Hvad er strategi – Mintzberg 5 P’er

– strategimodel med fem forskellige virksomheds strategi typer

De fleste af os mener, vi har styr på hvad strategi er, men Elmer Steensen fra Handelshøjskolen i Aarhus, belyser i denne video, at i virkeligheden optræder strategi i mange forklædninger, som kan være fremadrettede, men som også kan skygge for, hvad der i virkeligheden sker!

Videoen præsenterer en helt ny strategi model med fem forskellige strategi typer i virksomheden:

 • StrategiDen fælles strategi i virksomheden
 • Den skjulte strategi i virksomheden
 • Den falske strategi i virksomheden
 • Læringsstrategien i virksomheden
 • Den realiserede strategi i virksomheden

Hvad er strategi i virksomheden

Se videoen om ”Hvad er strategi i virksomheden”, og lær om årsagerne til at strategi i virksomheden optræder i fem forskellige udgaver.

Har strategien i virksomheden en berettigelse – skjult eller falsk?

Summary ”Hvad er forretningsstrategi i virksomheden”

Summary  af foredraget: ”Hvad er forretningsstrategi i virksomheden” – af Elmer Steensen, fra Handelshøjskolen i Aarhus.

Se hele foredraget ved at logge ind som medlem – du får samtidig gratis adgang til hele artikelbasen.

Strategi i virksomheden fortolkes meget forskelligt!

Spørgsmålet er: Hvad er strategi i virksomheden? Er det en plan, et mål, en vision, en måde at arbejde på, eller noget helt andet?

Overordnet er strategi i virksomheden en formaliser styret proces

Strategi i virksomheden er et mønster i en strøm af handlinger – Mintzberg & Water.

Strategi i virksomheden dannes hele tiden. Valg træffes, og der handles herefter i processer, der involverer individer og sub-grupper på forskellige organisatoriske niveauer, hvilket udvikler sig til det mønster af hvordan verden opfattes, evalueres og hvordan der handles herpå som vi kalder forretningsstrategi.

Fem forskellige virksomheds strategi typer

De fem forskellige virksomheds strategi typer kan generelt have ”reelle hensigt”, kan ”være kommunikeret” – eller det modsatte eller ingen / nogle af strategierne.

De fem forskellige strategi typer i virksomheden:

 • Den fælles forretningsstrategi
 • Den skjulte forretningsstrategi
 • Den falske forretningsstrategi
 • Læringsstrategien
 • Den realiserede forretningsstrategi

Efterfølgende gennemgår vi de fire første strategier i virksomheden som munder ud i den femte – Den realiserede forretningsstrategi.

Den fælles forretningsstrategi

Den fælles strategi indeholder fælles visioner, målsætninger, politikker og direktiver, og er ofte kendetegnet ved at indeholde symboler og metaforer. Vi gør det vi siger.

Den skjulte forretningsstrategi

Den skjulte strategi er kendetegnet ved at ledelsen har skjulte agendaer, skjulte dagsordener, personlige visioner eller en hemmelig strategi.

Årsagen til skjulte strategier:

 • Man deler ikke de officielle hensigter og har i stedet andre hensigter
 • Det er for tidligt for ledelsen at kommunikere hensigten for medarbejderne ( mangler måske accept konsensus fra andre beslutningstagere)
 • Ledelsen kan ikke kommunikere hensigten ud af hensyn til eksterne interessenter
 • Ledelsen forfølges alternative strategier samtidigt, for at sikre en tilstrækkelig strategisk fleksibilitet

Den falske forretningsstrategi

Den falske strategi er kendetegnet ved tricks og falske planer, og gør brug af strategisk bluf og udsendelse af falske planer.

Årsagen til falske strategier:

 • Kan skyldes faktuelle fejl eller manglende ajourført kommunikation
 • Kommunikerer falske hensigter for at vildlede konkurrenterne
 • Kommunikerer falske hensigter af hensyn til andre eksterne interessenter
 • Kommunikerer falske hensigter for at dække over en skjulte strategi

At kommunikere en falsk strategi har konsekvenser. Der er en høj etisk/kritisk risiko, for at der skabes et mistillidsforhold mellem afsenderen og modtageren af hensigten (ledelsen og medarbejderne).

Læringsstrategien

Læringsstrategien er en uudforsket strategi, som skabes løbende gennem læring og praktisk erfaringer.

Den realiserede forretningsstrategi

Den realiseret forretningsstrategi er den strategi vi ender med at realiser.

Læs også 8 relaterede artikler og video om strategiudvikling:

 • Strategi – hvad taler vi om?
 • Om forandringsstrategi
 • Har dit projekt en forandringsstrategi
 • Forandringsvision
 • Hvorfor sker forandringen nu, og hvad er risikoen?
 • Passer Det nye med forretningsstrategi?
 • Etablering af et forandringsklima – tager tid!
 • Strategiudvikling hvordan?

Mintzberg Podcast om organisationsteori

Hør Ledelsesalmanakken‘s podcast om Mintzbergs effektive organisationsteori, hvordan vi organiserer os og træffer beslutninger.

Video om strategi

 • Video Strategi implementering via projekter
 • Video Corporate Strategy: How companies can develop and implement corporate strategy
 • Video om: What is Strategy?

Du skal være medlem, hvis du vil læse hele artiklen - tilmeld dig GRATIS her.
Log påTilmelding GRATIS