fbpx

CASE – Forandringsvisionen – To virksomheder med og uden vision

Når virksomheden baserer sig på en forandringsvision, så foretager ledelsen eller virksomheden et positivt valg…

  • Dato: august 2020
  • CASE: Entreprenørbranchen & medicinalbranchen
  • Fokusområde: 1. Identifikation af forandring – Forandringsvision

CASE – To virksomheder – med og uden forandringsvision

En gennemtænkt vision, som er oversat til konkrete mål, er et udgangspunkt for at vælge mellem fornyelse-, forandringsprojekter.

Et forandringsprojekt som baserer sig på en vision, som organisationen og medarbejderne kan gå ind for, får tilført den ekstra energi, som er nødvendig for at opnå et betydeligt resultat.

Når en virksomhed har succes, er der naturligvis mange forklaringer på årsagen til succes.

Men en af forklaringerne er at de succesfulde virksomheder konstant arbejder med at strække ambitionerne ud over det normer, som gælder i den branche de befinder sig i.  De succesfulde arbejder konstant med at leve op til deres egne visioner.

En virksomheds vision kan gå på alt fra produktets pris og kvalitet til venlighed og en imødekommende holdning overfor kunderne, medarbejderne og samarbejdspartnerne.

Omvendt er stagnerende virksomheder ofte præget af defensive strategier uden visioner.

En udfordrende vision, som motiverer medarbejdernes fantasi og konkurrenceinstinkt, kunne frigøre den samme energi som en ”brændende platform”.

Når virksomheden baserer sig på en vision, så foretager ledelsen eller virksomheden et positivt valg.

En positiv vision om egen fremtid er et godt udgangspunkt for eksempelvis at vælge mellem forskellige tilbud om videreuddannelse.

Risikoen ved at basere sig på en vision om fremtiden er naturligvis, at man kan tage fejl.

Måske er der ikke efterspørgsel efter den viden som medarbejderne, uddanner sig med, eller man ikke har vurderet kompetencerne korrekt.

Forandring gennem tilpasning er en grundlæggende defensiv filosofi, hvor ledelsen eller virksomheden først og fremmest vil sikre sig mod at begå fejl.

Virksomheden kan udarbejde en vision for det særpræg og de kompetencer, som virksomheden skal være kendt for.

En klar idé muliggør en bevist og målrettet informationssøgning, som i et vist omfang kan sikre mod ubehagelige overraskelser.

Fokusområde – 1. Identifikation af forandring

Virksomhed A

Virksomhed A er i entreprenørbranchen

Direktøren havde inviteret ledergruppen til et strategiseminar. Oplægget til strategiseminaret var virksomhedens overlevelse på et vanskeligt marked.

Den administrerende direktør indledte seminaret med at påpege de vanskeligheder, som han så i markedet, som truede virksomhedens eksistens. Stemningen i ledergruppen var nedslående.

På et tidspunkt spurgte en leder den administrerende direktør: ” Hvad er det egentlig, vi tilbyder og hvad lever vi af?”

Den administrerende direktør blev overrumplet, og kløede sig i nakken og udtalte: ”Det vil naturligvis være forkert at sige, at vi lever af at snyde kunderne. Men helt forkert er det ikke!”

Direktørens udmelding affødte latter, men da den forstummede og lederne kunne se, at deres direktør faktisk havde formuleret sig i fulde alvor, skiftede stemningen fuldstændig i ledergruppen, og seminaret aldrig kom i gang og til at fungere.

Virksomhed B

Virksomhed B er i medicinalbranchen.

Som virksomhed A befinder virksomhed B sig i hård konkurrence.

Virksomhedens afholdt også et strategiseminar. En medarbejder i ledergruppen spurgte også her om, hvad der var virksomhedens idegrundlag?

I denne virksomhed kom svaret prompte: ”Vi hjælper mennesker med at få frisk luft”.

For en del i ledergruppen var det første gang, at de så meningen med deres arbejde. Indtil nu havde de set deres virksomheder som producent af spraymidler og medicin.

Virksomheds B fik efterfølgende et godt og positivt forløb, hvor deltagerne fik ryddet en del misforståelser af vejen.

CASE – 1. Identifikation af forandring

CASE - De fire organisationselementer

En virksomhed i forsikringsbranchen havde mange organisationsmæssige “udfordringer”.

Hvis vi opdeler udfordringerne i de fire elementer: struktur, processer, medarbejder og kultur, vil den nuværende situation – vil “Det Kendte” se således ud…

CASE – To virksomheder med og uden visionen

Virksomhed A er i entreprenørbranchen.

Virksomhed B er i medicinalbranchen.

Den ene har en vision den anden har ingen vision…

CASE – Den brændende platform

En kendt europæisk virksomhed med stolte traditioner indenfor telekommunikation, oplevede i begyndelsen af det 20 århundrede et sandt uvejr på det meget konkurrenceprægede marked som virksomheden opererer på.

Virksomheden havde haft underskud tre år i træk…

CASE - Forandringsvision

En dansk industrivirksomhed havde succes i vækst af medarbejdere, de sidste fire år.

Virksomheden voksede fra 300 medarbejdere til 1500 medarbejdere.

Men omkostninger steg også betydeligt, og udviklede sig i samme takt som merindtjeningen…

Bliv en del af 10.000+ medlemmer

Få GRATIS adgang til viden om forandringsledelse