Projektforløb – Forandringsprojektet

Projektforløb – Overførsel af viden om forandring til organisationen

Igennem hele projektforløbet i forandringsprojektet skifter rollefordelingen mellem net2change og virksomhedens organisation.

Løbende med projektets fremdrift overføres viden om forandring til virksomhedens organisation – som illustreret.

projektforløb