Succesfuld forandring – forstår din forandringsrolle og dit ansvar

Det er af overordentligt stor vigtighed, at forandringsroller og ansvar i et forandringsprojekt – nøje er defineret, aftalt og accepteret. Hvis dette overses kan det være en af årsagerne til manglende succesfuld forandring.

De enkelte forandringsroller som skal “spilles” i forandringsprojektet, skal være klart adskilt og ansvar skal være aftalt.

Forstå din forandringsrolle og dit ansvar – få succesfuld forandring!

Mange forandringsforsøg mislykkes simpelthen, fordi aktørerne har misforstået deres forandringsrolle og ansvar, eller fordi aktørerne ikke tager deres forandringsroller og ansvar alvorligt.

Omvendt kan succesfuld forandring netop tilskrives en udviklet rolleforståelse blandt de centrale aktører, og fordi forandringsroller og ansvar spilles med seriøsitet og konsekvens.

Måske kan det virke lidt kunstigt og uvant, at anvende rollebegrebet og de faste rollebetegnelser i forhold til virksomhedens virkelighed – men det virker.

Det er vores erfaring, at rollebegreberne muliggør en klar og konstruktiv dialog om, hvilken adfærd specielt ledere bør udvise i forbindelse med succesfuld forandring.

Forandringsroller og ansvar i succesfuld forandring

I et forandringsprojekt – med succesfuld forandring – arbejder vi med følgende roller og interessenter i:

 • Opgavestilleren som er den øverste chef for forretningsenheden, CEO eller bestyrelsen –  også kaldet “Igangsættende sponser”.

  Igangsætteren er mellemlederen som har det direkte personaleansvar – også kaldet  initiativtageren og den “Gennemførende sponser”.

 • Projektlederen, som er den gennemførende projektleder – også kaldet forandringsagenten.

  Ambassadør, som er den uformelle medarbejder eller leder som kan have en væsentlig indflydelse på målgruppens accept af forandringen – også kaldet advokaten.

 • Målgruppen, som er medarbejdergruppen som forandringen vedrører.

Identificering af nøglerollerne i forandringsprojektet

Før et forandringsprojekt startes op er det vigtigt, at identificere nøglerollerne – interessenterne – i forandringen. Der skal skabes et billede af hvem som har hvilke roller.

En god måde er, at tage udgangspunkt i et organisationsdiagram og her registrere de enkelte nøgleroller med navn og deres rolle.

I en større organisation kan du vælge afdelingsvis registrering. Du skal også tage stilling til om registreringen skal bruges personligt eller skal offentliggøres på et senere tidspunkt.

Hvordan kommer jeg videre?

I efterfølgende artikler vil vi arbejde med:

Vurdering af nøglerollerne

 • Den enkelte nøglerolle: Opgavestiller, Igangsætter, Projektleder, Ambassadør og Målgruppe vurderes i forhold til den nuværende og den fremtidige situation.
 • Via en pointgivning – på en skala fra 1 til 10 – vurderes hvordan den enkelte nøgleperson vil kunne håndtere den fremtidige situation.

Artiklen viser hvordan nøglepersonerne vurderes.

Involvering af nøglepersonerne

 • At planlægge hvilke holdninger og ansvar som kræves for at forandringen gennemføres succesfuld er nemt.
 • Det er meget svære at iscenesætte holdningerne og få nøglepersonerne til acceptere deres rolle og ansvar.

Artiklerne besvarer hvordan nøglespillerne involveres.

I artikelserien, om roller og ansvar i forandringsprocessen, behandler vi følgende emner:

 • Forandringsledelsens roller og ansvar!
 • Ambassadørens forandringsrolle og ansvar!
 • Opgavestillerens forandringsrolle og ansvar!
 • Igangsætterens forandringsrolle og ansvar!
 • Når forandringsledelsen mangler engagement!
 • Forandringsagentens forandringsrolle og ansvar!
 • Målgruppens forandringsrolle og ansvar!
 • Målgruppen har et valg!
 • Coaching af målgruppen!
 • Når forandringsroller og -ansvar er tosidet!
succesfuld forandring
nøgleroller ansvar
 
Du skal være medlem, hvis du vil læse hele artiklen - tilmeld dig GRATIS her - eller login.
Log påTilmelding GRATIS