Transition – Den psykiske forandringsproces

Transition – Den individuelle forandringsproces

Transition, Psykiske forandringsproces,

Klik for større billede

Først forandringen – så transitionen, den psykiske forandringsproces.

Først kommer forandringen – det kan være en fusion, en ny chef, nye kollegaer eller omlægning af arbejdsgange eller ansvarsområde. Der sker pludseligt noget nyt som fjerner trygheden.

Så kommer transitionen, som er den mentale proces, man som menneske / medarbejder, gennemgår når forandringen er indtrådt.

Forandringen er konkret – en transition er ukonkret

Forandringen er noget konkret, som sker her og nu – som f.eks. at flytte til en anden afdeling. En transition er en mere ukonkret, underbevidst proces. En proces, som den enkelte medarbejder gennemlever for at vænne sig til forandringen – den nye situation.

Transition, Psykiske forandringsproces,

Klik for større billede

Transition er altså en indre proces, som foregår over en given tidsperiode. En tidsperiode som kan være forskellig og individuelt fra medarbejder til medarbejder.

Transitioner betyder “Overgang” og er den proces som igangsættes ifm større forandringer.

Transitioner startes med en forandring, som sætter en reaktion i gang hos de medarbejdere som er berørte af forandringen. Der sker en Overgang til noget nyt – det ukendte.

Overgangen kan betyde, at der sker forandringer, som medarbejderen ikke kender på forhånd. Det er således en forandringsproces som både handler om de følelsesmæssige reaktioner og de praktiske og fysiske forhold.

Vi taler om, at den Forretningsmæssige forandring som en ekstern tilstand, noget vi kan måle og vurdere, medens transitioner – Den Individuelle forandring – er en intern tilstand, som den enkelte medarbejder gennemgår inde i sig selv, og som ikke kan måles eller ses. Transitioner er en individuel proces i varighed og karakter.

Transition – Forretning og den individuelle forandring skal være i balance

Transition, Psykiske forandringsproces,

Klik for større billede

Det centrale i gennemførsel af forandringer er aldrig strategi, struktur, kultur eller systemer. De er vigtige, men det centrale er altid medarbejdernes adfærd. Medarbejderen personlige transition.

At ændre medarbejdernes adfærd er det vanskeligste, fordi det drejer sig om medarbejdernes følelser.

Ændring af medarbejdernes følelser bestemmer hvordan en forandringsproces gennemføres.

Vi taler om den ”forretningsmæssige forandring” og den ”individuelle forandring”.

I succesfulde forandringer er den forretningsmæssige og den individuelle forandring i balance.

Ressourcer – transition – den psykiske forandringsproces

I 4 efterfølgende artikler behandler vi den individuelle forandring, den psykiske proces, den personlige og mentale forandringsproces – transitionsprocessen

  • Transition – Følelser er bestemmende for forandringsprocessens succes!
  • Transitioner – Den Individuelle forandringsproces
  • Forandringsledelse – Hvad er det
  • Transition – den mentale proces

Du skal være medlem, hvis du vil læse hele artiklen - tilmeld dig GRATIS her.
Log påTilmelding GRATIS