i gennemførsel.

CASE – 4. Design af forandringssystem

CASE - Byggevarer - Kommunikationsplan

Et mindre, men velkonsolideret trælastvirksomhed, gennemførte ledergruppen et strategiseminar over 2 dage.

Den administrerende direktør var motiveret af strategiseminaret, og impulsivt synes han det var en god ide at indkalde til et orienteringsmøde, ugen efter strategiseminaret…

CASE - Fødevareproducent - Kommunikationsplan

I forbindelse med produktion af fødevarer i dåser blev dåserne pakket i papkasser.

Der var investeret meget store midler i automatisering af produktionsanlægget.

I slutningen af 2018 begyndte der at ske en mærkbar stigning i antallet af driftstop…

CASE - Turnkey løsninger - Kommunikationsplan

Virksomheden sammensætter turnkey løsninger til større produktionsvirksomheder over det meste af verdenen.

I midten af 2019 begyndte kundeklagerne at vokse…

CASE - Maskinproducent - Læringsplan

Maskinproducenten havde fået nyt forarbejdningsanlæg, som også betød at mange af de hidtil tunge løft, blev erstattet af det nye forarbejdningsanlæg.

Men efter kort tid viste det sig, at operatørernes sygefravær voksede markant…

CASE - Sjællandsk kommune - Belønningsplan

En Sjællandsk kommune viste prognoser, at man var nød til at sætte skatteprocenten højt op, hvis man ikke kunne finde betydelige besparelser på driften.

Man besluttede at tage på et lederseminar, hvor man ville finde ud af hvordan opgaven skulle løses…

CASE - Kommune i Jylland - Processtrategi

I forbindelse med produktion af fødevarer i dåser blev dåserne pakket i papkasser.

Der var investeret meget store midler i automatisering af produktionsanlægget.

I slutningen af 2018 begyndte der at ske en mærkbar stigning i antallet af driftstop…

CASE - Plastemballage virksomhed - Ekspertstrategi

Det amerikanske selskab ønskede en vækststrategi, og havde den fornødne kapital til udviklingen af Plastemballage virksomhedens produktionsapparat.

Den nye direktør kunne se at der ikke var plads til at rumme visionerne for virksomhedens vækst i de eksisterende bygninger…

CASE - Fødevareproducent - Ekspertstrategi

Fødevareproducenten havde eksisteret i mere 50 år. Dette prægede virksomhedens hverdag.

Organisationen havde tillagt sig en ”her går det godt” attitude.

Lederne kom næsten aldrig i produktionen…

CASE - Telekommunikation - Projektstrategi

Virksomheden er underleverandør af specialprodukter til telekommunikationsbranchen.

Udviklingsafdelingen havde svært ved at levere nye produkter som kunderne ønskede…

CASE - Sjællandsk kommune - Linjeleder strategi

En Sjællandsk kommune viste prognoser, at man var nød til at sætte skatteprocenten højt op, hvis man ikke kunne finde betydelige besparelser på driften.

Borgmesteren bad derfor kommunaldirektøren om et oplæg til besparelser…

CASE - Plastleverandør - Processtrategi

En leverandør af plastik produkter oplevede en faldende indtjening, og havde stigende kvalitetsomkostninger.

Produktionschefen besluttede i samråd med den administrerende direktør at vende de stigende kvalitetsomkostninger…

Bliv en del af 10.000+ medlemmer

Få GRATIS adgang til viden om forandringsledelse