Master

Master. Forandringsagenten i din virksomhed, står ofte overfor adskillige modstandsbarrierer som f.eks. topledelsens manglende opbakning, konflikten med konkurrerende projekter og håndtering af modstand, hvilket kræver en dyb viden om strategier og taktik.

Kategori:

Master Certificering Workshop - niveau 2

Forandringsagenten i din virksomhed...

Master workshop...står ofte overfor adskillige modstandsbarrierer som f.eks. topledelsens manglende opbakning, konflikten med konkurrerende projekter og håndtering af modstand, hvilket kræver en dyb viden om strategier og taktik.

Derfor har forandringsagenten brug for at konsultere eksperter og kvalificerede interne medarbejdere, som har den fornødne erfaring i håndtering af Ledelse af Forandring.

Master i Ledelse af Forandring® er en certificerings workshop niveau 2 - som praktiserer og fokuserer på Ledelse af Forandringer og designet til at give en dybere forståelse af forandringsprocessen - Ledelse af Forandring® - og udbygge deltagernes kompetencer således at det er muligt at iscenesætte og coache de interne forandringsagenter i virksomhederne.


Master i Ledelse af Forandring® - Certificering niveau 2

Certificerings workshop har to niveauer.

Master workshop

Klik for større billede

På det første niveau bliver deltagerne eksamineret i den grundlæggende forståelse af processer, modeller og værktøjer som net2change - Ledelse af Forandring® arbejder med.

På niveau to kræves, at kandidaten demonstrerer sine evner i håndteringen af alle faserne i Ledelse af Forandring®, og har udarbejde en komplet projektmanual som demonstrerer kandidatens forståelse og kompetence overfor en net2change konsulent.

Certificering niveau 2

  • Som ledende forandringsagent eller coach skal kandidaten demonstrerer sine evne til at skabe, udvikle og lede forandringsprojektet herunder udviklingen af strategien og support af den kundetilpassede implementeringsplan på større forandringer.

  • Anvende Ledelse af Forandring i et specificeret forandringsprojekt og dokumentere alle relevante løsningsmuligheder.

  • Designe kundetilpassede forandringsværktøjer som imødegår de specielle behov som den enkelte virksomhed har.

  • Integrere Ledelse af Forandring i projektplanlægningen og metoden som projektet gennemføres med.

  • Levere en skriftlig tilbagemelding som beskriver stærke og svage sider i kandidatens arbejde ifm. et udvalgt forandringsprojekt.