fbpx

MASTER CERTIFICERING WORKSHOP

Certificeringsniveau 2 – Forandringsagenten har brug forandringseksperter…

Master Certificering Workshop – niveau 2

Forandringsagenten i din virksomhed…

…står ofte overfor adskillige modstandsbarrierer som f.eks. topledelsens manglende opbakning, konflikten med konkurrerende projekter og håndtering af modstand, hvilket kræver en dyb viden om strategier og taktik.

Derfor har forandringsagenten brug for at konsultere eksperter og kvalificerede interne medarbejdere, som har den fornødne erfaring i håndtering af Ledelse af Forandring®.

Master i Ledelse af Forandring® er en certificerings workshop niveau 2 – som praktiserer og fokuserer på Ledelse af Forandringer og designet til at give en dybere forståelse af forandringsprocessen – Ledelse af Forandring® – og udbygge deltagernes kompetencer således at det er muligt at iscenesætte og coache de interne forandringsagenter i virksomhederne.

Master i Ledelse af Forandring® – Certificering niveau 2

Certificerings workshop har to niveauer.

På det første niveau bliver deltagerne eksamineret i den grundlæggende forståelse af processer, modeller og værktøjer som net2change – Ledelse af Forandring® arbejder med.

På niveau to kræves, at kandidaten demonstrerer sine evner i håndteringen af alle faserne i Ledelse af Forandring®, og har udarbejde en komplet projektmanual som demonstrerer kandidatens forståelse og kompetence overfor en net2change konsulent.

kompetence-praktikker
Kursus forandringsledelse

Du har 2 muligheder

Tilmelding UDDANNELSE-medlemskab

Få adgang til MASTER – prøv GRATIS i 7 dage – derefter kr. 245,- excl. moms pr. måned.

MASTER

Få adgang til MASTER kr. 490,- excl moms.


Master Certificering Workshop – formål og udbytte

Formålet er en certificering af deltagerne på to niveauer:

Certificering niveau 1

 • Coache andre i brugen af modeller, -processer og -værktøjerne som Ledelse af Forandring®  benytter.

 • Håndtere integrationen af Ledelse af Forandring® i andre forandringsmodeller og metoder, for sikring af en effekt robust implementering og en holdbar løsning.

 • Identificere metoder til succesfuld genetablering af fejlslagne forandringsprojekter.

Master – Certificering niveau 2

 • Demonstrerer evne og kompetence i support og coach i praktisk håndtering af Ledelse af  Forandring® i det enkelte forandringsprojekt.

 • Demonstrere evne og kompetence til at coache og rådgive andre i veltilrettelagte forandringsprojekter, herunder brugen af værktøjer og skemaer som Ledelses af Forandring® benytter.

 • Demonstrere evne og kompetence til opbygning af kundeorienterede forandringsværktøjer som på bedste vis håndterer den individuelle forandring.


Master workshop


Master Certificering Workshop – indhold

Certificering niveau 1


Dag 1

1. net2change – Ledelse af Forandring®

 • Dybdegående gennemgang af net2change – Ledelse af Forandring®.

 • Sammenligning og forskelle mellem andre forandringsmodeller.

2. Forståelse af Ledelse af Forandring®

 • Identificere og demonstrerer elementer i Ledelse af Forandring® som erfaringerne har vist   er vanskelige at forstå og bruge for en forandringsagent.

3. Anvende Ledelse af Forandring®

 • Udvikle en strategi for implementering af komplicerede projekter.


Dag 2

4. Ledelse af Forandring® i praksis

 • Anvende de grundlæggede kompetencer og viden om Ledelse af Forandring® og brugen i  simulerede forandringsprojekter og i kandidatens projekt.

5. Måling og overvågning af Ledelse af Forandring®

 • Definer en klar og effektiv forandringsstrategi med måling og overvågning af opnåelse og gennemførsel af de implementerede mål.

6. Værdi af Ledelse af Forandring®

 • Forstå værdien af Ledelse af Forandring®: hvordan den indvirker, måles og beregnes.


Dag 3

7. Vurdering af forståelsesniveauet

 • Individuel og gruppe evaluering af kandidatens forståelsesniveau og håndtering af Ledelse af Forandring®.

8. Udveksling af viden omkring forståelse af Ledelse af Forandring®

 • Lære at identificere områder som kræver yderligere læring og forståelse og udvikle kompetencer som kan støtte og supportere indlæringen og den manglende forståelse.

9. Ledelse af Forandring® som en væsentlig ledelseskompetence

 • Definering af rollen i organisationen som Master i Ledelse af Forandring®.

 • Udarbejdelse af en plan for Ledelse af Forandring® som en væsentlig ledelseskompetence i organisationen.


Certificering niveau 2

 • Som ledende forandringsagent eller coach skal kandidaten demonstrerer sine evne til at skabe, udvikle og lede forandringsprojektet herunder udviklingen af strategien og support af den kundetilpassede implementeringsplan på større forandringer.

 • Anvende Ledelse af Forandring® i et specificeret forandringsprojekt og dokumentere alle relevante løsningsmuligheder.

 • Designe kundetilpassede forandringsværktøjer som imødegår de specielle behov som den enkelte virksomhed har.

 • Integrere Ledelse af Forandring® i projektplanlægningen og metoden som projektet gennemføres med.

 • Levere en skriftlig tilbagemelding som beskriver stærke og svage sider i kandidatens arbejde ifm. et udvalgt forandringsprojekt.

Materiale niveau 1:

Guide i net2change – Master i Ledelse af Forandring® med udvidet materiale om Ledelse af Forandringens modeller, reference på værktøjer, eksempler, sammenligning mellem andre modeller, og skema for afdækning af forståelsesniveau.

Materiale niveau 2:

Komplet net2change projektmanual.


Master Certificering Workshop – forudsætninger

Deltagere – niveau 2: Forandringsagenter som er ansvarlig for at implementere forandringer, HR medarbejdere som supporterer forandringer, IT, projektledere og eksterne forandringskonsulenter.

Forudsætninger: Deltagerne skal have gennemført enten e-læring – Ledelse af Forandring® eller Forandrings workshoppen. For opnåelse af praktisk erfaring skal enten e-læring – Ledelse af Forandring® eller Forandrings workshoppen være gennemført mindst 6 måneder forud for Master i Ledelse af Forandring® – certificerings workshop niveau 2.


Certificering – niveau 1

Forudsætninger: Deltageren skal gennemføre certificerings workshoppen (3 dage) og bestået eksamen.


Certificering – niveau 2

Forudsætninger: Certificeringen niveau 2 opnås ved at kandidaten demonstrerer sin kompetence og håndteringen af Ledelse af Forandring®, samt coaching af andre ifm. større forandringsprojekter.

Kandidaten skal udarbejde en komplet Projektmanual som dokumenterer forandringsstrategien og en handleplanen for forandringsprojektet. En akkrediteret net2change konsulent evaluerer og eksaminerer kandidaten kompetence og udarbejde feedback.Master Certificering Workshop – forudsætninger

Deltagere – niveau 2: Forandringsagenter som er ansvarlig for at implementere forandringer, HR medarbejdere som supporterer forandringer, IT, projektledere og eksterne forandringskonsulenter.

Forudsætninger: Deltagerne skal have gennemført enten e-læring – Ledelse af Forandring® eller Forandrings workshoppen. For opnåelse af praktisk erfaring skal enten e-læring – Ledelse af Forandring® eller Forandrings workshoppen være gennemført mindst 6 måneder forud for Master i Ledelse af Forandring® – certificerings workshop niveau 2.


Certificering – niveau 1

Forudsætninger: Deltageren skal gennemføre certificerings workshoppen (3 dage) og bestået eksamen.


Certificering – niveau 2

Forudsætninger: Certificeringen niveau 2 opnås ved at kandidaten demonstrerer sin kompetence og håndteringen af Ledelse af Forandring®, samt coaching af andre ifm. større forandringsprojekter.

Kandidaten skal udarbejde en komplet Projektmanual som dokumenterer forandringsstrategien og en handleplanen for forandringsprojektet. En akkrediteret net2change konsulent evaluerer og eksaminerer kandidaten kompetence og udarbejde feedback.


Prisen indeholder

 • 3 dage for certificering. Det anbefales at certificeringsprocessen sker over 3 sammenhængende dage.

 • Certificering niveau 1. Deltageren skal gennemføre certificerings workshoppen (3 dage) og bestået eksamen.

 • Workshopmateriale: Kandidaten vil modtage en Projektmanual efter bestået eksamen niveau 1.

 • Certificering niveau 2, opnås ved at kandidaten demonstrerer sin kompetence og håndteringen af Ledelse af Forandring, samt coaching af andre ifm. større forandringsprojekter.

 • Efterfølgende skal kandidaten ligeledes udarbejde en komplet Projektmanual som dokumenterer forandringsstrategien og en handleplanen for forandringsprojektet. En akkrediteret net2change konsulent evaluerer og eksaminerer kandidaten kompetence og udarbejde feedback. Dato for evaluering aftales fleksibelt mellem kandidaten og net2change konsulenten.


ER PÅ VEJ