fbpx

Som Forandringsleder - Indhold

Som erfaren leder ønsker du at supplere dine forandringskompetencer - når du har tid!
Bliv medlem nuBook et mentormøde

Kursus – Som Forandringsleder

Kursus Som Forandringsleder bruger Blended Learning som læringmetode.

Du kan læse mere om Læringsmetoder – De nyeste metoder.

Som erfaren leder ønsker du at supplere dine forandringskompetencer – når du har tid!

Vi har sammensat et kursus og udviklingsforløb som består af 4 moduler som sikre, at du som leder af forandring, får nye kompetencer og opnår praktisk viden og forståelse – om hvordan du som leder af forandring bedre kan gennemføre forandringer succesfuldt og effektivt i din organisation – og viden om Ledelse af Forandring, dens modeller og værktøjer.

forandringsleder,
kompetence-coach

 Modul 1: Metode Workshoppen

Kursus Forandringsleder

Metodeworkshoppen tager deltagerne gennem Balanced Scorecard og Ledelse af Forandring og identificere hvor og hvordan man integrerer Balanced Scorecard med Ledelse af Forandring, og hvordan man opbygger mål- og resultatstyring, hvordan man bruger de indsamlet data, analyserer og planlægger – som sikre projektets succes.

1. Introduktion til Balanced Scorecard

 • Hvad er Balanced Scorecard?
 • Hvordan nedbrydes overordnede mål og strategier til Balanced Scorecard?
 • Overvejelser ved udformning af målinger og mål.
 • Balanced Scorecard og handlingsplaner.
 • En systematisk metode til at udforme Balanced Scorecard.
 • En metode til at sikre reelt indhold i strategiplanen, og en systematisk styring af mål.
 • Et værktøj til at overskue udviklingen på alle niveauer i virksomheden
 • En mulighed for at inddrage forskellige funktioner og medarbejdere i processen .
 • En metode til at fastholde en løbende dialog om aktiviteter og langsigtede mål.

2. Introduktion til Ledelse af Forandring

 • Effektiv forandringsmetode og kontrol af omkostningerne.
 • Værktøjer og ressourcer som konsulenterne bruger ifm. gennemførslen af forandring .
 • En ny og mere effektiv måde til at arbejde med overordnede mål og strategier.
 • Hvordan indføres Balanced Scorecard værktøjet og Ledelse af Forandring i din virksomhed ?
 • Analyse af den Det Kendte og Det Nye, og hvor opstår modstand?
 • Fastslå virkningen af forandringen ved mange samtidige forandringer på forskellige  interessenter/målgrupper.
 • Identificering af roller og ansvar for interessenterne  Identificering af roller og ansvar for interessenterne.
 • Indsamling og dataopsamling ifm. Balanced Scorecard  Indsamling og dataopsamling ifm. Balanced Scorecard.

5. Forbedre performance

 • Indarbejde modstandsrisikoen i beslutningsmatrix.
 • Udarbejdelse og implementering af Ledelse af Forandringens tre modstandsværktøjer: Kommunikations-, lærings- og belønningsplan.

6. Opfølgning af performance

 • Udarbejde af en plan for vedvarende fastholdelse af den gennemførte forandring og  modvirkning af langvarig og vedholdende modstand.

Modul 2: Forandrings Workshop

Kursus Forandringsleder

Workshoppen fokuserer på opbygning af viden omkring forandringsprocessen. Du lærer, at bruge de mange værktøjer som stilles til rådighed, ligesom dine færdigheder, i udarbejdelse af forandringsplaner, forstærkes og som sikre at din organisation kommer sikkert igennem forandringen.

1. Overblik over forandringsprocessen

 • Omkostninger hvis forandringsprocessen ikke drives effektivt.
 • Værktøjer og ressourcer som forandringseksperter benytter.

2. Beskrivelse af faserne i forandring

 • Viden om hvor du vil hen og hvorfor.
 • Forståelse af forandringsprocessens tre faser: Det kendte, Overgangen og Det nye.

3. Overgangen

 • Forventningerne til Overgangen.
 • Forudsigelig adfærd som opstår i Overgangen.  Forudsigelig adfærd som opstår i Overgangen.
 • Speede Overgangshastigheden op  Speede Overgangshastigheden op.

4. Nøgle interessenter

 • Forståelse af interessenternes roller og ansvar.
 • Forventningerne til interessenterne.
 • Opbygning af en styrende koalition.
 • Strategi for målgruppens accept af forandringen.

5. Forandringsplaner

 • Forståelse af lærings-, kommunikations- og belønningsplan.
 • Undervisning og træning af nøgleinteressenter.
 • Kommunikation, budskaber og form i hver enkelt fase i forandringsprocessen.
 • Belønninger og anerkendelser – som virker.

6. Integration

 • Integrering af forandringsfaserne i en overordnet implementeringsplan.

Modul 3: Plan Workshop

Kursus Forandringsleder

 

Planworkshoppen har fokus på forandringsstrategien og taktikken i deltagernes egen projekt og hans/hende behov for at opbygge en effektiv forandringsstrategi.

1. Introduktion til net2change – Ledelse af Forandring

 • Opsummering af væsentlige nøgleområder i modellen.

2. Status på “Det kendte”

 • Aktuel status på forandringsplanen, hvor er vi nu, og hvad mangler?
 • Kritiske områder som kan forbedres og udvikles.
 • Gennemgang af nøglerisici og interessenternes modstand.

3. Ledelse af Forandring

 •  Praktisk adressering af modstand ved hjælp af scenarier og rollespil.
 •  Coaching af andre Forandringsagenters forandringsplaner i egen organisation.

4. Udarbejdelse af “Det nye”

 •  Afklaring af mål med forandringen.
 •  Identifikation af anbefalinger ifm. implementeringen.

5. Coaching og konflikthåndtering

 • Identifikation af praksis og taktik gennem rollespil ifm. udvikling af effektive Forandringsagenter og Initiativtagere.

6. Konkret planlægning

 • Rapport om næste trin i implementeringen.
 • Afklaring af roller og ansvar.

Modul 4: Ledelses Workshop

Kursus Forandringsleder

Workshoppen fokuserer på Ledelse af Forandring som en væsentlig ledelseskompetence, på forståelse af forandringsprocessen og de værktøjer som bruges, ligesom du vil forstå rolle og ansvar ifm. gennemførslen af forandring.

På workshoppen opbygger du viden omkring forandringsprocessen, og du lærer at bruge nogle af de mange værktøjer som stilles til rådighed, ligesom du bedre vil kunne identificere og kommunikere projektets fordele tidligere end planlagt.

Ledelses Workshoppen arbejder med

1. Ledelse af Forandring

 • Ledelse af Forandring – effektivitet og værdi.
 • Skabe en fælles forståelse og accept af de planlagte forandringer, hvad er Ledelse af Forandring og hvordan gennemføres forandring succesfuldt.

2. Planlagte forandringsinitiativer

 • Gennemgang og analyse af forandringer, antallet og de nødvendige ressourcer, det potentielle overlap mellem målgrupperne og de forventede effekter af de enkelte  forandringer.

3. Definering af “Det nye”

 • Opbygning af en sammenhængende vision baseret på “Det nye’s” struktur, processer, personer og kultur.
 • Udarbejdelse af den enkelte leders historie. Hvilke elementer er nødvendige når der skal kommunikeres og hvilke kan være personlige. Der arbejdes med Ledelse af Forandring gennem storytelling.

4. Roller og ansvar

 • Vurdere forandringsledernes færdigheder og kompetencer, og opbygge en forståelse af hvilke roller og ansvar Forandring af Ledelse har.

5. Risiko minimering

 • Undersøgelse af organisations potentielle risici, roller og ansvar, og de tilknyttede konkrete handlinger.

ER PÅ VEJ