fbpx

Som Forandringsteam - Indhold

Som del af et forandringsteam ønsker du at supplere dine forandringskompetencer...
Bliv medlem nuBook et mentormøde

Kursus – Som Forandringsteam

Kursus Som Forandringsteam – Blended Learning læringsmetode

Kursus Som Forandringsteam bruger Blended Learning som læringmetode. Du kan læse mere om Læringsmetoder – De nyeste metoder.

Som del af et forandringsteam ønsker du at supplere dine forandringskompetencer – når du har tid!

Vi har sammensat et kursus og udviklingsforløb som består af 2 moduler som sikre virksomhedens forandringsteam en praktisk viden og forståelse om Ledelse af Forandring, dens modeller, værktøjer og forandringsprocessen på individuel-, gruppe-, og organisationsniveau.

 Modul 1: Blended Learning kursus

forandringsteamKurset er opbygget i moduler som gennemgår de 5 processer som Ledelse af Forandring arbejder med. Hver enkelte procesmodul skal gennemføres før næste procesmodul kan startes, men det er muligt at gå tilbage til tidligere læringsmoduler for opdatering og ajourføring af viden.

Efter hver modul aflægges en prøve hvor mindst 80% af spørgsmålene skal bestås førend næste modul kan påbegyndes.

Hver modul består af

 • Elementerne i Ledelse af Forandring.
 • Case om virksomheden Intercom.
 • Case story  Case story.
 • Dokumentation.
 • Teknikker, processer og værktøjer
 • Test.

Modul 1: Ledelse af Forandring

 • Overblik.
 • Udvikling af kompetencen Ledelse af Forandring
 • Hvordan lærer du.
 • Introduktion til case virksomheden Intercom.
 • De enkelte moduler og processer i Ledelse af Forandring.
 • Tilgangen til Ledelse af Forandring.

Modul 2: Gøre det vigtig

 • Delmodulets proces.
 • Analyse af de tre forandringsfaser.
 • Det kendte.
 • Det nye.
 • Overgangen.
 • Fremdriftsrapport.

Modul 3: Gøre det parat

 • Delmodulets proces.
 • Nøgle roller.
 • Kultur.
 • Historie.
 • Modstand.
 • Fremdriftsrapport.

Modul 4: Få det planlagt

 • Delmodulets proces.
 • Planlægning. Udarbejdelse af kommunikations-, lærings- og belønningsplan.
 • Fremdriftsrapport.

Modul 5: Få det til at ske

 • Delmodulets proces.
 • Integration i den overordnede implementeringsplan.
 • Projektplanens fremdriftsrapport.

Modul 6: Få det til at holde

 • Delmodulets proces.
 • Få det nye til at holde.
 • Fremdriftsrapport.

Modul 2: Forandrings Workshop indeholder

Kursus Forandringsteam

Workshoppen fokuserer på opbygning af viden omkring forandringsprocessen. Du lærer, at bruge de mange værktøjer som stilles til rådighed, ligesom dine færdigheder, i udarbejdelse af forandringsplaner, forstærkes og som sikre at din organisation kommer sikkert igennem forandringen.

1. Overblik over forandringsprocessen

 •  Omkostninger hvis forandringsprocessen ikke drives effektivt.
 •  Værktøjer og ressourcer som forandringseksperter benytter.

2. Beskrivelse af faserne i forandring

 •  Viden om hvor du vil hen og hvorfor.
 •  Forståelse af forandringsprocessens tre faser: Det kendte, Overgangen og Det nye.

3. Overgangen

 • Forventningerne til Overgangen.
 • Forudsigelig adfærd som opstår i Overgangen.
 • Speede Overgangshastigheden op.

4. Nøgle interessenter

 • Forståelse af interessenternes roller og ansvar.
 • Forventningerne til interessenterne.
 • Opbygning af en styrende koalition.
 • Strategi for målgruppens accept af forandringen.

5. Forandringsplaner

 • Forståelse af lærings-, kommunikations- og belønningsplan.
 • Undervisning og træning af nøgleinteressenter.
 • Kommunikation, budskaber og form i hver enkelt fase i forandringsprocessen.
 • Belønninger og anerkendelser – som virker.

6. Integration

 • Integrering af forandringsfaserne i en overordnet implementeringsplan.

ER PÅ VEJ


kompetence-praktikker-studerende