fbpx

Som Forandringsagent - Indhold

Som erfaren proceskonsulent / forandringskonsulent ønsker du at supplere dine forandringskompetencer...
Bliv medlem nuBook et mentormøde

Kursus – Som Forandringsagent

Kursus Forandringsagent – supplere dine forandringskompetencer

Kursus Forandringsagent bruger Blended Learning som læringmetode. Du kan læse mere om Læringsmetoder – De nyeste metoder.

Som erfaren proceskonsulent / forandringskonsulent ønsker du at Som erfaren proceskonsulent / forandringskonsulent ønsker du at supplere dine forandringskompetencer – når du har tid! – når du har tid!

Vi har sammensat et udviklingsforløb som består af 5 moduler som sikre, at du får nye kompetencer og opnår praktisk viden og forståelse om forandringsmodellen Ledelse af Forandring, dens modeller og værktøjer.

Modul 1: Forandrings Workshop

Kursus forandringsagent

Kursus modul 1 – Forandrings Workshop fokuserer på opbygning af viden omkring forandringsprocessen. Du lærer, at bruge de mange værktøjer som stilles til rådighed, ligesom dine færdigheder, i udarbejdelse af forandringsplaner, forstærkes og som sikre at din organisation kommer sikkert igennem forandringen.

1. Overblik over forandringsprocessen

 •  Overblik over forandringsprocessen og omkostninger hvis forandringsprocessen ikke drives effektivt.
 •  Værktøjer og ressourcer som forandringseksperter benytter.

2. Beskrivelse af faserne i forandring

 • Viden om hvor du vil hen og hvorfor.
 •  Forståelse af forandringsprocessens tre faser: Det kendte, Overgangen og Det nye.

3. Overgangen

 • Forventningerne til Overgangen.
 • Forudsigelig adfærd som opstår i Overgangen.
 • Speede Overgangshastigheden op.

4. Nøgle interessenter

 • Forståelse af interessenternes roller og ansvar.
 • Forventningerne til interessenterne.
 • Opbygning af en styrende koalition.
 • Strategi for målgruppens accept af forandringen.

5. Forandringsplaner

 • Forståelse af lærings-, kommunikations- og belønningsplan.
 • Undervisning og træning af nøgleinteressenter.
 • Kommunikation, budskaber og form i hver enkelt fase i forandringsprocessen.
 • Belønninger og anerkendelser – som virker.

6. Integration

 • Integrering af forandringsfaserne i en overordnet implementeringsplan.

Modul 2: Plan Workshop

Kursus Forandringsagent

Kursus modul 2 – Plan Workshop har fokus på forandringsstrategien og taktikken i deltagernes egen projekt og hans/ hende behov for at opbygge en effektiv forandringsstrategi.

1. Introduktion til net2change – Ledelse af Forandring

 • Opsummering af væsentlige nøgleområder i modellen.

2. Status på “Det kendte”

 • Aktuel status på forandringsplanen, hvor er vi nu, og hvad mangler.
 • Kritiske områder som kan forbedres og udvikles.
 • Gennemgang af nøglerisici og interessenternes modstand.

3. Ledelse af Forandring

 • Praktisk adressering af modstand ved hjælp af scenarier og rollespil
 • Coaching af andre Forandringsagenters forandringsplaner i egen organisation.

4. Udarbejdelse af “Det nye”

 • Afklaring af mål med forandringen.
 • Identifikation af anbefalinger ifm. implementeringen

5. Coaching og konflikthåndtering

 • Identifikation af praksis og taktik gennem rollespil ifm. udvikling af effektive Forandringsagenter og Initiativtagere.

6. Konkret planlægning

 • Rapport om næste trin i implementeringen.
 • Afklaring af roller og ansvar.

Modul 3: Forandringsagent

Kursus Forandringsagent

Kursus modul 3 – Forandringsagent Workshop fokuserer på den strategiske og taktiske udvikling af en forandring og hvordan tilpasningen sker til deltagernes egne projekter, samtidig med at deltagernes evne og kompetence udvikles til at kunne gennemføre og håndtere effektive succesfulde forandringer på det strategiske såvel som det praktiske niveau.

Certificerings workshoppen arbejder med

1. Gennemgang og tilgangen til Ledelse af Forandring

 • Afklaring, læring og forståelse af de væsentligste principperne i Ledelse af Forandring.
 • Afklaring, læring og forståelse af Ledelse af Forandringens omfattende værktøjer og skemaer.

2. Rapportering af aktuel status på deltagerens projekt

Præsentation af gennemførte og planlagte aktiviteter.

 • Vurdering af projektrisiko og de væsentligste interessenters modstand.

3. Brug af Ledelse af Forandring i praksis

 • Ved hjælp af beskrivelse af forskellige scenarier og rollespil praktiseres, læres og synliggøres typerne af modstand.

4. Designe “Det nye” i forandringsprojektet

 • Afklaring af mål og rammer for “Det nye”.
 • Identificering af implementeringsanbefalinger.

5. Konflikthåndtering

 • Gennem rollespil identificering og praktiseres taktik ifm. udvikling af effektive forandringsagenter og Forandringsledere.

6. Forandringsplanlægning

 • Step-by-step planlægning for implementeringen.
 • Afklaring af roller og ansvar.

7. Certificering

 • Eksamen som dokumentere den enkelte deltagers kompetence ifm. implementering af komplekse forandringer.

Modul 4: Master Workshop

Kursus Forandringsagent

Niveau 1

Dag 1

1. net2change – Ledelse af Forandring

 • Dybdegående gennemgang af net2change – Ledelse af Forandring.
 • Sammenligning og forskelle mellem andre forandringsmodeller.

2.Forståelse af Ledelse af Forandring

 • Identificere og demonstrerer elementer i Ledelse af Forandring som erfaringerne har vist   er vanskelige at forstå og bruge for en forandringsagent.

3. Anvende Ledelse af Forandring

 • Udvikle en strategi for implementering af komplicerede projekter.

Dag 2

4. Ledelse af Forandring i praksis

 • Anvende de grundlæggede kompetencer og viden om Ledelse af Forandring og brugen i simulerede forandringsprojekter og i kandidatens projekt.

5. Måling og overvågning af Ledelse af Forandring

 • Definer en klar og effektiv forandringsstrategi med måling og overvågning af opnåelse  og gennemførsel af de implementerede mål.

6.Værdi af Ledelse af Forandring

 • Forstå værdien af Ledelse af Forandring: hvordan den indvirker, måles og beregnes.

Dag 3

7. Vurdering af forståelsesniveauet

 • Individuel og gruppe evaluering af kandidatens forståelsesniveau og håndtering af Ledelse af Forandring.

8. Udveksling af viden omkring forståelse af Ledelse af Forandring

 • Lære at identificere områder som kræver yderligere læring og forståelse og udvikle kompetencer som kan støtte og supportere indlæringen og den manglende forståelse.

9. Ledelse af Forandring som en væsentlig ledelseskompetence

 • Definering af rollen i organisationen som Master i Ledelse af Forandring.
 • Udarbejdelse af en plan for Ledelse af Forandring som en væsentlig ledelseskompetence i organisationen.

Niveau 2

 • Som ledende forandringsagent eller coach skal kandidaten demonstrerer sine evne til at  skabe, udvikle og lede forandringsprojektet herunder udviklingen af strategien og support  af den kundetilpassede implementeringsplan på større forandringer.
 • Anvende Ledelse af Forandring i et specificeret forandringsprojekt og dokumentere alle  relevante løsningsmuligheder.
 • Designe kundetilpassede forandringsværktøjer som imødegår de specielle behov som den  enkelte virksomhed har.
 • Integrere Ledelse af Forandring i projektplanlægningen og metoden som projektet gennemføres med.
 • Levere en skriftlig tilbagemelding som beskriver stærke og svage sider i kandidatens arbejde ifm. et udvalgt forandringsprojekt.

Materiale niveau 1:

Guide i net2change – Master i Ledelse af Forandring med udvidet materiale om Ledelse af Forandringens modeller, reference på værktøjer, eksempler, sammenligning mellem andre modeller, og skema for afdækning af forståelsesniveau.

Materiale niveau 2:

Komplet net2change projektmanual.

Modul 5: net2change Master

Kursus Forandringsagent

Den praktiske 3-dages workshop – net2change – Master i Ledelse af Forandring – arbejder med en omfattende eksamination og otte timers efterfølgende personlig coaching af en net2change konsulent.

Dag 1

1. Håndtering af Ledelse af Forandrings modellen

 • En dybdegående gennemgang af Ledelse af Forandrings modellen.

2. Håndtering af Ledelse af Forandring

 • Sammenligning og gennemgang af Ledelse af Forandrings modellen med andre modeller.

3. Forståelse af modellen

 • Identificering og forklaring af elementer i Ledelse af Forandring som erfaringerne viser er vanskelige at forstå og bruge for en forandringsagent.

4. Anvendelse af Ledelse af Forandrings modellen

 • Identificering og demonstrerer elementer i Ledelse af Forandring som er vanskelige at anvende.
 • Udarbejde strategier ifm. arbejdet som forandringsagent internt i organisationen.
 • Udarbejde strategier ifm. tværgående forandringsprojekter med ekstern konsulentvirksomheder.

Dag 2

5. Modellen i praksis

 • Praktisk anvendelse af de grundlæggende Ledelse af Forandring kompetencer og anvendelse af modellen i et simuleret forandringsprojekt og i deltageren eget projekt.
 • Designe kundetilpassede forandringsværktøjer som imødegår den enkelte organisationens og projektets specielle krav.
 • Integrere Ledelse af Forandrings metoden i organisations projektplanlægning og  projektmetode.

6. Måling og overvågning af Forandring

 • Definering af klare strategier for måling og overvågning af succesfulde og effektive gennemførte forandringer.

Dag 3

7. Demonstrer forståelsesniveauet i praksis

 • Individuel og gruppe evaluering af deltagerens viden, kompetence, og evne til at håndtere Ledelse af Forandring.

8. Coaching af andre i Ledelse af Forandring

 • Identificering af områder som kræver supplerende læring og udvikle evne til at kunne supportere uddybende læring.

9. Ledelse af Forandring som en væsentlig ledelseskompetence

 • Udarbejde en plan som understøtter Ledelse af Forandring som en væsentlig kernekompetence i organisationen.

ER PÅ VEJ


kompetence-praktikker