Det vigtige i transitioner er altid medarbejdernes adfærd

Det centrale i gennemførsel af forandringer er aldrig strategi, struktur, kultur eller systemer. De er vigtige, men det centrale er altid medarbejdernes adfærd. Medarbejdernes transitioner.

At ændret medarbejdernes adfærd er det vanskeligste, fordi det drejer sig om medarbejdernes følelser.

Ændring af medarbejdernes følelser bestemmer hvordan en forandringsproces gennemføres.

Vi taler om den “Forretningsmæssige forandring” og den “Individuelle forandring”. I succesfulde forandringer er den Forretningsmæssige og den Individuelle forandring i balance.

Vi vil i denne artikel behandle transitioner – den Individuelle forandring, den psykiske proces, den mentale proces – transitionsprocessen.

Hvad er forandring og hvad er transitioner?

En forandring er en konkret hændelse, der sker her og nu. En fusion, nye arbejdsopgaver eller en ny teknologi. Vi taler om den Forretningsmæssige forandring.

Transitioner er den psykologiske proces, der igangsættes af forandringen, og som er en proces som det tager tid for medarbejderen at komme igennem.

En transitionsproces er en mental proces som foregår i medarbejderens underbevidstheden, og som derfor er svære at håndtere. Vi taler her om den Individuelle forandring.

Først forandringen så transition – den psykiske proces

Transitioner betyder “Overgang” og er den proces som igangsættes af en større forandring.

Først sker forandringen – Den Forretningsmæssige forandring – vi får ny chef, nye kolleger eller der sker en omlægning af arbejdsgangene, eller vores ansvarsområde ændres.

Pludseligt ændres eller fjernes vores sikre grundlag. Der sker noget nyt.

Så sker transitionen – Den Individuelle forandring – som er den mentale proces som medarbejderen gennemgår, når forandringen indtræder, og som er en indre reaktionsproces, som foregår over en vis periode.

Transitioner starter med en forandring, som sætter en reaktion i gang hos medarbejderne som er berørte af forandringen. Der sker en Overgang til noget nyt – noget ukendt.

Overgangen kan betyde, at der sker andre forandringer, som medarbejderen ikke kender på forhånd. Det er således en forandringsproces som både handler om de følelsesmæssige reaktioner og de praktiske og fysiske forhold.

Vi taler om, at den Forretningsmæssige forandring som en ekstern tilstand, noget vi kan måle og vurdere, medens transitioner – Den Individuelle forandring – er en intern tilstand, som den enkelte medarbejder gennemgår inde i sig selv, og som ikke kan måles eller ses. Transitioner er ligeledes individuel i varighed og karakter.

Transitioner – Den individuelle forandring

Vi taler om fem niveauer for transitioner – Den individuel forandring.

De tre første niveauer er konkrete hændelser, der sker her og nu: synlig organisation, fysiske omgivelser, ny teknologi.

Forandringer hvor en medarbejders tænkemåde eller holdninger ikke skal ændres.

På de sidste to niveauer kræves det, at medarbejderens tankemåde eller holdninger ændres.

Sådanne dybdegående forandringer kunne f.eks. medføre ændringer i en medarbejders værdier, normer, tankemåder og menneskelige relationer, eller de antagelser som medarbejderen arbejder med.

De sidste to niveauer af en transition er en psykiske proces, der igangsættes af en forandring (de tre første niveauer).

Den psykiske proces er en proces, der tager tid at komme igennem, og som arbejder i underbevidstheden og derfor sværere at komme igennem.

Reaktionen på en forandring

Transitioner – den Individuelle forandring. Fordi en transition er en individuel proces kan det være svært at forstå andre menneskers reaktioner og følelser.

Den individuelle proces er forskellig, og en forandring i arbejdsopgaver kan medføre større ændringer for en person end for en anden person.

En væsentlig arbejdsmæssig forandring kan bringe os ud af ligevægt i en periode, og skal efterfølgende bearbejdes rent psykologisk – en transition. Selve transitionsprocessen kan måske vare længere end vi troede.

En gennemgribende transitionsproces kan strække sig over år! Men de fleste mennesker skynder sig videre fordi vi ikke kan lide afslutninger. Vi har lært, at vi blot skal tage os sammen og se at komme videre.

Mange forsøger at komme hurtig videre, men finder ud af at de gamle rutiner og normer ikke længere eksisterer. Alt er forandret. Det er svært at tage sig sammen. Kroppen og følelserne siger noget helt andet, som vi ikke forstår.

At tage sig sammen og skynde sig videre kan måske ikke lade sig gøre, fordi man ikke får gennemtænkt og bearbejdet rutinerne eller det nye kontor. Medens andre, nærmest i panik, prøver at finde et andet job som udfylder deres behov for tryghed.

Tid til overvejelser er nøglen til forståelse af, hvad der sker med os i denne proces. Forståelsen af transitionsprocessen kræver Ledelse af Forandring.

Hvordan kommer jeg videre?

Læs også følgende relevante artikler om Individuel forandring en transitionsproces:

  • Hvordan håndtere vi forandringer?
  • Forandringskapacitet – hvad er det?
  • Hvad betyder forandringen for mig?
  • Frygten for at miste noget af værdi.
I-Orkanens-Øje
transition
individuel forandring
Transition

Du skal være medlem, hvis du vil læse hele artiklen - tilmeld dig GRATIS her.
Log påTilmelding GRATIS