Hvordan strategiudvikling – hvordan strategi processen?

StrategiudviklingEn strategiudvikling er en fastlæggelse eller en nytænkning af virksomhedens vision og værdier.

Strategiprocessen starter med en analyse af virksomhedens interne og eksterne forhold.

Der kan hentes megen inspiration i en systematisk diagnose og analyse af de interne forhold, og i en grundig indsamling af data om virksomhedens markeds- og konkurrentsituation. De eksterne forhold.

Strategiudvikling indeholder strategier for markeds- og produktudvikling samt for udvikling af de interne processer.

En strategiudvikling vil ofte basere sig på velkendte og effektive ledelsesmodeller i en kombination, som meget målrettet støtter den pågældende virksomheds udvikling.

Arbejdform – udvikling af strategien

Arbejdsformen kan består i en kombination af et antal arbejdsmøder for virksomhedens ledergruppe og evt. andre nøglepersoner, “hjemmearbejde” med dataindsamling mellem møderne samt bredere medarbejderinvolvering i diagnose- og i kvalitetssikringsarbejdet.

Det konkrete mødeforløb kan udarbejdes på basis af en kort forundersøgelse.

Strategiudviklingen kan supporteres af Balanced Scorecard og en SWOT analyse.

Hvad skal strategiplanen besvare?

Strategiprocessen, strategiplanen – strategiudviklingen – skal klart og entydigt besvare fem spørgsmål:

 1. Hvor skal virksomheden hen?
 2. Med hvad skal den kommer derhen?
 3. Hvordan skal den kommer dertil?
 4. Hvorfor skal den derhen?
 5. Hvornår skal den være der?

Gennemførelse af strategien – strategiudvikling – kan f.eks. følge efterfølgende procesmetodik.

Strategiudvikling & strategiproces

En strategiproces består af 4 klare faser:

1. Prioritere

Der indsamle viden (foranalyse af værdikædens arbejdsgange og flaskehalse i forhold  til eksisterende vision, mål og strategier) prioritere indsatser, fastlægge og synliggøre mål.

2. Planlægge

Forandringsforløbet planlægges. Der udvikles de nye forretningsgange og holdninger fastlægge nødvendig  træningsindsats for at opnå ændringerne.

3. Indføre

Implementer ændringerne. Måle resultater, synliggøre målingerne og korrigere efter behov.

4. Lære

Projektet afsluttes. Nåede vi målene? Hvad lærte vi? Hvad skal korrigeres? Hvad  er næste skridt i virksom- hedens udvikling?

En meget topstyret indsats vil kun have få muligheder for at overleve planlægningsfasen og vil helt mangle medarbejdernes store viden. Derfor er bred involvering og synlige resultater i alle faser vigtigt.

Ligeledes er det af afgørende betydning, at der i hele forløbet er en helhjertet og synlig ledelsesopbakning.

Læs 8 relaterede artikler og video om strategiudvikling:

 • Strategi – hvad taler vi om?
 • Om forandringsstrategi
 • Har dit projekt en forandringsstrategi
 • Forandringsvision
 • Hvorfor sker forandringen nu, og hvad er risikoen?
 • Passer Det nye med forretningsstrategi?
 • Etablering af et forandringsklima – tager tid!
 • Strategiudvikling hvordan?

Video

 • Video Corporate Strategy: How companies can develop and implement corporate strategy
 • Video om: What is Strategy?

Du skal være medlem, hvis du vil læse hele artiklen - tilmeld dig GRATIS her.
Log påTilmelding GRATIS