fbpx

CASE – Opinionsdanner – Fødevareproducent

I forbindelse med produktion af fødevarer i dåser, begyndte der at ske en mærkbar stigning i antallet af driftstop…
  • Dato: november 2018
  • CASE: Fødevareproducent
  • Fokusområde: 2. Identifikation af nøgleroller – Ambassadør

CASE – Fødevareproducent – Opinionsdanner – Ambassadør

Gøre det parat
  • Opgavestilleren opstiller mål og rammer for forandringen, og godkender forandringsprojektet.
  • Igangsætteren skal sikre at forandringen gennemføres, og sikre at de nødvendige ressourcer er til stede.
  • Målgruppen er de medarbejderen som påvirkes af forandringen i adfærd eller arbejdsmetoder.
  • Forandringsagenten forbereder og gennemfører forandringen.
  • Ambassadøren kan via sin status i organisationen, påvirke Målgruppens adfærd, og accept af forandringen.
nøgleroller ansvar

Fokusområde – 2. Identifikation af nøgleroller

CASE – Opinionsdanner – Fødevareproducent

Gøre-det-parat-nøgleroller
I forbindelse med produktion af fødevarer i dåser skal dåserne pakkes i papkasser.

Der var investeret meget store midler i automatisering af produktionsanlægget.

Produktionen bestod af operatører og driftsledere, som betjente maskinerne, mens vedligeholdelse af produktionsanlægget var forankret hos en driftsleder, og tre medarbejdere.

Operatørerne regnede ikke medarbejderne i vedligeholdelsen for noget. Vedligeholdelsen af produktionsanlægget var besværlig, og kom derfor i anden række.

I slutningen af 2018 begyndte der at ske en mærkbar stigning i antallet af driftstop. Produktionschefen kunne se at det var nødvendig med et bedre samarbejde mellem drift og vedligehold.

I en tremåneders periode blev alle driftstop registeret for de enkelte maskiner. Der var markante forskelle på driftstop på de enkelte maskiner, som ikke kunne forklares.

De maskiner hvor driftstop reelt ikke forekom, var bemandet med operatører, som selv tilkaldte vedligeholdelsesmedarbejderne, når de fornemmede, at maskinen viste tegn på afvigelser fra det normale.

Disse operatører brugte en aktiv vedligeholdelse i modsætning til deres kollegaer, som først tilkaldte vedligeholdelsen, når skaden er sket.

Produktionschefen lavede en simpel beregning, som viste, hvad en driftstop reelt kostede virksomheden.

Han lavede også en beregning hvad en maskine produceres hvis man forebygger driftsstop, frem for at vente med indgrebet til driftstoppet var en realitet.

Regnskabet brugte data indsamlet gennem den tremåneders periode hvor alle driftstop blev registeret for de enkelte maskiner.

Produktionschefen gennemførte informationsmøder hvor produktionschefens beregninger blev præsenteret.

En operatør, som ikke havde driftstop fortalte hvordan de samarbejdede med vedligeholdelsen, og besvarede spørgsmål (Ambassadør).

Driftslederen fra vedligeholdelsen havde et kort indlæg om, hvordan man bedst sikrede driftstop, og at driftslederen gerne ville stille op i en efterfølgende samtale om hvordan de enkelte maskiner bedst sikres mod driftsstop.

Det lykkes i løbet af få måneder at reducerer driftsstop til et minimum.

Konklusioner roller og ansvar

I casen Fødevareproducent kan vi se, hvor svært Målgruppe har med at tale med Opgavestiller, Igangsætter og projektleder, om en forandring.

Men det kan være en fordel, at trække en opinionsdanner (Ambassadør) ind i kommunikationsprocessen, når et informationsmøde forberedes.

En Ambassadør har nødvendigvis ikke en formel autoritet i forhold til målgruppen.

Men Målgruppen lytter til Ambassadøren fordi man har tillid og respekterer Ambassadøren.

Når man har svært ved at tale med Opgavestiller, Igangsætter og projektleder, er der en risiko fro, at modstand og skepsis ikke kommunikeres effektivt.

Her kan Ambassadøren udfylde en væsentlig rolle i forandringsprocessen.

CASE – 2. Identifikation af nøgleroller

CASE - Offentlig virksomhed - Opgavestiller

En offentlig virksomhed skulle i midten af 20’er som et A/S konkurrerer på lige for med private virksomheder.

Direktøren iværksatte straks, en række forandringer som skulle ændres hvis den nye virksomhed skulle overleve…

CASE - Grovvareselskaber - Opgavestiller

En af de største grovvareselskaber havde god vækst og indtjening.

Direktionen at forbedre kvalitetssikring, og man ansatte en ingeniør til jobbet…

CASE - Elementproduktion til byggeindustrien - Igangsætter

Virksomheden er en solid gammel virksomhed i byggeindustrien.

Virksomhedens havde over længere periode oplevet at leveringstiderne ikke kunne holde…

CASE - Målgruppen - Turnkey løsninger

Virksomheden sammensætter turnkey løsninger til større produktionsvirksomheder over det meste af verdenen.

I midten af 2019, begyndte kundeklagerne at vokse…

CASE - Transportanlæg - Projektlederen

Virksomheden havde vækst, og oplevede en række flaskehalsproblemer i produktionen.

Ikke færdig producerede transportanlæg hobede sig op på fabriksgulvet.

De ufærdige transportanlæg betød leveranceforsinkelser og tidsspilde…

CASE - Fødevareproducent - Ambassadør

I forbindelse med produktion af fødevarer i dåser blev dåserne pakket i papkasser.

Der var investeret meget store midler i automatisering af produktionsanlægget.

I slutningen af 2018 begyndte der at ske en mærkbar stigning i antallet af driftstop…

CASE - Medicinallaboratorie - Ambassadør

Et medicinallaboratorie ønskede at imødekomme kundeønsker om hurtigere leveringstider.

For at imødekomme dette skulle laboratoriernes åbningstider udvides.

Dette betød at laboranterne i virksomheden skulle arbejde anderledes, og på andre tidspunkter, og forskudte arbejdstider…

Bliv en del af 10.000+ medlemmer

Få GRATIS adgang til viden om forandringsledelse