fbpx

METODE WORKSHOP

Balanced Scorecard til strategisk styring af virksomheden, og design af den forretningsmodel som er efterspurgt…

K-PAKKE - FORANDRINGSMETODE

Metode Workshop

Balanced Scorecard målemetode

– Designe den forretningsmodel som er efterspurgt!

I forbindelse med forandringer er Balanced Scorecard et stærkt ledelsesværktøj, til strategisk styring af virksomheden, og design af den forretningsmodel som er efterspurgt og nødvendig for levering af det som skaber værdi.

Gennem en systematisk proces omsættes strategien til handling og bygger bro mellem visionen, værdier, strategien og den konkrete implementering og målstyring.

Samtidig suppleres de traditionelle målepunkter vedrørende økonomi og produktivitet med udadrettede som indadrettede målepunkter vedrørende kunder, medarbejdere og virksomhedens evne til at forny sig gennem læring og vækst.

Målstyringen skaber balance mellem drift og fremdrift.

Fokus på de menneskelige sider af forandringen

balanced scorecardBalanced Scorecard bliver et endnu stærkere værkstøj, hvis der samtidigt fokuseres på organisationen og de menneskelige sider, som forandringen vedrører.

Ved at bruge Balanced Scorecard værktøjerne sammen med net2change – Ledelse af Forandring®, kan forandringen målstyres og der etableres et grundlag for en vedvarende forandringscyklus.

Ledelse af Forandring er et stærkt ledelsesværktøj som sikrer at forandringen sker hurtigere og sikkert – samtidig med at forandringen kan fastholdes.

Ledelse af Forandring adresserer modstanden og sikre at fordelene ved Balanced Scorecard opnås, samtidig med at omkostninger (tiden) ifm. implementering af forandring reduceres.

Balanced Scorecard er et stærkt ledelsesværktøj som supplerer værktøjskassen i Ledelse af Forandring®.

Metode Workshop

metode WORKSHOP

Metode Workshop arbejder med et forløb, som sikrer, at din virksomhed udvikler et effektivt målesystem – et Balanced Scorecard, som omsætter strategien til praktiske målepunkter og handlinger i forandringen.

Gennem forløbet skabes blandt andet et værktøj til måling og systematisk opfølgning på strategiske områder, et fælles billede af strategien, hvor alle inddrages og yder et bidrag for at nå målene, og dermed en hurtigere og mere sikker implementering af strategien. 

kompetence-praktikker-studerende

Du har 2 muligheder

Tilmelding UDDANNELSE-medlemskab

Få adgang til METODE WORKSHOP – prøv GRATIS i 7 dage – derefter kr. 245,- excl. moms pr. måned.

METODE WORKSHOP

Få adgang til METODE WORKSHOP kr. 490,- excl moms.


Formål og udbytte – Metode Workshop

Formålet er at deltagerne kan:

 • Identificere modstand mod forandring i succesfulde og fejlslagne strategiske projekter baseret på Excellence Modellen, Balanced Scorecard, Lean, BPR, Six Sigma og ISO 9000 projekter.

 • Bestemme potentielle årsager til modstand og forudbestemmelse af den potentielle grad og typen af modstand.

 • Opbygge viden om Balanced Scorecard mål- og resultatstyring.

 • Opbygge implementeringsplan som reducerer modstanden og risikoen, og dermed forøger projektets succesgrad.

Metode Workshop indeholder

Metode,

Metode Workshop tager deltagerne gennem Balanced Scorecard og Ledelse af Forandring® og identificere hvor og hvordan man integrerer Balanced Scorecard med Ledelse af Forandring®, og hvordan man opbygger mål- og resultatstyring, hvordan man bruger de indsamlet data, analyserer og planlægger – som sikre projektets succes.

1. Introduktion til Balanced Scorecard

 • Hvad er Balanced Scorecard?  Hvad er Balanced Scorecard?

 • Hvordan nedbrydes overordnede mål og strategier til Balanced Scorecard?

 • Overvejelser ved udformning af målinger og mål.

 • Balanced Scorecard og handlingsplaner.

 • En systematisk metode til at udforme Balanced Scorecard.

 • En metode til at sikre reelt indhold i strategiplanen, og en systematisk styring af mål.

 • Et værktøj til at overskue udviklingen på alle niveauer i virksomheden

 • En mulighed for at inddrage forskellige funktioner og medarbejdere i processen .

 • En metode til at fastholde en løbende dialog om aktiviteter og langsigtede mål.

2. Introduktion til Ledelse af Forandring

 • Effektiv forandringsmetode og kontrol af omkostningerne.

 • Værktøjer og ressourcer som konsulenterne bruger ifm. gennemførslen af forandring .

 • En ny og mere effektiv måde til at arbejde med overordnede mål og strategier.

3. Anvendelsen af datamateriale

 • Hvordan indføres Balanced Scorecard værktøjet og Ledelse af Forandring® i din virksomhed ?

 • Analyse af den Det Kendte og Det Nye, og hvor opstår modstand?

 • Analyse af interessenternes datamateriale.

 • Fastslå virkningen af forandringen ved mange samtidige forandringer på forskellige  interessenter/målgrupper.

 • Identificering af roller og ansvar for interessenterne  Identificering af roller og ansvar for interessenterne.

4. Måle performance og analysere muligheder

 • Indsamling og dataopsamling ifm. Balanced Scorecard  Indsamling og dataopsamling ifm. Balanced Scorecard.

5. Forbedre performance

 • Indarbejde modstandsrisikoen i beslutningsmatrix  Indarbejde modstandsrisikoen i beslutningsmatrix.

 • Udarbejdelse og implementering af Ledelse af Forandringens tre modstandsværktøjer: Kommunikations-, lærings- og belønningsplan.

6. Opfølgning af performance

 • Udarbejde af en plan for vedvarende fastholdelse af den gennemførte forandring og  modvirkning af langvarig og vedholdende modstand.

Forudsætninger – Metode Workshop

Deltagere: Forandringsagenter som er ansvarlig for at implementere forandring, top- og mellemledere som er leder af forandring, HR medarbejdere som supporterer forandringer, IT og projektledere som ønsker bedre opfølgning og målstyring.

Forudsætninger: Deltagerne skal have gennemført enten e-læring – Ledelse af Forandring eller Forandrings workshoppen. For opnåelse af praktisk erfaring skal enten e-læring – Ledelse af Forandring eller Forandrings workshoppen være gennemført mindst 4 måneder forud for Metode workshoppen.

Forberedelse: Hver deltager medbringer sit eget individuelle projekt og alt projekt relaterede materiale, historie, projektplaner og data som skal benyttes under workshoppen.

Metode Workshop – prisen indeholder

 • Workshopmateriale: Deltagerne vil modtage en implementeringsplan for Balanced Scorecard med tilhørende template og arbejdsskemaer.
 • Deltagere skal medbringe forandringsmodellen net2change -Ledelse af Forandring®

ER PÅ VEJ