Styring af kaos – Overgangen hvor forandringen sker

Overgangen – hverken den gamle eller nye måde at arbejde på!

Imellem “Det kendte” – der hvor du er i dag, og “Det nye” – der hvor du er i morgen – findes “Overgangen” – det er der hvor forandringen sker.

Overgangen er hverken den gamle måde at arbejde på eller den nye måde at arbejde på. Overgangen er kaos!

Overgangen er den proces det tager at omstille sig fra de velkendte arbejdsprocesser til de nye ukendte arbejdsprocesser.

Alle reagerer forskelligt i Overgangen

Nogle finder en udfordring i forandringen, andre synes det er stressende og forvirrende.

Nøglen til at gøre overgangen til en positiv oplevelse, for de medarbejder som berøres af forandringen, er, at håndterer forandringsprocessen så effektivt som muligt.

Det sker bl.a. ved, at informere og kommunikere – så meget som muligt og så præcist som muligt – gennem hele Overgangsfasen.

Overgangen er stressende og forvirrende – kræver effektiv styring af kaos

Inden vi igangsætter og gennemfører Overgangen skal vi først se på, hvorfor nogle medarbejder finder overgangen stressende og forvirrende.

Stress og usikkerhed i Overgangsfasen kan have mange årsager.

Medarbejderne er måske stressede, fordi de ved, at de nu både skal udføre deres job på den nuværende måde, og lærer at håndterer jobbet på den nye måde – samtidig!

Eller de er kede af, at de er nød til at forlade gode kollegaer eller / og skifte til en helt ny afdeling eller kontor. Eller de er usikre, fordi de føler, at de ikke har fået tilstrækkelig information om forandringen.

Hvad indeholder forandringen, hvorfor der skal forandres, hvornår skal forandringen ske, og hvordan vil den påvirke den enkelte medarbejder?

Hvis den enkelte medarbejder synes, at vanskellighederne i Overgangen er for store, vil de med sikkerhed yder modstand mod Det nye.

De vil afvise den nye måde at arbejde på, og hurtigt gå tilbage og arbejde på den gamle måde igen – simpelthen fordi det er mere trygt, og de ved hvad der forventes.

Styring af kaos – Gør Overgangen til en positiv oplevelse

ledelse i praksis, brændende platform
Styring af kaos
Ledelse af Forandring kundeværdi

Så hvordan gør du så “Overgangen” til en positiv oplevelse, for alle som berøres af forandringen?

Det første du gør er, at du viser medarbejderne, at du har en plan, som støtter dem gennem hele transformationsperioden fra de kendte arbejdsmåder til de nye arbejdsmåder.

Hvis medarbejderne ved, at du har udarbejdet en step by step plan, som guider medarbejderne gennem transformationen, og som støtter medarbejderen med de fornødne værktøjer, uddannelse, belønning og personlig support – vil det give tryghed og sikkerhed.

Det andet du gør er, at anerkende medarbejderne frygt, stress og usikkerhed. Overbevis dem om at du synes det er i orden med deres frustrationer, og at det er i orden at tale om det, stille spørgsmål om det – alt sammen for at hjælpe den enkelte.

Således, at det står klart for enhver hvad “Overgangen” betyder, og hvordan den håndteres. Du skal sikre, at alle spørgsmål besvares klart og tydeligt.

Det tredje du gør er, at du skal opfordre medarbejderne til at tilegne sig værktøjer til håndteringen af “Overgangen”. Forklar tydeligt hvad deres rolle er, og hvad ledelsens rolle er, og årsagerne til at en forandring kan være vanskelig.

Opfordre medarbejderne til at blive ved med at indhente informationer om “Overgangen” indtil de føler sig trygge, og deres bekymringer er reduceret.