Test – Hvor forandringsparat er organisationen

Hvor forandringsparat er medarbejderne i organisationen?

Store forandringer som ny strategi, ny organisation eller nye processer, vil påvirke medarbejderne og kulturen i organisationen.

Ledelsen skal grundig forberede forandringen hvis forandringen skal gennemføres med succesfuldt. En grundig forberedelse skabes gennem indsigt og analyse i virksomhedens evne til at gennemføre forandringen.

Efterfølgende analyse er en simpel checkliste for alle som driver forandringsprocessen.  

Analysen dækker ti fokusområder, og er baseret på forskning og erfaring fra et stort antal praktiske forandringer. Analysen giver dig et simpelt input til forberedelsen af forandringsprocessen.

Test af forandring

Fokusområder som skal være på plads;

  • Brændende platform
  • Opgavestiller
  • Rolleforvirring
  • Igangsætter
  • Arbejdsgrupper
  • Kultur
  • Modstand
  • Samarbejde
  • Projektledelse & projektstyring
  • Forandringsvisionen

Hvis organisationen ikke er forandringsparat, er der en risiko for, i værste fald, at forandringen mislykkes.

En analyse af forandringsparathed afdækker organisationens – og medarbejdernes evne til at gennemføre en forandring succesfuld, og viser hvilke barrierer man står over for, og hvilke løftestænger der er til stede i organisationen.

Analysen er gratis.

God fornøjelse.