Tanker om forandringsledelse – Change Management

Tanker om forandringsledelseVi tror på at forandring kræver ledelse, men desværre også på at størstedelen af de forandringsprojekter som iværksættes i bedste fald er middelmådige i deres tilgang til disciplinen; Forandringsledelse – Change Management!

En konstant udvikling af strategier, forretningssystemer og markedsvilkår er i dag en forudsætning for overlevelse i de fleste brancher – ofte i et stadigt stigende tempo.

Derfor er omstillingsevne og gennemførelse af forandringer en kritisk faktor i al virksomhedsudvikling.

Dermed bliver forandringsledelse internt i organisationen en afgørende ledelseskompetence.

Den konkret forandring skal gennemføres, men samtidig skal der forankres viden i organisationen. Læring som gør organisationen bedre i stand til at løfte fremtidige forandringsprojekter.

Vi betragter forandringsledelse som evnen og viljen til at gennemføre forandring i virksomheden, organisationen og institutioner, der har eksisteret i en årrække, og hvor det er tydeligt, at der ikke præsteres det, der kunne præsteres? Underforstået, at det kunne præsteres, hvis en række forhold var anderledes.

Og det er just disse forhold, som forandringsledelse drejer sig om. Hvad gør man? Hvordan går man frem? Hvilken tilgang bør bruges?