Organisationsmodel – Et moderne menneskesyn

Schein komplekse organisationsmodel

Videoen viser Edgar H. Schein: Den komplekse organisationsmodel (Schein Complex Organizational Model), som er Scheins bud på et moderne menneskesyn.

Videoen gennemgår de to historiske teorier som danner baggrund for Schein’s komplekse organisationsmodel:

 • Teori X (Theory X or rational-economical model)
 • Teori Y (Theory Y or self-actualizing model) – (Maslow, Herzberg, og Douglas McGregor’s teorier)

De to ledelsesformer tager udgangspunkt tre menneskesyn:

 • At styre og kontrollere personers handlinger, således at de ikke er udtryk for personens beslutninger men derimod for regler og beslutninger truffet af den overordnede ledelse.
 • At aktiverer medarbejderne som selvstændige aktører, der træffer beslutninger.
 • At udvikle selvledelse på alle niveauer.

Schein’s komplekse organisationsmodel bygger på ovenstående teorimodeller, hvor hver teorimodel har et forskelligt menneskesyn:

 • Det rationelle menneskesyn
 • Det sociale menneskesyn
 • Det selvrealiserende menneskesyn

Schein komplekse organisationsmodel

Den komplekse organisationsmodel er Schein’s bud på et moderne menneskesyn, som bygger på følgende menneskesyn:

 • Mennesket udvikler sig – hvis forholdene er tilrettelagt for udvikling!
 • Mennesket er positiv, motiveret og villig til at tage et ansvar!
 • Mennesket lever i en foranderlig verden, hvor de menneskelige behov og færdigheder er i en stadig og løbende forandringsproces.

Schein komplekse organisationsmodel tager udgangspunkt i det enkelte menneske og deres personlige ressourcer, som er udgangspunktet for at udvikle den enkelte medarbejder, og dermed hele organisationen.

 Edgar Schein on Corporate Cultur

Scheins kulturmodel

Organisationspsykologen Edgar H. Scheins funktionalistiske model (Schein, 1994)

Schein betragter organisationskulturer som harmoniske helheder, der tilstræber at være i balance.

Schein er som socialpsykolog optaget af psykodynamiske forhold, der spiller ind på kulturens valg af håndterings- og problemløsningsstrategier. Scheins forståelse af kultur kan virke uhensigtsmæssig og som kan der hindre ny læring og udvikling.

Schein siger at alle mennesker har en historie som præger os, og at dette også gælder alle organisationskulturer. Igennem historien kan man finde forklaringer på værdier, oplevelsesmåder og den måde vi agere på.

Schein Organisationsmodel

Schein siger:

At kulturen består af et mønster af grundlæggende antagelser. De grundlæggende antagelser er således kulturens kerne og der hvor sandheden om kulturen kommer til syne.

De grundlæggende antagelser og problemløsnings- processer, er en del af en gruppes historie, og som videregives – læres til nye medlemmer i gruppen. Det, som virker eller har virket, er det man formidler videre.

Der stilles eksterne krav til hvordan gruppen eller kulturen agere. Eksterne krav kan f.eks. i den pædagogiske kultur være servicelovens bestemmelser, socialpolitiske forhold og samarbejde med eksterne samarbejd partnere. Disse eksterne krav kan i visse tilfælde være svære at integrerer (ændrer) pga. gruppens historiske tanker- og handlemønstre, og betingelserne for arbejdets udførsel – opgave, rammer, midler – kan være svære at realisere

Scheins tre kulturniveauer

Scheins kultur model beskriver kulturen på tre niveauer:organisationsmodel

Artefakter: Er synlige, organisatoriske kendetegn som struktur og processer.

 • Artefaktniveauet er overfladeniveauet, eller det mest synlige niveau i organisationen. Det kan være medlemmernes sprog (fagsprog, jargon, barnesprog, fortællinger, anekdoter, myter, tiltaleformer).
 • Det kan være medlemmernes stil. Påklædning, følelsesmæssig udfoldelse, omgangsformer fysisk og psykisk tilgængelighed.
 • Synlige ritualer (Arte faktorer) kan være dagsrytmen, traditioner, vaner og rutiner.

Skueværdier: Strategier, mål, filosofier, som har synlige begrundelser.

 • Begrundelser som f.eks. er beskrevet i en virksomhedsplan. Andre skueværdier er lovbestemte, og andre skueværdier er tomme værdier, som eksisterer for et syns skyld.
 • Skueværdier er elementer som er bevidste i kulturen, og som der er enighed om og derfor kan stilles til skue for omverdenen.
 • Eksempel på en officielle skueværdier kan være ”Vi er til for kundernes skyld”.

Grundlæggende underliggende antagelser er ikke bevidste, taget forgivet anskuelser, opfattelser og tanker, og handler om mennesker, deres natur, relationer og behov.

 • Kulturen har sin basis her, men grundlæggende underliggende antagelser er svære at få fat i, fordi de ikke er bevidste.

Ressourcer – Scheins kulturteori, kulturanalyse, organisationsmodel og analysemodel

Efterfølgende læs supplerende artikler omkring Scheins kultur, teori og organisationsmodel.

Video

 • Video – Culture Fundamentals from Edgar Schein
 • Video – Douglas McGregor X og Y teori
 • Video – Douglas McGregor’s Theory X & Theory Y

Danske artikler

 • Forskning & Innovation – Kulturen er nøglen til succes
 • Kulturanalyse – Hvad har god ledelse med kultur og værdier?
 • Schein organisationskultur – hvorfor kan kulturen ikke ignoreres?
 • Lav personlig tolerance overfor forandringer!
 • Reducering af modstanden mod forandringen
 • Scheins – Artefakter – Organisationskultur – De tre kulturniveauer
 • Edgar Schein Organisationsmodel: Hjælp – om at tilbyde og modtage hjælp
 • Edgar Schein Organisationsmodel
 • Maslows behovspyramide
 • Daniel H. Pink – nyeste motivations og engagements forskning
 
Du skal være medlem, hvis du vil læse hele artiklen - tilmeld dig GRATIS her - eller login.
Log påTilmelding GRATIS