fbpx

CASE – Ambassadør – Medicinallaboratorie

Et medicinallaboratorie ønskede at imødekomme kundeønsker om hurtigere leveringstider…

  • Dato: januar 2019
  • CASE: Medicinallaboratorie
  • Fokusområde: 2. Identifikation af nøgleroller – Ambassadør

CASE – Medicinallaboratorie – Ambassadør

  • Opgavestilleren opstiller mål og rammer for forandringen, og godkender forandringsprojektet.
  • Igangsætteren skal sikre at forandringen gennemføres, og sikre at de nødvendige ressourcer er til stede.
  • Målgruppen er de medarbejderen som påvirkes af forandringen i adfærd eller arbejdsmetoder.
  • Forandringsagenten forbereder og gennemfører forandringen.
  • Ambassadøren kan via sin status i organisationen, påvirke Målgruppens adfærd, og accept af forandringen.

Fokusområde – 2. Identifikation af nøgleroller

CASE – Medicinallaboratorie – Ambassadør

Et medicinallaboratorie ønskede at imødekomme kundeønsker om hurtigere leveringstider. For at imødekomme dette skulle laboratoriernes åbningstider udvides.

Dette betød at laboranterne i virksomheden skulle arbejde anderledes, og på andre tidspunkter, og forskudte arbejdstider.

Afdelingslederen talte med nogle af de laboranter, som tidligere havde arbejdet på sygehuse, om deres erfaring med forskudte arbejdstider.

Afdelingslederen fik nogle gode idéer til, hvordan den nye arbejdsform kunne fungere i praksis.

I forbindelse med nogle efterfølgende informationsmøder deltog nogle af de laboranter, som havde positive erfaringer med at arbejde med forskudte arbejdstider (Ambassadører).

Laborantkollegaerne tog godt imod de udvidede åbningstider, hvilket ledelsen ikke havde forventet.

Konklusioner – Ambassadør

I casen medicinallaboratorie trak man med gode resultater en opinionsdanner (Ambassadør) ind, som deltager i informationsmøder.

En opinionsdanner har ikke nødvendigvis en formel autoritet i forhold til målgruppen.

Til gengæld lytter målgruppen bedre til en respekteret kollega, end til en leder som man måske er skeptisk overfor.

CASE – 2. Identifikation af nøgleroller

CASE - Offentlig virksomhed - Opgavestiller

En offentlig virksomhed skulle i midten af 20’er som et A/S konkurrerer på lige for med private virksomheder.

Direktøren iværksatte straks, en række forandringer som skulle ændres hvis den nye virksomhed skulle overleve…

CASE - Grovvareselskaber - Opgavestiller

En af de største grovvareselskaber havde god vækst og indtjening.

Direktionen at forbedre kvalitetssikring, og man ansatte en ingeniør til jobbet…

CASE - Elementproduktion til byggeindustrien - Igangsætter

Virksomheden er en solid gammel virksomhed i byggeindustrien.

Virksomhedens havde over længere periode oplevet at leveringstiderne ikke kunne holde…

CASE - Målgruppen - Turnkey løsninger

Virksomheden sammensætter turnkey løsninger til større produktionsvirksomheder over det meste af verdenen.

I midten af 2019, begyndte kundeklagerne at vokse…

CASE - Transportanlæg - Projektlederen

Virksomheden havde vækst, og oplevede en række flaskehalsproblemer i produktionen.

Ikke færdig producerede transportanlæg hobede sig op på fabriksgulvet.

De ufærdige transportanlæg betød leveranceforsinkelser og tidsspilde…

CASE - Fødevareproducent - Ambassadør

I forbindelse med produktion af fødevarer i dåser blev dåserne pakket i papkasser.

Der var investeret meget store midler i automatisering af produktionsanlægget.

I slutningen af 2018 begyndte der at ske en mærkbar stigning i antallet af driftstop…

CASE - Medicinallaboratorie - Ambassadør

Et medicinallaboratorie ønskede at imødekomme kundeønsker om hurtigere leveringstider.

For at imødekomme dette skulle laboratoriernes åbningstider udvides.

Dette betød at laboranterne i virksomheden skulle arbejde anderledes, og på andre tidspunkter, og forskudte arbejdstider…

Bliv en del af 10.000+ medlemmer

Få GRATIS adgang til viden om forandringsledelse